Name Confusion, Lasting Love: Atam & Hanna in Warsaw

In this episode, we'll take you on a serendipitous journey through the lively streets of Warsaw, where a chance encounter and a case of mistaken names ignite a love story filled with laughter, joy, and the magic of destiny.

Pl: Na Rynku Starego Miasta w Warszawie panuje radosna atmosfera.
En: There is a joyful atmosphere in the Old Town Square in Warsaw.

Pl: Tłumy turystów tłoczą się wokół kolorowych straganów, podziwiając piękno zabytkowego miasta.
En: Crowds of tourists crowd around colorful stalls, admiring the beauty of the historic city.

Pl: Wśród nich są Adam i Anna, którzy nieświadomie zmienią swoje życie na zawsze.
En: Among them are Adam and Anna, who will unknowingly change their lives forever.

Pl: Adam jest turystą ze Stanów Zjednoczonych, kochającym zwiedzanie nowych miast.
En: Adam is a tourist from the United States who loves visiting new cities.

Pl: Jest roześmiany i pełen energii, a jego mocny amerykański akcent nie jest w stanie ukryć entuzjazmu, który czuje wobec Warszawy.
En: He is laughing and full of energy, and his strong American accent cannot hide the enthusiasm he feels for Warsaw.

Pl: Anna również jest turystką, pochodzącą z Polski.
En: Anna is also a tourist from Poland.

Pl: Mieszka w innym mieście, ale postanowiła spędzić weekend w stolicy.
En: She lives in another city, but decided to spend the weekend in the capital.

Pl: Ma na sobie koszulkę z napisem "Duma Warszawy", a jej oczy świecą radością, gdy podziwia malownicze uliczki.
En: She is wearing a T-shirt with the inscription "Pride of Warsaw" and her eyes shine with joy as she admires the picturesque streets.

Pl: Nagle, zderzają się wśród tłumu, ich ramiona łapią się nawzajem.
En: Suddenly, they collide in the crowd, their arms catching each other.

Pl: Spojrzenia spotykają się i w ich oczach maluje się zdziwienie.
En: Their eyes meet and there is surprise in their eyes.

Pl: "Przepraszam, mój błąd!"
En: "I'm sorry my mistake!"

Pl: mówi Adam z uśmiechem.
En: says Adam with a smile.

Pl: "Nie ma sprawy," odpowiada Anna, również z uśmiechem.
En: "No problem," Anna replies, also smiling.

Pl: "Jestem Atam" mówi Adam, próbując z uśmiechem pokazać swoje imię.
En: "I'm Atam," Adam says, trying to show his name with a smile.

Pl: Anna słyszy "Hanna" i uśmiecha się do niego.
En: Anna hears "Hanna" and smiles at him.

Pl: "Cześć Hanna, miło cię poznać!
En: "Hi Hanna, nice to meet you!

Pl: Jestem Anna," powiedziała.
En: I'm Anna," she said.

Pl: Nawet mimo zamieszania w ich imionach, decydują kontynuować rozmowę, starając się wzajemnie wymawiać poprawnie, ale bezskutecznie.
En: Even with the confusion in their names, they decide to continue talking, trying to pronounce each other correctly, but to no avail.

Pl: Adam próbuje wytłumaczyć Annie, że jego imię zaczyna się na literę "A", podczas gdy Anna, uważa że mówi "H" na początku swojego imienia.
En: Adam tries to explain to Anna that his name starts with the letter "A", while Anna thinks that he says "H" at the beginning of his name.

Pl: Mimo zamieszania, oboje świetnie się bawią, próbując poprawić błędne imiona.
En: Despite the confusion, the two have a great time trying to correct the wrong names.

Pl: Robią to wesoło i z uśmiechami na twarzach.
En: They do it cheerfully and with smiles on their faces.

Pl: Przechadzają się po Rynku Starego Miasta, delektując się piękno miasta i przyjaźnią.
En: They stroll through the Old Town Square, enjoying the city's beauty and friendship.

Pl: W końcu, gdy nadszedł moment pożegnania, Anna i Adam całują się na pożegnanie.
En: Finally, when the moment comes to say goodbye, Anna and Adam kiss each other goodbye.

Pl: Ich serca biją szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
En: Their hearts are beating faster than ever before.

Pl: "Niech będzie Atam" powiedziała Anna, śmiejąc się.
En: "Let it be Atam," Anna said, laughing.

Pl: "Nazywaj mnie Hanną," odpowiedział Adam, także ze śmiechem.
En: "Call me Hanna," Adam replied, also laughing.

Pl: I tak, w tym pięknym miasteczku Warszawy, rozpoczęła się ich niesamowita historia miłosna.
En: And so, in this beautiful town of Warsaw, their incredible love story began.

Pl: Historia, która zaczęła się od zamieszania z imionami, ale prowadziła do szczęśliwego związku na całe życie.
En: A story that started with name confusion but led to a happy, lifelong relationship.