Mistaken Statue Sparks Ljubljana Love

In this episode, we'll explore a charming tale of mistaken identity and an unexpected connection forged on the Dragon Bridge of Ljubljana. Discover how a 'statue' came to life, leading to a blossoming friendship—or perhaps something more.

Sl: Na sončen pomladni dan je Ana sprehajala po starem mestnem jedru Ljubljane.
En: On a sunny spring day, Ana took a walk through the old town center of Ljubljana.

Sl: Mesto je bilo polno življenja, ptice so pele, kavarne pa so vabile z aromami sveže kave.
En: The city was lively, birds were singing, and the cafes enticed with the aroma of fresh coffee.

Sl: Ana je bila na poti k znamenitemu Zmajskemu mostu, kjer je bila dogovorjena s prijateljico.
En: Ana was on her way to the famous Dragon Bridge, where she had arranged to meet a friend.

Sl: Ko je prispela na most, je njeno pozornost pritegnila skupina kipov zmajev, ki so čuvali most.
En: When she arrived at the bridge, her attention was drawn to a group of dragon statues guarding the bridge.

Sl: Med raziskovanjem kamnitih pošasti je opazila nenavadno postavo.
En: While exploring the stone creatures, she noticed an unusual figure.

Sl: Moški, ki je bil popolnoma nepremičen, je stal ob ograji mostu in zrl v daljavo.
En: A man, completely still, stood by the bridge railing, gazing into the distance.

Sl: Ana se je nasmehnila in mislila, da gre za uličnega umetnika, ki posnema kip.
En: Ana smiled and thought he might be a street artist imitating a statue.

Sl: Pristopila je k njemu in ga pozdravila, "Zdravo, kiparska mojstrovina! Kako dolgo že stojiš tukaj?"
En: She approached him and greeted, "Hello, masterpiece of sculpture! How long have you been standing here?"

Sl: Luka, ki ni bil kip, ampak res človek, ki se je za trenutek zamislil ob pogledu na reko Ljubljanico, je presenečeno obrnil glavo proti Ani.
En: Luka, who was not a statue but a real person lost in thought while gazing at the Ljubljanica River, turned his head with surprise towards Ana.

Sl: "Nisem kip," je dejal in se nasmehnil, "ampak imam težave pri premikanju, kadar razmišljam o lepotah tega mesta."
En: "I'm not a statue," he said, smiling, "but I have trouble moving when I'm contemplating the beauty of this city."

Sl: Ana je ob teh besedah zardela. "Oprosti prosim," je hitro rekla, "nisem hotel biti nesramna. Samo zdelo se mi je, da si tako zelo mirno stal."
En: Embarrassed by her assumption, Ana quickly said, "I'm sorry, I didn't mean to be rude. It just seemed to me that you were standing so still."

Sl: Luka je odkimal z glavo in razložil, da je tudi on čakal prijatelja in se je za trenutek zazrl v pogled.
En: Luka shook his head and explained that he was also waiting for a friend and had momentarily lost himself in the view.

Sl: "Zanimivo," je rekla Ana, "tudi jaz čakam prijateljico, vendar se mi zdi, da me je pozabila."
En: "Interesting," said Ana, "I'm also waiting for a friend, but I feel like she might have forgotten about me."

Sl: Nasmehnila sta se in se usedla na rob mostu, kjer sta si izmenjevala zgodbe o mestu, svojih sanjah in dogodivščinah.
En: They both smiled and sat at the edge of the bridge, exchanging stories about the city, their dreams, and adventures.

Sl: Naenkrat se je zdelo, da je čas izginil, prav tako nerodnost začetnega srečanja.
En: Suddenly, it seemed as if time had disappeared, along with the awkwardness of their initial encounter.

Sl: Ko so začele sence postajati daljše, je prišel Lukov prijatelj in se opravičil za zamudo.
En: As the shadows grew longer, Luka's friend arrived and apologized for the delay.

Sl: Ana je vedela, da je čas, da gre dalje, vendar ji je bilo nekako žal, da se mora posloviti od Luka.
En: Ana knew it was time to move on, but she felt somewhat reluctant to say goodbye to Luka.

Sl: "Danes je bil čudovit dan," je rekla, "in vesela sem, da sem se 'zmotila' ob tebi."
En: "Today has been a wonderful day," she said, "and I'm glad I 'mistook' you for a statue."

Sl: Luka jo je povabil na kavo naslednji dan in oba sta se strinjala, da je bil njun nepričakovan sestanek nekaj posebnega.
En: Luka invited her for coffee the next day, and both agreed that their unexpected encounter was something special.

Sl: Ana se je odpravila domov s toplim občutkom v srcu in obljubo novega prijateljstva.
En: Ana went home with a warm feeling in her heart and the promise of a new friendship.

Sl: Mesto Ljubljana je ta dan združilo dve duši, in vse je bilo prav tako, kot je moralo biti.
En: The city of Ljubljana had brought two souls together that day, and everything was just as it should be.