Siobhán’s Twilight: Lost & Found in Dublin

examine how a surprising twilight encounter leads a young girl through the magical streets of Dublin to a heartwarming homecoming

Ga: Lá amháin, bhí cailín óg darb ainm Siobhán ag siúl tríd na sráideanna cúnga i gcroílár Bhaile Átha Cliath.
En: One day, a young girl named Siobhán was walking through the narrow streets of the heart of Dublin.

Ga: Lán de chur amú agus eachtraíocht, ní raibh sí buartha faoin am ná faoin áit a raibh sí.
En: Full of curiosity and adventure, she wasn't worried about the time or the place she was in.

Ga: Bhí grá aici don chathair, a rúndacht, agus a spleodar.
En: She loved the city, its secrets, and its liveliness.

Ga: Faoi ghrian an tsamhraidh, bhí Siobhán ag gliúcaíocht i ngach cabhsa agus i ngach cúinne, ag féachaint ar na siopaí beaga, ag éisteacht le ceol deas ó na ceoltóirí sráide.
En: Under the summer sun, Siobhán wandered at every turn and in every corner, looking at the small shops, listening to the nice music from street musicians.

Ga: Ach gan fógra, d'athraigh an lá bríomhar.
En: But unexpectedly, the lively day changed.

Ga: Tháinig scamall trom agus thit an oíche chomh tobann is nach raibh solas na gréine le feiceáil a thuilleadh.
En: Thick clouds appeared, and night fell so suddenly that the sunlight could no longer be seen.

Ga: Thosaigh Siobhán a mothú go raibh sí caillte.
En: Siobhán started to feel lost.

Ga: Ní fhacaigh sí na comharthaí aitheanta a thuilleadh.
En: She could no longer see the familiar signs.

Ga: Gach sráid, cosúil leis an gceann roimhe, lán de chamáin agus teaches dúnta.
En: Every street, like the one before it, was full of twists and closed doors.

Ga: D'éirigh an ciúnas ina timpeall níos soiléire, agus bhraith sí uaigneas na cathrach mór.
En: The silence around her became clearer, and she felt the loneliness of the big city.

Ga: Bhí sí ag iarraidh go géar teacht ar bhealach amach.
En: She desperately wanted to find a way out.

Ga: Shiúil sí ar aghaidh, ag coinneáil a ceann ard.
En: She walked on, keeping her head up.

Ga: Tháinig sí ar ardán beag le crann bláthach agus cathaoir coirnín.
En: She came to a small platform with a flower tree and a small chair.

Ga: Shuigh sí síos, ag tarraingt anáil go domhain, agus dhún sí a súile.
En: She sat down, took a deep breath, and closed her eyes.

Ga: Nuair a d'oscail sí iad arís, bhí cruth nua os a comhair.
En: When she opened them again, a new figure was in front of her.

Ga: Bean aosach a bhí ann, ag tógáil le fáinne geal timpeall uirthi.
En: It was an old woman, wearing a bright ring around her.

Ga: "A mhicrín," ar sise, "tá tú caillte, nach bhfuil?"
En: "Oh dear, are you lost?" she said.

Ga: "Is ea," arsa Siobhán. "An féidir leat cabhrú liom?"
En: "Yes," said Siobhán. "Can you help me?"

Ga: Tharraing an bhean sean léarscáil as a mála agus léirigh sí bealach do Siobhán.
En: The old woman pulled a map out of her bag and showed Siobhán a way.

Ga: "Lean an treo seo," ar sise. "Ná imeoidh tú ón mbealach seo agus gheobhaidh tú amach."
En: "Follow this direction," she said. "Don't stray from this path, and you will find your way out."

Ga: Le buíochas i ngach céim, lean Siobhán an treoir a fuair sí.
En: With gratitude at every step, Siobhán followed the guidance she received.

Ga: D'fhág sí slán ag an mbean, agus níorbh fhada go raibh sí ag aithint an bhaile arís.
En: She bid farewell to the woman, and it wasn't long before she recognized the town again.

Ga: Cairde agus comharsana a bhí ag fanacht le Siobhán, go mór lena teaghlaigh.
En: Friends and neighbors were waiting for Siobhán, especially her family.

Ga: Bhí sonas an tsaoil le feiceáil ina súile agus í ag teacht ar ais, agus bhí croíthe na ndaoine líonta le gliondar agus faoiseamh.
En: The happiness of life could be seen in her eyes as she returned, and people's hearts were filled with joy and relief.

Ga: Ón lá sin amach, ní dhearmad Siobhán an bhean draíochta ná an léarscáil a thug treoir di.
En: From that day on, Siobhán never forgot the magical woman or the map that guided her.

Ga: Chaith sí an chuid eile dá saol i mBaile Átha Cliath, agus ba ghnách léi scéalta a insint faoin eachtraíocht sin, an lá a chaill agus a fuair sí féin i measc na sráidí cúnga.
En: She spent the rest of her life in Dublin, often telling stories about that adventure, the day she got lost and found herself among the narrow streets.