Sculpture Snafu in Old Vilnius!

we'll explore the whimsical mishap when a leisurely stroll through Vilnius turns into an unforgettable sculpture encounter.

Lt: Vieną saulėtą pavasario popietę Vilniaus senamiesčio širdyje, tarp senų pastatų ir siaurų gatvelių, Jonas susitarė pasivaikščioti su savo drauge Gintare.
En: One sunny spring afternoon in the heart of the old town of Vilnius, among old buildings and narrow streets, Jonas arranged to take a stroll with his friend Gintare.

Lt: Jie abu buvo tikri vilniečiai, bet šiandien Jonas nusprendė pakeisti įprastą maršrutą ir pasivaikščioti pro Katedros aikštę, kuri visada trykšta gyvenimu ir yra pilna turistų bei vietinių gyventojų.
En: They were both true Vilnius residents, but today Jonas decided to change the usual route and walk through Cathedral Square, which is always bustling with life and full of tourists and locals.

Lt: Besivaikščiodami šalia Katedros, Jonas staiga pamatė vieną ištirpusį senojo laikmečio skulptūrą.
En: As they walked by the Cathedral, Jonas suddenly saw a melted sculpture from the old times.

Lt: Jis, visiškai pamiršęs, kad yra sostinės širdyje, kur pilna meninių kūrinių, netyčia pamanė, kad tai tikras žmogus, įdomioje pozoje stabtelėjęs.
En: Completely forgetting that he was in the heart of the capital, where there are plenty of art pieces, he accidentally thought it was a real person standing in an interesting pose.

Lt: Priartėjęs prie skulptūros, pradėjo kalbą:"Sveikas!
En: Approaching the sculpture, he began to speak:

"Hello!

Lt: Kaip gražiai šiandien laikaisi.
En: You look so beautiful today.

Lt: Ar tu čia ilgai?
En: Have you been here for long?"

Lt: "Gintarė, pamatydama, ką jis veikia, negalėjo sulaikyti juoko.
En: Seeing what he was doing, Gintare couldn't help but burst out laughing.

Lt: Ją greit pradėjo lydėti ir greta einantys praeiviai.
En: Soon, passersby nearby joined in.

Lt: Jonas, supratęs savo klaidą, jautėsi priblokštas, tačiau netrukus jis taip pat pradėjo šypsotis.
En: Despite feeling embarrassed at his mistake, Jonas soon started to smile as well.

Lt: Gintarė, dar tebejuokdamasi, pasiūlė:"Gal norėtum ir skulptūrai nufotografuoti, kad amžinai prisimintum šią juokingą akimirką?
En: Still laughing, Gintare suggested, "Maybe you'd like to take a photo with the sculpture so you can remember this funny moment forever?"

Lt: "Jonas sutiko, ir jie kartu padarė nuotrauką, kurioje Jonas, vis dar šypsodamasis, laikėsi už skulptūros peties.
En: Jonas agreed, and they took a picture together, with Jonas still smiling, standing next to the sculpture.

Lt: Pamažu ir praeiviai sekė jų pavyzdžiu, fotografuodamiesi su skulptūra, ir taip, netikėtai, Jonas tapo nauja dienos atrakcija.
En: Gradually, other pedestrians followed their example, taking photos with the sculpture, and unexpectedly, Jonas became the new attraction of the day.

Lt: Nors pradžia buvo šiek tiek gėdinga, dienos pabaigoje Jonas ir Gintarė dar ilgai juokėsi iš šio atsitikimo.
En: Although the beginning was a bit embarrassing, by the end of the day, Jonas and Gintare laughed about this incident for a long time.

Lt: Jie galiausiai užsuko į jaukią kavinukę Gedimino prospekte, kur, mėgaudamiesi karštomis šokoladinėmis arbatomis, dalijosi kitais juokingais gyvenimo nutikimais.
En: They eventually stopped by a cozy café on Gediminas Avenue, where, enjoying hot chocolate teas, they shared other funny events from their lives.

Lt: Ir taip šis neįprastas nuotykis taps dar vienu jų bendro gyvenimo smagiu pasakojimu.
En: And so, this unusual adventure became another fun story of their shared life.

Lt: O Vilniaus senamiestis, kaip visada, liko kupinas įdomių istorijų ir neįtikėtinų susitikimų, net su akmenimis.
En: And the old town of Vilnius, as always, remained full of interesting stories and unbelievable encounters, even with stones.