Mystical Moves & Mushroom Quest

In this episode, we'll dance with woodland nymphs and uncover the secret magic of Aukštaitija's forests.

Lt: Vieną rudenį, kai medžiai pasipuošė auksiniais ir raudonais lapais, trys draugai - Eglė, Agnė ir Arnas - nusprendė vykti į Aukštaitijos nacionalinį parką.
En: One autumn, when the trees adorned themselves with golden and red leaves, three friends - Eglė, Agnė, and Arnas - decided to go to the Aukštaitija National Park.

Lt: Jie norėjo grybauti, nes buvo girdėję, kad ten pilna grybų po spalvingomis lapų kupetomis.
En: They wanted to go mushroom picking, as they had heard that there were plenty of mushrooms under the colorful leaf canopies there.

Lt: Ryte jie susirinko ir iškeliavo.
En: In the morning, they gathered and set off.

Lt: Miestas greitai nustojo matytis už jų nugarų, ir draugai pateko į mišką, kur paukščių čiulbesys lydėjo kiekvieną jų žingsnį.
En: The city quickly disappeared behind them, and the friends entered the forest, where the chirping of birds accompanied their every step.

Lt: Eglė buvo protinga, visada ėmėsi vadovauti kelionei.
En: Eglė was wise and always took the lead in the journey.

Lt: Agnė, labai smalsi ir linksma, vadino save grybų paieškų meistre.
En: Agnė, very curious and cheerful, called herself a master of mushroom hunting.

Lt: O Arnas mėgo gamtą ir ramybę, kurią ji suteikė.
En: And Arnas loved nature and the peace it provided.

Lt: Ilgesnį laiką vaikščioję, jie pasiekė tankų beržyną.
En: After walking for a while, they reached a dense birch grove.

Lt: Eglė pastebėjo, kad baravykai čia tiesiog kyšo iš žemės.
En: Eglė noticed that the porcini mushrooms were just popping out of the ground there.

Lt: Nusileidę ant kelio, jie pradėjo rinkti grybus, taip smagiai besikalbėdami, kad net nepastebėjo, kaip pradėjo sklisti rūkas.
En: Sitting down on the path, they started picking mushrooms, chatting so joyfully that they didn't even notice the smoke beginning to rise.

Lt: Netrukus saulė pradėjo leistis, ir Arnas susirūpino, kad jie nuklydo nuo tako.
En: Soon the sun began to set, and Arnas worried that they had strayed from the path.

Lt: "Gal turėtume grįžti atgal?
En: "Shouldn't we go back?"

Lt: ", - klausė jis.
En: he asked.

Lt: Bet Eglė nusprendė, kad gali surasti išeitį, ir Agnė ją palaikė.
En: But Eglė decided that she could find a way out, and Agnė supported her.

Lt: Tačiau vaikščiojimas tapo beprasmiu, ir jie suprato, kad pasiklydo.
En: However, walking became senseless, and they realized that they had gotten lost.

Lt: Tada staiga jie išgirdo keistą muziką.
En: Then suddenly they heard strange music.

Lt: Sekdami garsą, draugai atrado nedidelę proskyną ir pamačė keistą reginį - mischievous forest spirits, vadinamus miško vėlėmis, šokant miško takelyje.
En: Following the sound, the friends found a small clearing and saw a peculiar sight - mischievous forest spirits, called woodland nymphs, dancing on the forest path.

Lt: Vėlės buvo mažos, spalvotos ir žaismingos.
En: The nymphs were small, colorful, and playful.

Lt: Jos žiūrėjo į Eglę, Agnę ir Arną bei kvietė juos prisijungti.
En: They looked at Eglė, Agnė, and Arnas and invited them to join.

Lt: Pradžioje draugai bijojo, bet pamačius vėlių draugiškumą, jie nusprendė pamiršti savo baimę.
En: At first, the friends were afraid, but seeing the friendliness of the nymphs, they decided to forget their fear.

Lt: Eglė, Agnė ir Arnas pradėjo šokti kartu su vėlėmis, ir šokiai atrodė mažinti jų nerimą.
En: Eglė, Agnė, and Arnas started dancing with the nymphs, and the dances seemed to diminish their anxiety.

Lt: Po šokių viena iš vėlių, kuri atrodė vyresnė ir išmintingesnė, nusprendė jiems padėti.
En: After the dances, one of the nymphs, who looked older and wiser, decided to help them.

Lt: Ji parodė taką, kuris vedė atgal į žinomas vietas.
En: She showed them a path that led back to familiar places.

Lt: Prieš paliekant, vėlė papasakojo jiems, kad miškas yra pilnas stebuklų, bet svarbu likti budriems ir neprarasti kelio.
En: Before leaving, the nymph told them that the forest is full of wonders, but it's important to stay vigilant and not lose the way.

Lt: Draugai, apsikabinę, patyrinėjo taką ir greitai atrado išėjimą iš miško.
En: Embracing each other, the friends explored the path and quickly found the way out of the forest.

Lt: Grįžę namo, jie ir vėl ėmė kalbėtis apie savo nuotykį, o grybų pintinės rodė, kad diena išties buvo derlinga, tačiau įspūdingiausia dalis buvo ne grybai, o patirtas stebuklas miške su vėlėmis, tad vieną rudenį Aukštaitijos nacionaliniame parke trys draugai atrado ne tik grybų, bet ir magijos pilną pasaulį.
En: When they returned home, they talked about their adventure again, and the baskets of mushrooms showed that the day had indeed been fruitful, but the most impressive part was not the mushrooms, but the magical experience in the forest with the nymphs, so one autumn in the Aukštaitija National Park, three friends discovered not only mushrooms but also a world full of magic.