Plunge and Laughter: Friendship’s Wet Adventure

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Luka je z velikim nasmehom držal telefon visoko nad glavo.
En: Luka held the phone high above his head with a big smile.

Sl: Stal je na mostu Tromostovje, ki se bohoti sredi sijoče Ljubljane.
En: He stood on the Triple Bridge, which stands proudly in the middle of the gleaming Ljubljana.

Sl: Sonce se je lesketalo v reki Ljubljanici in prijatelji, Maja in Ana, so se smejali ob lepoti dneva.
En: The sun glistened on the Ljubljanica River, and friends Maja and Ana laughed at the beauty of the day.

Sl: “Luka, pazi se!
En: “Luka, be careful!”

Sl: ” je Maja zavpila, ko je Luka iskal pravo pozicijo za popoln selfie.
En: Maja shouted as Luka searched for the right position for the perfect selfie.

Sl: A bilo je prepozno.
En: But it was too late.

Sl: Lukova noga je zdrsnila na ivici mostu in izgubil je ravnotežje.
En: Luka’s foot slipped on the edge of the bridge, and he lost his balance.

Sl: S kratkim krikom je padel naravnost v hladne vode Ljubljanice.
En: With a brief scream, he fell straight into the cold waters of the Ljubljanica.

Sl: “Skoči!
En: “Jump!”

Sl: ” je vpila Ana, ko je s prijateljico pohitela k robu.
En: Ana yelled as she rushed to the edge with her friend.

Sl: Voda se je razpršila, ko se je Luka trudil priti na površje.
En: Water sprayed as Luka struggled to resurface.

Sl: Maja in Ana sta si izmenjali pogled in brez obotavljanja skočili za njim.
En: Without hesitation, Maja and Ana exchanged glances and jumped in after him.

Sl: Hladna voda jih je prebudila, Luka pa se je že oprijemal pomola.
En: The cold water woke them up, and Luka was already grasping for the edge.

Sl: S pomočjo prijateljic sta ga potegnili na varno in se vsi trije usedli na rečni breg, mokri, a nasmejani.
En: With the help of the girls, they pulled him to safety and all three sat on the river bank, wet but smiling.

Sl: “Kaj pa zdaj?
En: “Now what?”

Sl: ” je vprašal Luka in stisnil vodo iz majice.
En: Luka asked, wringing the water out of his shirt.

Sl: Maja je ožela svoje dolge lase in se zasmejala.
En: Maja wrung out her long hair and laughed.

Sl: “Kaj pa zdaj?
En: “Now what?”

Sl: ” je ponovila.
En: she repeated.

Sl: “Poglej okoli sebe.
En: “Look around you.

Sl: Smo prijatelji, v Ljubljani, in pravkar smo doživeli avanturo.
En: We’re friends, in Ljubljana, and we just had an adventure.

Sl: Pojdemo na topel čaj in se nasmejimo danu.
En: Let’s go for a warm tea and laugh about the day.”

Sl: “Ana, ki je medtem že izvlekla telefon, je delila fotografijo, ki jo je uspela ujeti tik pred Lukovim padcem.
En: Meanwhile, Ana had already taken out her phone and shared a photo she managed to capture just before Luka’s fall.

Sl: “Bo tole za na Instagram?
En: “Is this going on Instagram?”

Sl: ” je v smehu vprašala.
En: she asked with laughter.

Sl: “Zagotovo,” je rekel Luka in se zahahljal.
En: “Definitely,” said Luka, chuckling.

Sl: “Pa napiši zraven: #PlavanjeVLjubljanici.
En: “And add the hashtag: #SwimmingInTheLjubljanica.”

Sl: “Trije prijatelji so se pobrali in počasi odšli proti najbližji kavarni, se še vedno smejali in se niso mogli nehati pogovarjati o pustolovščini, ki so jo pravkar doživeli.
En: The three friends got up and slowly made their way to the nearest café, still laughing and unable to stop talking about the adventure they had just experienced.

Sl: Preden so vstopili, so se še enkrat ozrli na reko, ki jim je podarila spomin, o katerem se bodo šalili še leta.
En: Before they entered, they looked back at the river once more, which had given them a memory they would joke about for years.

Sl: In tisti selfie?
En: And that selfie?

Sl: Luka ga je shranil kot simbol njihovega prijateljstva, nevarnosti, ki jih lahko prinese en napačen korak, in srečne končnice, ki jih čaka, kadar so skupaj.
En: Luka kept it as a symbol of their friendship, the danger that can come from one wrong step, and the happy ending that awaits them when they’re together.

Sl: Na koncu je bil najbolj všečen selfie, ki ga je kdajkoli objavil – popolnoma nepopoln in z zgodbo, ki jo je lahko delil z vsem svetom.
En: In the end, it was the most liked selfie he had ever posted – completely imperfect and with a story he could share with the whole world.

Vocabulary Words:
držal : held
telefon : phone
visoko : high
nad : above
glavo : head
nasmehom : smile
stal : stood
Tromostovje : Triple
mostu : Bridge
se bohoti : stands
sredi sijoče : proudly
sredi : middle
sijoče : gleaming
reki : River
se je lesketalo : glistened
smejali : laughed
pazi se : careful
zavpila : shouted
iskal : searched
pozicijo : position
popoln : perfect
selfie : selfie
prepozno : late
noga : foot
zdrsnila : slipped
ivici : edge
izgubil : lost
ravnotežje : balance
kratkim : brief
krikom : scream