Masks & Mischief at the Slovenian Carnival

In this episode, we'll explore the unexpected escapades of three friends at a vibrant Slovenian carnival, brimming with laughter, confusion, and festive spirit.

Sl: Na sončen dan v Ljubljani, ko se je veselo mesto pripravljalo na tradicionalni slovenski karneval, so bili trije prijatelji, Drago, Katarina in Tomaž, polni pričakovanj.
En: On a sunny day in Ljubljana, as the cheerful city was preparing for the traditional Slovenian carnival, three friends, Drago, Katarina, and Tomaž, were full of expectations.

Sl: Drago, vedno šaljivec, je imel idejo.
En: Drago, always the joker, had an idea.

Sl: "Poskusimo nekaj novega," je rekel.
En: "Let's try something new," he said.

Sl: "Zamenjajmo si maske in poglejmo, če se bodo ljudje zmedli!
En: "Let's exchange masks and see if people will be confused!"

Sl: "Katarina, ki je imela rada nove stvari, je pristala.
En: Katarina, who loved new things, agreed.

Sl: Tomaž, malo bolj sramežljiv, pa je privolil, a z rahlo zaskrbljenostjo.
En: Tomaž, a bit more shy, consented with slight concern.

Sl: Vsak od njih je izbral posebno masko.
En: Each of them chose a special mask.

Sl: Drago je izbral zmajevo, ki je simbol Ljubljane.
En: Drago chose a dragon mask, a symbol of Ljubljana.

Sl: Katarina je vzela pisano pernato masko ptice in Tomaž je izbral smešno klovnsko masko.
En: Katarina took a colorful feathery bird mask, and Tomaž chose a funny clown mask.

Sl: Veselje se je začelo!
En: The fun began!

Sl: Glasba je odmevala po ulicah, ljudje so se smejali in plesali.
En: Music echoed through the streets, people laughed and danced.

Sl: Naša trojica se je zavrtela v zabavi, a kmalu so se začele dogajati čudne zmešnjave.
En: Our trio joined the festivities, but soon, things started to get confusing.

Sl: Drago, oblečen kot zmaj, je spoznal, da ga otroci lovijo in kličejo "zmaj, pojej nas!
En: Drago, dressed as a dragon, realized that children were chasing him and calling out "dragon, eat us!"

Sl: " Katarina je pritegnila jato ptic, ki so mislile, da je ena izmed njih, in Tomaž je bil obdan s skupino otrok, ki so prosili za klovnske trike.
En: Katarina attracted a flock of birds, who thought she was one of them, and Tomaž was surrounded by a group of children asking for clown tricks.

Sl: Zabava je rastla, vendar naši prijatelji niso mogli uživati, saj so se njihove vloge preveč resno vzele.
En: The party was growing, but our friends couldn't enjoy it, as their roles were taken too seriously.

Sl: Drago je skušal otroke poučiti, da pravi zmaji ne jedo ljudi, Katarina je skušala pregnati ptice, Tomaž pa ni znal narediti niti enega klovnskega trika.
En: Drago tried to teach the children that real dragons don't eat people, Katarina tried to shoo away the birds, and Tomaž couldn't perform a single clown trick.

Sl: V smehu in zmedi so se prijatelji končno našli sredi Trga republike in se spogledali.
En: Amid laughter and confusion, the friends finally found each other in the middle of Republic Square and exchanged glances.

Sl: Odložili so maske in se nasmejali norčijam.
En: They took off their masks and laughed at the antics.

Sl: "Priznati moram," je rekla Katarina, "da so bile maske prava pustolovščina!
En: "I must admit," said Katarina, "that the masks were a real adventure!"

Sl: "Drago je dodal: "Kdo bi si mislil, da bo karneval tako zabaven in tako zmešan?
En: Drago added, "Who would have thought that the carnival would be so fun and so mixed up?"

Sl: "Tomaž je z olajšanjem rekel: "Naslednje leto bom izbral masko, ki ne potrebuje dodatnih spretnosti.
En: With relief, Tomaž said, "Next year, I'll choose a mask that doesn't require additional skills."

Sl: "In tako je tradicionalni slovenski pust prinesel našim trem prijateljem dan poln smeha in novih spominov.
En: And so, the traditional Slovenian carnival brought our three friends a day full of laughter and new memories.

Sl: Zdaj so vedeli, da prava zabava prihaja, ko se lahko zmešajo in so skupaj.
En: They now knew that true fun comes when they can mix it up and be together.