Splash, Laugh, Repeat: A Lake Bled Misadventure

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Nekega jasnega spomladanskega dne so trije prijatelji, Ana, Maja in Luka, obiskali Blejsko jezero, kjer je narava že odela svojo zeleno obleko in sonce prijetno grelo njihova lica.
En: On a clear spring day, three friends, Ana, Maja, and Luka, visited Lake Bled, where nature had already put on its green dress and the sun pleasantly warmed their faces.

Sl: Ana, ki je bila vedno noro zaljubljena v fotografiranje, je imela popoln načrt: ujeti sebe v objektiv z idiličnim otokom v ozadju.
En: Ana, who was always crazy about photography, had a perfect plan: to capture herself with the idyllic island in the background.

Sl: “Samo počakajte, kako lepo bo to!
En: “Just wait and see how beautiful this will be!”

Sl: ” je vzhičeno vzkliknila Ana, medtem ko je iskala pravo mesto za svoj selfie.
En: Ana exclaimed excitedly as she searched for the perfect spot for her selfie.

Sl: Stala je blizu vode, na mestu, kjer so kamenčki ob obali sestavljali mozaik narave.
En: She stood near the water, where the pebbles along the shore created a mosaic of nature.

Sl: Maja in Luka sta se namuznila nad Anino navdušenostjo, a njen duh jima je bil všeč.
En: Maja and Luka chuckled at Ana’s enthusiasm, but they admired her spirit.

Sl: Ko je Ana končno našla pravi kot, je vzela svoj telefon in pomerila proti sončnemu poljubljenemu prizoru.
En: When Ana finally found the right angle, she took out her phone and aimed it toward the sun-kissed scene.

Sl: Roko je stegnila visoko, a ravnovesje ji je zašepetalo “ne” in telefon je zdrsnil iz njenih rok ter poletel naravnost v modro globino jezera.
En: She raised her hand high, but her balance whispered “no” to her, causing the phone to slip from her hands and fly straight into the blue depths of the lake.

Sl: “Oh, ne!
En: “Oh no!”

Sl: ” je zavpila Ana in opazovala, kako se njen dragoceni telefon potaplja.
En: Ana exclaimed, watching her precious phone sink.

Sl: Maja, ki je stala tik ob njej, se je hitro obrnila, da bi videla, kaj se dogaja, a njena noga je naletela na spolzki kamen.
En: Maja, who was standing right next to her, quickly turned to see what was happening, but her foot slipped on a slippery stone.

Sl: Izgubila je ravnotežje in padla po tleh, njena roka pa je ob tem po nesreči oplazila Luko.
En: She lost her balance and fell to the ground, accidentally brushing against Luka in the process.

Sl: Luka, ki je bil tik do vode, je zaradi Majinega odriva nerodno zamahnil z rokami in se zapletel s svojimi nogami.
En: Luka, who was close to the water, awkwardly flailed his arms due to Maja’s shove, getting tangled up in his own feet.

Sl: Njegov neroden ples je pritegnil pozornost bližnjega laboda, ki je, ko je prhutal mimo, z močnim zamahom kril Luko popršil s hladno jezersko vodo.
En: His clumsy dance caught the attention of a nearby swan, which, as it glided past, splashed Luka with cold lake water with a powerful flap of its wings.

Sl: Prijatelji so za trenutek obnemeli, ko so ugotovili, kaj se jim je zgodilo.
En: The friends were momentarily stunned by what had just happened.

Sl: Nato pa je skozi zmedo in mokrote zazvenel smeh.
En: Then, through the confusion and dampness, laughter rang out.

Sl: Ana se je smejala svoji nerodnosti, Maja svojemu spolzkemu padcu in Luka zmočenemu presenečenju.
En: Ana laughed at her clumsiness, Maja at her slippery fall, and Luka at his soaking surprise.

Sl: V njihovem smehu je bilo slišati lahkotnost in povezanost.
En: In their laughter, there was a sense of lightness and connection.

Sl: Luka je sklenil, da ne bodo dovolili, da jih majhna nesreča odvrne od uživanja v dnevu.
En: Luka decided they wouldn’t let a little mishap ruin their enjoyment of the day.

Sl: Pogumno je skočil v jezero, da bi rešil Anin telefon.
En: He bravely jumped into the lake to retrieve Ana’s phone.

Sl: Ko je priplaval nazaj na obalo, se mu je pridružila Maja, ki je premagala spolzki kamen in se skupaj z Luko smejala v vodi.
En: As he swam back to shore, Maja joined him, having overcome the slippery stone, and they both laughed in the water.

Sl: Ana je opazovala svoja dva prijatelja in se zasmejala: “Nič ni pomembneje od prijateljev, ki so pripravljeni skočiti v jezero za tvoj telefon!
En: Ana watched her two friends and laughed, “Nothing is more important than friends who are willing to jump into the lake for your phone!”

Sl: “Ko so se posušili in odpočili, so odšli najesti se blejske kremšnite in narediti še več spominov, ki jih ne potrebujejo shraniti v telefonu, saj so ti spomini za vedno zapisani v njihovih srcih.
En: After they dried off and rested, they went to enjoy Bled cream cake and create even more memories, ones that didn’t need to be stored in a phone, as these memories were forever etched in their hearts.

Sl: Na koncu dneva so se strinjali, da je bil to eden najboljših dni njihovih življenj, in obljubili so si, da se bodo kmalu spet vrnili k čarobnemu Blejskemu jezeru.
En: By the end of the day, they agreed it was one of the best days of their lives, and they promised to return soon to the magical Lake Bled.

Vocabulary Words:
obleka : dress
prijetno : pleasantly
selfie : selfie
kamenčki : pebbles
mozaik : mosaic
navdušenost : enthusiasm
duh : spirited
kot : angle
zašepetalo : whispered
zapletel : tangled
neroden : clumsy
nerodno : awkwardly
zamahnil : flailed
popršil : splashed
zapisani : etched
obnemeli : stunned