Morning Mischief: Statue Startles in Vilnius

explore the charming misadventures and unexpected street performances that enliven the cobblestone streets of old town Vilnius

Lt: Vasaros ryto saulė prasiskverbė pro senamiesčio gatvelių labirintą, nuprausdama miestą nauju dienos šviesu.
En: On a summer morning, the sun broke through the labyrinth of streets in the old town, bathing the city in a new day's light.

Lt: Giedrius, su batais, spindinčiais kaip jo entuziazmas, klampėjo akmenimis grįstomis gatvelėmis.
En: Giedrius, with shoes shining like his enthusiasm, trudged along the cobblestone streets.

Lt: Jis vėlavo.
En: He was running late.

Lt: Jo draugai Daiva ir Rokas jau laukė ties Pilies gatvės fontanu, skirta susitikti pamiške kavos.
En: His friends Daiva and Rokas were already waiting by the fountain on Pilies Street for a morning coffee meeting.

Lt: Skubėdamas pro įvairias krautuves ir kavines, Giedrius netikėtai sustingo.
En: Hurrying past various shops and cafes, Giedrius unexpectedly froze.

Lt: Greta švento Kazimiero bažnyčios stovėjo žmogus, nuvilktas į vario spalvos kostiumą.
En: There stood a man next to the Church of St. Casimir, clad in a copper-colored suit.

Lt: Jis taip negyvai prilipo prie savo pozos, todėl Giedrius tikrai pagalvojo, kad tai tik skulptūra.
En: He seemed so lifeless in his stance that Giedrius actually thought he was a sculpture.

Lt: Smalsu, ar tai naujas menininko kūrinys, jis nusprendė pradėti monologą.
En: Curious if this was a new piece of art, he decided to start a monologue.

Lt: "Manau, tau neįdomu stovėti čia dieną, bet menas yra menas, ar ne?" Giedrius šyptelėjo, kalbėdamas į vario spalvos figūrą.
En: "I guess you're not interested in standing here during the day, but art is art, isn't it?" Giedrius smirked, addressing the copper-colored figure.

Lt: Anksti ryte gatvėse dar nebuvo daug žmonių, tačiau keletas prašalaičių su interesu stebėjo šią keistą sąveiką.
En: In the early morning, there weren't many people in the streets, but a few passersby watched with interest this strange interaction.

Lt: Staiga "statula" pajudėjo, sukdama galvą į Giedrių su nepatikimu šypsnį.
En: Suddenly, the "statue" moved, turning its head towards Giedrius with a skeptical smile.

Lt: Vyras išsigando ir žingsniavo atgal, prie savo draugų.
En: The man got scared and stepped back to join his friends.

Lt: "Ei, tu tikras!" išsižiojęs sušuko Giedrius.
En: "Hey, you're real!" Giedrius exclaimed, amused.

Lt: "Na žinoma," atsakė gatvės atlikėjas su linksmu įžūlumu.
En: "Well, of course," replied the street performer with a cheeky confidence.

Lt: Jo balso skambėjimas sukvietė Daivą ir Roką į sceną. Draugai nežinojo, ar juoktis, ar palaikyti taip nepatogioje situacijoje atsidūrusį Giedrių.
En: His voice caught the attention of Daiva and Rokas, who didn't know whether to laugh or support Giedrius in this uncomfortable situation.

Lt: Daiva negalėjo susilaikyti ir išsišiepė. "Gal būtum turėjęs įsidėmėti, kad Vilniaus senamiestyje dažnai pasitaiko gyvų statulų."
En: Daiva couldn't contain her laughter and snickered. "Maybe you should have noticed that living statues are quite common in the old town of Vilnius."

Lt: Rokas pritarė, palapkodamas savo draugą per petį. "Svarbu, kad gyvenime yra elementas netikėtumo, ar ne, Giedriau?"
En: Rokas agreed, patting his friend on the back. "It's important that there's an element of surprise in life, right, Giedrius?"

Lt: Atsidūręs dėmesio centre, Giedrius raudonavo, bet vėliau prisijungė prie juoko. "Tik Vilniuje gatvės atlikėjas gali man mane, kad gyvenimas daug daugiau nei akmuo," jis tarė su saviironijos užuomina.
En: In the spotlight, Giedrius blushed, but later joined in the laughter. "Only in Vilnius can a street performer remind me that life is much more than just a stone," he said with a hint of sarcasm.

Lt: Jų šypsenos ir geranoriškas šurmulys tapo nuostabi pradžia netikėtai dienai Vilniuje.
En: Their smiles and good-natured commotion marked the wonderful start to an unexpectedly eventful day in Vilnius.

Lt: Gatvės atlikėjas, šiek tiek patapšnotas šventai Kazimiero bažnyčioje, tik linktelėjo ir leidosi į savo akivaizdžiai gerą dienos uždarbį.
En: The street performer, somewhat applauded by the Church of St. Casimir, just nodded and went on to earn a decent day's wage.

Lt: Giedrius su draugais paskui mėgavo rytinę kavą, pasakodami ir kitiems miesto svečiams savo neįprastą susitikimą.
En: Giedrius and his friends then enjoyed their morning coffee, sharing their unusual encounter with other city visitors.

Lt: "Tai tik parodo, kad Vilniaus senamiesčio magija slypi net mažiausiuose nuotykiuose," Daiva su kvatojimu pasakojo.
En: "It just goes to show that the magic of Vilnius' old town lies even in the smallest adventures," Daiva remarked with a chuckle.

Lt: Ir taip diena tęsėsi, pilna neįtikėtinų istorijų ir staigmenų, kurios tik Vilniaus senamiestis gali padovanoti.
En: And so the day went on, full of incredible stories and surprises that only the old town of Vilnius can provide.