Skipping Stones and Turtled Tidings

In this episode, we'll dive into the accidental adventure of Marko, Ivana, and a turtle, where a simple stone-skipping quest turns into an unexpected tale of friendship and laughter by the sunlit shores of Dubrovnik.

Hr: U starom gradu Dubrovniku, kraj bistra mora koje ljubi kamene zidine, živio je dječak po imenu Marko.
En: In the old city of Dubrovnik, next to the clear sea that kisses the stone walls, there lived a boy named Marko.

Hr: Marko je imao svijetle oči punih avantura i uvijek je bio spreman na šalu.
En: Marko had bright, adventurous eyes and was always ready for a joke.

Hr: Jednog sunčanog dana, dok je šetao uz obalu, primijetio je nešto neobično.
En: One sunny day, while walking along the shore, he noticed something unusual.

Hr: S druge strane, bila je djevojčica Ivana, koja je imala malu kućicu blizu mora.
En: On the other side, there was a girl named Ivana, who had a small house near the sea.

Hr: Ivana je voljela sve životinje, a najviše svog kućnog ljubimca, kornjaču po imenu Tarta.
En: Ivana loved all animals, especially her pet turtle named Tarta.

Hr: Tarta nije bila obična kornjača.
En: Tarta was no ordinary turtle.

Hr: Imala je zelenu šaru na oklopu koji je svjetlucao na suncu.
En: She had a green pattern on her shell that shimmered in the sun.

Hr: Jednog dana, Ivana je odlučila odvesti Tartu na šetnju uz more.
En: One day, Ivana decided to take Tarta for a walk by the sea.

Hr: Postavila ju je na sunce da se malo zagrije dok je ona čitala knjigu u hladu obližnjeg drveta.
En: She put her in the sun to warm up a little while she read a book in the shade of a nearby tree.

Hr: Marko, koji je šetao obalom u potrazi za savršenim kamenčićem za preskakanje, ugledao je nešto što je izgledalo kao savršen, glatki kamen.
En: Marko, who was strolling along the shore in search of the perfect skipping stone, spotted what looked like the perfect, smooth stone.

Hr: Uzbuđeno je prišao i podigao "kamen".
En: Excitedly, he approached and picked up the "stone."

Hr: "Ha!
En: "Ha!"

Hr: " - pomislio je.
En: he thought.

Hr: "Ovo će biti rekord.
En: "This is going to be a record."

Hr: " Marko je zamahnuo rukom i bacio kamen prema vodi.
En: Marko swung his arm and threw the stone towards the water.

Hr: Ali, umjesto očekivanog preskakanja, čuo se čudan zvuk, a zatim je u vodi ugledao kako pluta Tarta.
En: But instead of the expected skipping sound, a strange noise was heard, and then he saw Tarta floating in the water.

Hr: "O ne!
En: "Oh no!"

Hr: " - viknuo je Marko kad je shvatio što je učinio.
En: Marko shouted once he realized what he had done.

Hr: Trčao je prema vodi da spasi Tartu, mokar do pasa.
En: He ran towards the water to save Tarta, getting soaked up to his waist.

Hr: U tom trenutku, Ivana je podigla glavu od knjige i vidjela svoju Tartinu šaru na moru.
En: At that moment, Ivana looked up from her book and saw Tarta's pattern in the sea.

Hr: U panici, potrčala je prema Marku.
En: In a panic, she ran towards Marko.

Hr: "Što si učinio?
En: "What have you done?"

Hr: " - upitala je plačnim glasom.
En: she asked in a tearful voice.

Hr: Marko je, bez riječi, zaronio u more i pronašao Tartu kako mirno pliva.
En: Speechless, Marko dove into the water and found Tarta peacefully swimming.

Hr: Grijeh je svalio na sebe.
En: He took the blame for the mishap.

Hr: Nije mogao vjerovati što je učinio.
En: He couldn't believe what he had done.

Hr: Vratio je Tartu Ivani koja je pregledala svoju kornjaču, zabrinuta da se nije ozlijedila.
En: He returned Tarta to Ivana, who checked her turtle, worried that she might have been injured.

Hr: Na sreću, Tarta je bila dobro.
En: Luckily, Tarta was fine.

Hr: Marko se ispričao Ivani i obećao joj da će se brinuti o Tarti svaki put kad ga za to zamoli.
En: Marko apologized to Ivana and promised to take care of Tarta whenever she asked him to.

Hr: Od tog dana, Marko i Ivana postali su dobri prijatelji, a Marko je naučio važnu lekciju.
En: From that day on, Marko and Ivana became good friends, and Marko learned an important lesson.

Hr: Od tada je prije nego što bi bacio kamen, uvijek ponovno provjerio je li to samo kamen ili nečiji kućni ljubimac.
En: Since then, before throwing a stone, he always double-checked if it was just a stone or someone's pet.

Hr: Tako su svi dani u Dubrovniku postali malo sretniji, a more uz stari grad dobilo je još jednu priču koja se pripovijedala među kamenim ulicama.
En: So, all the days in Dubrovnik became a little happier, and the sea by the old town acquired another story that was told among the stone streets.

Hr: Svi su znali za Marka i kornjaču koja je umalo postala kamen za preskakanje.
En: Everyone knew about Marko and the turtle that almost became a skipping stone.