Selfie Chaos: A Laughter-Filled Day

In this episode, we'll explore how a simple selfie mishap in Bratislava spirals into a whirlwind of chuckles, tumbles, and unexpected camaraderie.

Sk: Začalo to obyčajným slnečným dňom.
En: It all started with a regular sunny day.

Sk: Jakub, Martina a Lukáš sa prechádzali po uličkách starého mesta Bratislavy.
En: Jakub, Martina, and Lukáš were strolling through the streets of the old town of Bratislava.

Sk: Rozhodli sa vyfotiť pred Bratislavským hradom, symbolom hlavného mesta.
En: They decided to take a photo in front of Bratislava Castle, the symbol of the capital city.

Sk: Martina vzala svoj telefón a postavila sa pred hrad.
En: Martina took out her phone and positioned herself in front of the castle.

Sk: Chcela urobiť selfie.
En: She wanted to take a selfie.

Sk: Lukáš s Jakubom sa smiali a pozerali na Martinu, ako sa snaží nájsť perfektný uhol.
En: Lukáš and Jakub laughed and watched Martina as she tried to find the perfect angle.

Sk: Raz, dva, tri, a Martina stlačila spúšť.
En: One, two, three, and Martina pressed the shutter button.

Sk: Lenže práve vtedy sa skupina turistov snažila tiež odfotiť.
En: But at that very moment, a group of tourists was also trying to take a picture.

Sk: Martina nechtiac vbehla do ich záberu a zastrela jedného turistu.
En: Martina accidentally walked into their shot and disturbed one of the tourists.

Sk: Turista sa prekvapene otočil a zakopol o svojho priateľa.
En: The tourist turned around in surprise and tripped over his friend.

Sk: Následoval domino efekt, pri ktorom jeden turista po druhom padal na zem.
En: This set off a domino effect, causing one tourist after another to fall to the ground.

Sk: Všetci padali ako kolky na bowlingovej dráhe.
En: They all fell like skittles on a bowling alley.

Sk: Náštročila radosť i zmätok.
En: It was a mix of joy and confusion.

Sk: Turisti začali rozprávať každý inou rečou, ale všetci ukazovali na Martinu.
En: The tourists started speaking in different languages, but they all pointed at Martina.

Sk: Chudák Martina ani nevedela, ako sa ospravedlniť.
En: Poor Martina didn't know how to apologize.

Sk: V tom Jakub, ktorý mal dobré srdce, vzal situáciu do svojich rúk.
En: That's when Jakub, who had a kind heart, took the situation into his own hands.

Sk: Nahlas sa ospravedlnil v angličtine, ktorá bola najviac rozšírenou rečou medzi turistami.
En: He apologized in English, the most widely spoken language among the tourists.

Sk: "Sorry! Sorry! To bola len náhoda!" volal s úsmevom.
En: "Sorry! Sorry! It was just an accident!" he called out with a smile.

Sk: Lukáš pomáhal turistom vstať a vrátil im poklesnuté čiapky a slnečné okuliare.
En: Lukáš helped the tourists get up and returned their fallen hats and sunglasses.

Sk: Postupne sa tváre turistov zmenili z rozčúlených na veselé.
En: Gradually, the tourists' faces changed from angry to cheerful.

Sk: Nakoniec jeden z turistov vytiahol svoj telefón a požiadal Martinu, aby s nimi urobila skupinovú fotografiu – tentoraz zámerne.
En: Finally, one of the tourists pulled out his phone and asked Martina to take a group photo with them – this time, on purpose.

Sk: Jakub, Martina a Lukáš sa k turistom pripojili, a tak vznikla nechtiac komickej situácie spomienka plná smiechu a nových priateľstiev.
En: Jakub, Martina, and Lukáš joined the tourists, creating an unintentionally funny situation, a memory full of laughter and new friendships.

Sk: A práve keď zotmievalo, každý z nich mal vo svojom telefóne fotografiu dňa, na ktorý určite nezabudnú.
En: And just as dusk fell, each of them had a photo of the day on their phone, a day they would surely never forget.

Sk: A od tej doby, keď sa Martina pripravuje urobiť selfie, najprv sa rozpozorne pozrie okolo seba.
En: Since then, whenever Martina prepares to take a selfie, she first looks around attentively.