Overcoming Prejudices: Marta’s Snail Adventure

In this episode, we'll accompany Marta on a journey of culinary exploration as she confronts her food prejudices and discovers the unexpected joys of stepping out of her comfort zone.

Ca: En un dia assolellat a Barcelona, Marta va decidir sortir a dinar en solitari.
En: On a sunny day in Barcelona, Marta decided to go out for lunch alone.

Ca: Va entrar a un restaurant acollidor prop del parc Güell i es va seure en una taula tranquil·la al pati interior.
En: He entered a cozy restaurant near Park Güell and sat down at a quiet table in the inner courtyard.

Ca: Marta es va sentir excitada per descobrir el menú, ja que no solia menjar molt fora de casa.
En: Marta was excited to discover the menu, as she didn't usually eat out much.

Ca: Quan el cambrer va venir a prendre la comanda, Marta estava tan entusiasmada que va sentir la seva veu tremolant.
En: When the waiter came to take the order, Marta was so excited that she could hear her voice shaking.

Ca: "Vull calamars a la romana, si us plau", va dir ella ràpidament, sense tenir en compte les paraules sortint de la seva boca.
En: "I want calamari a la Romana, please," she said quickly, not paying attention to the words coming out of her mouth.

Ca: El cambrer li va somriure amablement i va anotar la comanda.
En: The waiter smiled kindly and wrote down the order.

Ca: "I què vols prendre per beure?
En: "And what do you want to drink?"

Ca: ", va preguntar-li.
En: he asked her.

Ca: Marta va demanar una copa de vi blanc i va començar a mirar al seu voltant.
En: Marta asked for a glass of white wine and began to look around.

Ca: Va notar l'espai acollidor i les parets de pedra que li donaven una sensació de seguretat.
En: He noticed the cozy space and the stone walls that gave him a sense of security.

Ca: Va esperar amb ganes el seu àpat, expectant i somrient.
En: He looked forward to his meal, expectant and smiling.

Ca: Però quan el plat va arribar a la taula de Marta, una sensació de pànic va recórrer el seu cos.
En: But when the plate arrived at Marta's table, a feeling of panic ran through her body.

Ca: En lloc de calamars, hi havia un plat fumat de cargols.
En: Instead of squid, there was a smoked snail dish.

Ca: Marta va quedar paralitzada, mirant fixament el plat.
En: Marta was paralyzed, staring at the plate.

Ca: No podia creure el que veia.
En: I couldn't believe what I was seeing.

Ca: El cambrer, ignorant el seu error, va somriure novament i li va desitjar bon profit.
En: The waiter, ignoring his mistake, smiled again and wished him good luck.

Ca: Marta es va quedar gelada.
En: Marta froze.

Ca: No volia menjar cargols!
En: I didn't want to eat snails!

Ca: Li feien fàstic.
En: They disgusted him.

Ca: No sabia què fer.
En: I did not know what to do.

Ca: Va recordar les paraules de la seva àvia, que sempre li deia que mai s'ha de jutjar un llibre per la seva coberta.
En: He remembered the words of his grandmother, who always told him that you should never judge a book by its cover.

Ca: Va decidir que era el moment de superar els seus prejudicis alimentaris i donar una oportunitat als cargols.
En: He decided it was time to get over his food prejudices and give snails a chance.

Ca: Amb presa, va agafar una forquilla i va escollir un cargol del plat.
En: With a sigh, he picked up a fork and picked a snail from the plate.

Ca: Li va donar la volta amb cura, observant la textura i el moviment lent del cargol.
En: He turned it over carefully, noting the texture and the slow movement of the screw.

Ca: Va prendre una gran respiració i se'l va dur a la boca.
En: He took a deep breath and brought it to his mouth.

Ca: Els primers moments van ser difícils per a Marta.
En: The first moments were difficult for Marta.

Ca: Va haver d'oblidar-se del fàstic i concentrar-se en el sabor del cargol.
En: He had to forget the disgust and concentrate on the taste of the snail.

Ca: Poc a poc, va començar a apreciar la delicadesa del plat.
En: Little by little, he began to appreciate the delicacy of the dish.

Ca: Va descobrir que els cargols, amb la seva textura única i sabor salat, eren en realitat deliciosos.
En: He discovered that snails, with their unique texture and salty flavor, were actually delicious.

Ca: Marta cada vegada es va sentir més còmoda menjant els cargols.
En: Marta felt more and more comfortable eating the snails.

Ca: Va contemplar el pati amb una nova perspectiva, apreciant les plantes i els ocells que hi volaven.
En: He looked at the yard with a new perspective, appreciating the plants and the birds flying around.

Ca: Va reconèixer el fet que a vegades cal sortir de la seva zona de confort per aconseguir grans experiències.
En: He recognized the fact that sometimes you need to step out of your comfort zone to achieve great experiences.

Ca: Quan va acabar de menjar, Marta es va sentir plena i satisfeta.
En: When she finished eating, Marta felt full and satisfied.

Ca: Va adonar-se que havia superat el seu fàstic pels cargols i que fins i tot els havia gaudit.
En: He realized that he had gotten over his aversion to snails and even enjoyed them.

Ca: Com a agraïment al restaurant per haver-la ajudat a enfrontar-se als seus mals pensaments, va afegir una propina generosa al pagar la seva comanda.
En: As a thank you to the restaurant for helping her deal with her bad thoughts, she added a generous tip to her order.

Ca: En sortir del restaurant, Marta va caminar pel parc Güell amb un somriure als llavis.
En: Leaving the restaurant, Marta walked through Park Güell with a smile on her face.

Ca: Va abraçar la sensació de superar un repte personal i va saber que era capaç de fer-ho en altres àmbits de la seva vida també.
En: He embraced the feeling of overcoming a personal challenge and learned that he was capable of doing so in other areas of his life as well.

Ca: I a partir d'aquell dia, Marta sempre va recordar la seva aventura amb els cargols i va utilitzar-la com a recordatori que cal estar obert a noves experiències i superar els prejudicis per créixer i gaudir profundament de la vida.
En: And from that day on, Marta always remembered her adventure with snails and used it as a reminder that you need to be open to new experiences and overcome prejudices to grow and enjoy life deeply.