Mystery in Zakopane: The Night the Statue Vanished

In this episode, we'll unravel the thrilling mystery of a vanished statue and follow the brave trio who uncovered the truth.

Pl: W środku nocy, gdy Zakopane spało, wydarzyło się coś niezwykłego.
En: In the middle of the night, while Zakopane was asleep, something extraordinary happened.

Pl: Zniknęła słynna statua ze skweru w centrum miasta.
En: The famous statue from the square in the city center disappeared.

Pl: Mieszkańcy byli w szoku.
En: The residents were in shock.

Pl: Jak to możliwe?
En: How was this possible?

Pl: Statua była bardzo ciężka.
En: The statue was very heavy.

Pl: Kto mógł ją zabrać?
En: Who could have taken it?

Pl: Zofia, Krzysztof i Magda bardzo lubili spędzać czas przy tej rzeźbie.
En: Zofia, Krzysztof, and Magda loved spending time by that sculpture.

Pl: Często siadali na ławce obok i podziwiali piękno miasta.
En: They often sat on the bench next to it and admired the city's beauty.

Pl: Tego poranka jednak, zobaczyli puste miejsce.
En: But that morning, they saw an empty spot.

Pl: – Co się stało? – zapytała Zofia.
En: – What happened? – asked Zofia.

Pl: – Nie wiem. To niemożliwe, żeby ktoś zabrał statuę – odpowiedział Krzysztof.
En: – I don't know. It's impossible for someone to have taken the statue – replied Krzysztof.

Pl: – Musimy coś zrobić – dodała Magda.
En: – We must do something – added Magda.

Pl: Postanowili działać.
En: They decided to take action.

Pl: Najpierw poszli do burmistrza.
En: First, they went to the mayor.

Pl: Burmistrz również nie miał pojęcia, co się wydarzyło.
En: The mayor also had no idea what had occurred.

Pl: Poprosił policję o pomoc, ale to nie była zwykła kradzież.
En: He asked the police for help, but this was no ordinary theft.

Pl: Nie było śladów włamania ani dowodów.
En: There were no signs of break-in or evidence.

Pl: Zofia miała jednak pomysł.
En: However, Zofia had an idea.

Pl: – Może ktoś w nocy widział coś dziwnego? – zaproponowała.
En: – Maybe someone saw something strange at night? – she suggested.

Pl: Trio postanowiło przejść się po mieście i pytać ludzi.
En: The trio decided to walk around the town and ask people.

Pl: Po kilku godzinach poszukiwań znaleźli starszego mężczyznę, pana Jana.
En: After a few hours of searching, they found an older man, Mr. Jan.

Pl: – Widziałem nocą ciężarówkę. Była cicha, ale duża – powiedział pan Jan.
En: – I saw a truck at night. It was quiet, but large – Mr. Jan said.

Pl: Zaskoczeni, zdecydowali się śledzić ten trop.
En: Surprised, they decided to follow this lead.

Pl: Poszli ulicą, którą wskazał mężczyzna.
En: They went down the street that the man pointed out.

Pl: Po drodze zobaczyli ślady opon na ziemi.
En: Along the way, they saw tire tracks on the ground.

Pl: Prowadziły one do starej fabryki na obrzeżach miasta.
En: They led to an old factory on the outskirts of the city.

Pl: – Może tutaj ukryto statuę? – zapytała Magda.
En: – Maybe the statue is hidden here? – asked Magda.

Pl: Podkradli się cicho do fabryki.
En: They quietly sneaked up to the factory.

Pl: Drzwi były uchylone.
En: The doors were ajar.

Pl: W środku zobaczyli ogromną, przykrytą płachtą rzecz.
En: Inside, they saw a huge object covered with a tarp.

Pl: – To ona! – zawołał Krzysztof.
En: – That's it! – shouted Krzysztof.

Pl: W tym momencie usłyszeli kroki.
En: At that moment, they heard footsteps.

Pl: Szybko ukryli się za maszynami.
En: They quickly hid behind the machines.

Pl: Dwóch mężczyzn weszło do hali.
En: Two men entered the hall.

Pl: – Musimy szybko przenieść statuę dalej, zanim ktoś ją znajdzie – powiedział jeden z nich.
En: – We need to move the statue further before someone finds it – said one of them.

Pl: Zofia, Krzysztof i Magda wiedzieli, że muszą działać szybko.
En: Zofia, Krzysztof, and Magda knew they had to act quickly.

Pl: Zadzwonili na policję i czekali.
En: They called the police and waited.

Pl: Policja przyjechała po kilku minutach.
En: The police arrived within minutes.

Pl: Złapali złodziei na gorącym uczynku.
En: They caught the thieves red-handed.

Pl: Statua wróciła na swoje miejsce na skwerze w Zakopanem.
En: The statue was returned to its place in the square in Zakopane.

Pl: Mieszkańcy byli wdzięczni Zofii, Krzysztofowi i Magdzie za ich odwagę i determinację.
En: The residents were grateful to Zofia, Krzysztof, and Magda for their courage and determination.

Pl: – Teraz ta statua będzie miała nową historię – powiedziała Zofia.
En: – Now this statue will have a new story – said Zofia.

Pl: I tak Zakopane znów było spokojne, a mieszkańcy mogli cieszyć się pięknem swojego miasta.
En: And so Zakopane was peaceful once again, and the residents could enjoy the beauty of their city.