“The Adventure of a Barcelona Paella”

In this episode, we'll embark on a mouthwatering journey filled with miscommunication, culinary delights, and the unforgettable charm of La Rambla, as Jordi's quest for a non-spicy "Barcelona" paella takes an unexpected turn.

Ca: La Rambla era un lloc màgic ple de gent i música.
En: La Rambla was a magical place full of people and music.

Ca: Jordi, un jove amb ganes de menjar, va decidir anar a un restaurant famós per la seva deliciosa paella.
En: Jordi, a young man with a desire to eat, decided to go to a restaurant famous for its delicious paella.

Ca: Entra amb un somriure i es busca una taula a la terrassa.
En: Enter with a smile and look for a table on the terrace.

Ca: - Hola, benvingut!
En: - Hello, welcome!

Ca: Què li puc oferir?
En: What can I offer you?

Ca: - diu el cambrer amb amabilitat.
En: - says the waiter kindly.

Ca: Jordi obre el menú i, amb un accent divertit, diu: - Hola, bon dia!
En: Jordi opens the menu and, with a funny accent, says: - Hello, good morning!

Ca: Voldria una paella, però una que no sigui massa picant.
En: I would like a pan, but one that is not too spicy.

Ca: Com una paella "a la Barcelona"!
En: Like a "Barcelona" paella!

Ca: El cambrer, confós per l'accent de Jordi, es mira al voltant, buscant aixecadissos per ajuda.
En: The waiter, confused by Jordi's accent, looks around, looking for help.

Ca: Jordi, innocent, està fent una brometa i no s'adona que el cambrer no entén.
En: Jordi, innocent, is joking and doesn't realize that the waiter doesn't understand.

Ca: - Disculpi, no entenc.
En: - Sorry, I don't understand.

Ca: Vostè vol una paella catalana?
En: Do you want a Catalan paella?

Ca: - diu el cambrer amb educació.
En: - says the waiter politely.

Ca: Jordi, amb els ulls brillants, respon:- Sí, sí!
En: Jordi, with bright eyes, answers: - Yes, yes!

Ca: Una paella catalana, una "Barcelona"!
En: A Catalan paella, a "Barcelona"!

Ca: Amb arròs, marisc i peix, però sense picant.
En: With rice, seafood and fish, but without spicy.

Ca: El cambrer, amb una somriure amable, pren nota de la comanda i es retira a la cuina.
En: The waiter, with a friendly smile, notes the order and retires to the kitchen.

Ca: Està pensant com prepararà aquesta "paella Barcelona" que Jordi ha demanat.
En: He is thinking about how he will prepare this "paella Barcelona" that Jordi has asked for.

Ca: De tornada a la taula de Jordi, el cambrer li porta una copa de vi refrescant perquè la nit és calenta.
En: Back at Jordi's table, the waiter brings him a refreshing glass of wine because it's a hot night.

Ca: Jordi està encantat amb el servei del restaurant i gaudeix veient la gent passejar per La Rambla.
En: Jordi is delighted with the restaurant's service and enjoys watching people stroll down La Rambla.

Ca: Finalment, la paella arriba a la taula de Jordi.
En: Finally, the paella arrives at Jordi's table.

Ca: En veure els colors brillants dels mariscs i el peix sobre l'arròs, Jordi esgota de felicitat.
En: Seeing the bright colors of the seafood and fish on the rice, Jordi is exhausted with happiness.

Ca: Comença a menjar amb ganes, amb un somriure que li il·lumina la cara.
En: He begins to eat eagerly, with a smile that lights up his face.

Ca: Però, a mesura que menja, comença a notar alguna cosa estranya.
En: But as he eats, he begins to notice something strange.

Ca: La seva boca comença a picar.
En: His mouth starts to itch.

Ca: Desesperat perquè no li agrada el picant, crida al cambrer.
En: Desperate because he doesn't like spicy, he calls out to the waiter.

Ca: - Disculpa!
En: - Sorry!

Ca: Aquesta paella és massa picant per a mi!
En: This pan is too spicy for me!

Ca: No volia això!
En: I didn't want this!

Ca: El cambrer, confós, es disculpa i s'ofereix a portar-li una altra paella.
En: The waiter, confused, apologizes and offers to bring him another pan.

Ca: Jordi està feliç d'haver aconseguit el que volia i espera amb paciència.
En: Jordi is happy to have achieved what he wanted and is waiting patiently.

Ca: Després d'una estona, el cambrer porta una nova paella a Jordi, aquesta vegada sense cap picant.
En: After a while, the waiter brings Jordi a new pan, this time without the spicy one.

Ca: Aquesta paella és just el que Jordi volia.
En: This paella is just what Jordi wanted.

Ca: Ara pot gaudir de cada mos i saborejar els deliciosos sabors de la paella.
En: Now you can enjoy every bite and savor the delicious flavors of the pan.

Ca: Amb l'estómac ple i un somriure satisfet, Jordi paga pel seu àpat i acomiada el cambrer amb gratitud.
En: With a full stomach and a satisfied smile, Jordi pays for his meal and dismisses the waiter with gratitude.

Ca: Ha après que és millor ser més clar amb les seves comandes i no fer bromes que puguin confondre a algú.
En: He has learned that it is better to be more clear with his orders and not make jokes that might confuse someone.

Ca: Mentre surt del restaurant, Jordi sent el soroll del carrer, les rialles dels turistes i les llums brillants de La Rambla.
En: As he leaves the restaurant, Jordi hears the noise of the street, the laughter of tourists and the bright lights of La Rambla.

Ca: Avui ha viscut una aventura única, simplement demanant una paella amb un accent divertit.
En: Today he had a unique adventure, simply by asking for a paella with a funny accent.

Ca: I recordarà aquest moment especial cada vegada que pensi en paella.
En: And you will remember this special moment every time you think of paella.