Pierogi Battle: Adam, Kasia & Wojciech’s Adventure!

In this episode, we'll take you on a wild and hilarious journey through a Polish restaurant in Warsaw, where a simple order of dumplings turns into an epic battle, leaving the entire place covered in delicious chaos and unforgettable memories.

Pl: W Warszawie, w polskiej restauracji, pewnego dnia Adam, Kasia i Wojciech postanowili zjeść obiad.
En: In Warsaw, in a Polish restaurant, one day Adam, Kasia and Wojciech decided to have dinner.

Pl: Zamówili pierogi - każde z nich chciało mieć po cztery.
En: They ordered dumplings - each of them wanted four.

Pl: Kelner notował zamówienie, ale jakoś się pomylił.
En: The waiter took down the order, but somehow got it wrong.

Pl: Gdy kelner przyniósł zamówienie na stół, Adam, Kasia i Wojciech byli w szoku.
En: When the waiter brought the order to the table, Adam, Kasia and Wojciech were shocked.

Pl: Zamiast 12 pierogów, na talerzu było ich aż 120!
En: Instead of 12 dumplings, there were 120 of them on the plate!

Pl: Były pierogi z serem, mięsem, ziemniakami, kapustą i grzybami.
En: There were dumplings with cheese, meat, potatoes, cabbage and mushrooms.

Pl: Były duże i małe, okrągłe i prostokątne.
En: They were big and small, round and rectangular.

Pl: Wyglądało to całkiem dziwnie.
En: It looked pretty weird.

Pl: Adam, Kasia i Wojciech spojrzeli na siebie i zaczęli się śmiać.
En: Adam, Kasia and Wojciech looked at each other and started laughing.

Pl: Byli niezwykle zaskoczeni, ale nie zamierzali się zbyt długo zastanawiać.
En: They were extremely surprised, but they weren't going to think too long.

Pl: Zanim kelner zorientował się, rozpoczęli bitwę pierogową!
En: Before the waiter knew it, they had started a dumpling battle!

Pl: Pierogi leciały w wszystkie strony.
En: Dumplings flew in all directions.

Pl: Kasia próbowała złapać jednego i trafić nim w kelnera, ale zamiast tego uderzyła Adama.
En: Kasia tried to grab one and hit the waiter with it, but she hit Adam instead.

Pl: Adam, nie chcąc pozostać dłużny, złapał plasterek ogórka z obiadu Kasi i rzucając nim, trafił Wojciecha.
En: Adam, not wanting to remain in debt, grabbed a slice of cucumber from Kasia's dinner and, throwing it, hit Wojciech.

Pl: Teraz wszyscy byli w tym samym punkcie i zaczęli rzucać pierogami w siebie nawzajem.
En: Now they were all at the same point and started throwing dumplings at each other.

Pl: W restauracji zapanował chaos.
En: The restaurant was in chaos.

Pl: Kelner próbował się bronić, ale słabo mu to szło.
En: The waiter tried to defend himself, but he was weak.

Pl: Pierogi spadające na jego głowę sprawiały, że nie widział zbyt wiele.
En: Dumplings falling on his head meant that he could not see much.

Pl: Klienci wokół zaczęli się śmiać i klaskać.
En: The customers around started laughing and clapping.

Pl: Było to dość groteskowe widowisko.
En: It was quite a grotesque spectacle.

Pl: Po kilku minutach walki pierogowej, kelner jakimś cudem uniknął bombardowania i zdecydował się zrobić coś drastycznego.
En: After a few minutes of dumpling fighting, the waiter somehow escaped the bombing and decided to do something drastic.

Pl: Chwycił dużą tacę z pierogami i zaczął wirując nią wokół siebie, wyrzucając wszystkie pierogi na ogromną górę w centrum restauracji.
En: He grabbed a large tray of dumplings and began swirling it around himself, throwing all the dumplings into the huge mountain in the center of the restaurant.

Pl: Adam, Kasia i Wojciech zamarli, patrząc na tę górę pierogów.
En: Adam, Kasia and Wojciech froze looking at this mountain of dumplings.

Pl: Ich zamówienie przekształciło się w prawdziwe góry jedzenia.
En: Their order turned into real mountains of food.

Pl: Kelner, oddychając ciężko, spojrzał na nich i powiedział: "Proszę, oto wasze pierogi!"
En: The waiter, breathing heavily, looked at them and said, "Here are your dumplings!"

Pl: Adam, Kasia i Wojciech spojrzeli na siebie i zaczęli się śmiać jeszcze bardziej.
En: Adam, Kasia and Wojciech looked at each other and started laughing even more.

Pl: Teraz mieli wystarczająco dużo pierogów na całą resztę dnia.
En: Now they had enough dumplings for the rest of the day.

Pl: I tak, wśród gór pierogów, zaczęli się cieszyć swoim niezwykłym obiadem.
En: And so, among the mountains of dumplings, they began to enjoy their unusual dinner.

Pl: Restauracja była poza kontrolą, ale wszyscy - kelner, klienci i oczywiście Adam, Kasia i Wojciech - mieli niesamowitą zabawę.
En: The restaurant was out of control, but everyone - waiter, customers and of course Adam, Kasia and Wojciech - had amazing fun.

Pl: Była to bitwa pierogowa, która na zawsze pozostała w ich wspomnieniach jako jedno z najbardziej szalonej przygody w Warszawie.
En: It was a pierogi battle that will forever remain in their memories as one of the craziest adventures in Warsaw.

Pl: To było satysfakcjonujące zakończenie głównego konfliktu tej historii.
En: It was a satisfying conclusion to the main conflict of the story.

Pl: Adam, Kasia i Wojciech dali upust swojej radości i niezwykłej sytuacji, która ich spotkała.
En: Adam, Kasia and Wojciech gave vent to their joy and the extraordinary situation that happened to them.

Pl: A restauracja?
En: And the restaurant?

Pl: Ta długo sprzątała pierogi, które lądowały wszędzie.
En: This one took a long time to clean up dumplings that ended up everywhere.

Pl: Ale na koniec wszyscy byli szczęśliwi, wypełnieni i pełni śmiechu.
En: But in the end everyone was happy, full and full of laughter.

Pl: To był naprawdę niezapomniany dzień w życiu tych trzech przyjaciół.
En: It was truly an unforgettable day in the lives of these three friends.