Sharing Milk, Sharing Love: Lars & Ingrid’s Supermarket Story

In this episode, we'll witness how a playful tug-of-war between two strangers over a carton of milk turns into a heartwarming moment and a fledgling romance.

Nb: En travel dag på supermarkedet.
En: A busy day at the supermarket.

Nb: Lars og Ingrid beveget seg mot melkehyllen.
En: Lars and Ingrid moved towards the milk shelf.

Nb: Lars la merke til at det bare var en kartong med melk igjen.
En: Lars noticed that there was only one carton of milk left.

Nb: Ingrid så det også og begynte å skyvle av sted.
En: Ingrid saw it too and started to push away.

Nb: Begge tok tak i kartongen samtidig.
En: Both grabbed the box at the same time.

Nb: Ingrid: "Jeg trenger mer melk enn deg!"
En: Ingrid: "I need more milk than you!"

Nb: Lars: "Nei, jeg trenger det mer!"
En: Lars: "No, I need it more!"

Nb: De prøvde å trekke kartongen fra hverandre, men den ville ikke bevege seg.
En: They tried to pull the cardboard apart, but it wouldn't budge.

Nb: Plutselig begynte de begge å le.
En: Suddenly they both started laughing.

Nb: Ingrid: "Vet du hva, du fortjener å ha denne melken."
En: Ingrid: "You know what, you deserve to have this milk."

Nb: Lars: "Nei, du trenger den mer enn meg."
En: Lars: "No, you need it more than I do."

Nb: Ingrid: "La oss dele den."
En: Ingrid: "Let's share it."

Nb: Lars: "Ja, det er en god ide."
En: Lars: "Yes, that's a good idea."

Nb: De tok kartongen og gikk videre til kassen sammen.
En: They took the carton and proceeded to the till together.

Nb: Kassadama så på dem og smilte.
En: Kassadama looked at them and smiled.

Nb: Kassadama: "Jeg kunne ikke la være å se på dere.
En: Kassadama: "I couldn't stop looking at you two.

Nb: Dere er morsomme sammen."
En: You're funny together."

Nb: Lars og Ingrid ble litt sjenerte og lo.
En: Lars and Ingrid became a little shy and laughed.

Nb: Kassadama: "Vent, jeg må bare ta et bilde!"
En: Kassadama: "Wait, I just have to take a picture!"

Nb: Kunden bak dem i køen tok også opp telefonen sin og tok bilde av dem og la det ut på sosiale medier.
En: The customer behind them in the queue also picked up his phone and took a picture of them and posted it on social media.

Nb: Folk begynte å legge ut kommentarer og dele bildet.
En: People started posting comments and sharing the photo.

Nb: Lars og Ingrid følte seg litt flaue, men også glade for å ha hatt en morsom opplevelse sammen.
En: Lars and Ingrid felt a little embarrassed, but also happy to have had a fun experience together.

Nb: På vei ut av butikken, tok Lars tak i Ingrids arm.
En: On his way out of the shop, Lars grabbed Ingrid's arm.

Nb: Lars: "Vil du ha kaffe senere i dag?"
En: Lars: "Do you want coffee later today?"

Nb: Ingrid: "Ja, jeg vil gjerne ha kaffe med deg."
En: Ingrid: "Yes, I would like to have coffee with you."

Nb: Lars og Ingrid gikk ut av supermarkedet og så på hverandre med et smil.
En: Lars and Ingrid walked out of the supermarket and looked at each other with a smile.