Sauna Surprise: An Unforgettable Day at Koli National Park

In this episode, we'll join Mika and Sanna for an unforgettable day in Koli National Park, where a simple sauna session turns into a memorable adventure with surprising twists and laughter.

Fi: Mika ja Sanna olivat odottaneet tätä päivää.
En: Mika and Sanna had been looking forward to this day.

Fi: He olivat saapuneet Koliin.
En: They had arrived at Koli.

Fi: Koli on kaunis kansallispuisto.
En: Koli is a beautiful national park.

Fi: Siellä on järviä ja metsää.
En: There are lakes and forests there.

Fi: Aurinko paistoi ja kuului linnunlaulua.
En: The sun was shining and the singing of birds could be heard.

Fi: He menivät rantaan.
En: They went to the shore.

Fi: Siellä oli mukava pieni sauna.
En: There was a nice little sauna.

Fi: Se oli aivan järven rannassa.
En: It was right on the edge of the lake.

Fi: He katselivat kaunista maisemaa ja olivat iloisia.
En: They looked at the beautiful scenery and felt happy.

Fi: Mika päätti lämmittää saunan.
En: Mika decided to heat up the sauna.

Fi: Mika heitti vettä kiukaalle.
En: Mika threw water on the sauna stove.

Fi: Höyry nousi ja ilma täyttyi lämmöstä.
En: Steam rose and the air filled with warmth.

Fi: Sanna hymyili ja rentoutui.
En: Sanna smiled and relaxed.

Fi: Mika halusi enemmän höyryä.
En: Mika wanted more steam.

Fi: Hän heitti lisää vettä.
En: He threw more water.

Fi: Yhtäkkiä alkoi piipata.
En: Suddenly, a beeping sound began.

Fi: Tulipalohälytin alkoi soida!
En: A fire alarm started to ring!

Fi: Se oli todella kova ääni.
En: It was a very loud noise.

Fi: Mika ja Sanna säikähtivät.
En: Mika and Sanna were startled.

Fi: "Mitä nyt?"
En: "What's happening?"

Fi: Sanna kysyi.
En: Sanna asked.

Fi: Mika yritti sammuttaa hälytintä, mutta ei onnistunut.
En: Mika tried to turn off the alarm but couldn't manage it.

Fi: Yhtäkkiä ovi aukesi.
En: Suddenly the door opened.

Fi: Ryhmä turisteja juoksi sisään.
En: A group of tourists ran in.

Fi: "Onko hätä?"
En: "Is there an emergency?"

Fi: yksi heistä huusi.
En: one of them shouted.

Fi: Mika ja Sanna näyttivät nolostuneilta.
En: Mika and Sanna looked embarrassed.

Fi: "Ei, ei hätää," Mika sanoi.
En: "No, no emergency," Mika said.

Fi: "Se on vain höyry."
En: "It's just steam."

Fi: Turistit katsoivat ympärilleen.
En: The tourists looked around.

Fi: He huomasivat, että ei ollut savua, vain paljon höyryä.
En: They noticed there was no smoke, just a lot of steam.

Fi: Turistit alkoivat nauraa.
En: The tourists started to laugh.

Fi: "Oho, anteeksi," he sanoivat.
En: "Oh, sorry," they said.

Fi: Mika ja Sanna nauroivat myös.
En: Mika and Sanna laughed too.

Fi: Hälytys sammutettiin, ja kaikki rauhoittuivat.
En: The alarm was turned off, and everyone calmed down.

Fi: Mika ja Sanna pyysivät anteeksi häiriötä.
En: Mika and Sanna apologized for the disturbance.

Fi: Turistit ymmärsivät.
En: The tourists understood.

Fi: He kertoivat, että sauna oli osa suomalaista kulttuuria.
En: They shared that the sauna was part of Finnish culture.

Fi: Turistit kiittivät ja menivät takaisin ulos.
En: The tourists thanked them and went back outside.

Fi: Mika ja Sanna istuivat takaisin.
En: Mika and Sanna sat back down.

Fi: Sauna oli jälleen rauhallinen.
En: The sauna was peaceful again.

Fi: Lopulta he menivät uimaan.
En: Finally, they went for a swim.

Fi: Vesi oli kylmää ja virkistävää.
En: The water was cold and refreshing.

Fi: He uivat ja nauttivat päivästä.
En: They swam and enjoyed the day.

Fi: Kaikki oli hyvin.
En: Everything was fine.

Fi: Tämä oli unohtumaton päivä.
En: This was an unforgettable day.

Fi: Mika ja Sanna nauroivat muistellessaan tapahtumaa.
En: Mika and Sanna laughed as they reminisced about the event.

Fi: Turistit muistivat sen myös pitkään.
En: The tourists also remembered it for a long time.

Fi: Koli oli jälleen rauhallinen ja kaunis.
En: Koli was peaceful and beautiful once again.