Snowdonia Adventure: A Rescue Mission of Friendship and Survival

In this episode, we'll explore a thrilling tale of an unexpected accident in Snowdonia, the power of friendship, and the heroics of clever sheepdogs leading to a heartwarming rescue.

Cy: Roedd hi'n ddiwrnod braf yn Eryri ac roedd yr haul yn tywynnu dros y mynyddoedd.
En: It was a fine day in Snowdonia, and the sun was shining over the mountains.

Cy: Roedd Gareth a Carys yn crwydro'r llwybrau prydferth gyda'i gilydd.
En: Gareth and Carys were wandering the beautiful paths together.

Cy: Wrth gerdded yn y coed, roedd yr awyr yn glir a'r cŵn defaid yn hofran a'r natur yn llawn bywyd.
En: As they walked in the woods, the sky was clear, the sheepdogs were hovering, and nature was full of life.

Cy: Gareth oedd yn arwain y ffordd, gyda map yn ei law a gwen ar ei wyneb.
En: Gareth was leading the way, with a map in his hand and a smile on his face.

Cy: "C'mon Carys! Mae yna olygfa anhygoel jyst ar ben y bryn 'na," meddai Gareth yn llawn brwdfrydedd.
En: "Come on, Carys! There’s an amazing view just on top of that hill," said Gareth enthusiastically.

Cy: Ond, wrth gamu ymlaen, collodd Gareth ei gam a syrthiodd i'r llawr.
En: But, as he stepped forward, Gareth lost his footing and fell to the ground.

Cy: "O, bant â ti!" gwaeddodd o mewn poen.
En: "Oh, get off!" he shouted in pain.

Cy: Rhoddodd Carys ei llaw dros ei geg gyda braw.
En: Carys put her hand over her mouth in shock.

Cy: "Gareth?" gofynnodd Carys yn braintai.
En: "Gareth?" asked Carys tentatively.

Cy: Roedd ei wyneb yn bryderus.
En: Her face was worried.

Cy: Roedd Gareth yn ceisio sefyll, ond teimlai poen miniog yn ei ffer.
En: Gareth tried to stand, but felt a sharp pain in his ankle.

Cy: “Rwy'n credu 'mod i wedi niweidio fy ffêr,” meddai Gareth.
En: “I think I’ve hurt my ankle,” said Gareth.

Cy: Edrychodd y ddau o gwmpas, nid oedd neb arall i'w gweld.
En: The two looked around; there was no one else to be seen.

Cy: Roeddent bell iawn o'r lle parcio ac nid oedd gysylltiad ffon ar gael.
En: They were far from the car park and had no phone signal.

Cy: “Nid yw hyn yn dda,” meddai Carys yn galed wrth geisio meddwl am ateb.
En: "This is not good," said Carys firmly, trying to think of a solution.

Cy: Roedd hi'n gwybod bod angen iddyn nhw ddod o hyd i gymorth yn gyflym.
En: She remembered she had another map in her backpack.

Cy: Cofiodd Carys fod map arall gyda hi ôliedig.
En: She opened it to see where the nearest rescue stations were.

Cy: Agorodd i weld lle'roedd y gorsafoedd achub agosaf.
En: "We need to reach the rescue station," said Carys.

Cy: "Mae raid i ni gyrraedd y gorsaf achub," meddai Carys.
En: Gareth looked at his swollen ankle and felt anxious.

Cy: Edrychai Gareth ar ei ffêr chwyddedig a theimlai pryder.
En: But he knew he had to keep going.

Cy: Ond roedd yn gwybod ei fod yn rhaid iddo ddal ati.
En: With determination, Gareth got up, and the two continued to walk slowly.

Cy: Gyda brwdfrydedd, cododd Gareth a pharodd y ddau i gerdded yn araf.
En: As the day turned to night, they were approaching the rescue station.

Cy: Wrth i'r diwrnod droi'n nos, roeddynt yn agosáu at y gorsaf achub.
En: "Hold on, Gareth, we're almost there," said Carys while helping Gareth with every step.

Cy: “Dali di Gareth, 'dyn ni bron â cyrraedd,” meddai Carys tra'n cynorthwyo Gareth gyda phob cam.
En: Thankfully, the two finally reached the rescue station.

Cy: Yn ddiolchgar, cyrhaeddodd y ddau'r gorsaf achub yn y diwedd.
En: A local man approached Gareth and offered his help.

Cy: Croesodd dyn lleol Gareth a chynigiodd ei help.
"Ydych chi'n iawn?" gofynnodd wrth glywed eu stori ac yn helpu Gareth i eistedd.
En: "Are you okay?" he asked after hearing their story and helping Gareth to sit down.

Cy: Diolch!” meddai Gareth yn llawn rhyddhad.
En: "Thank you!" said Gareth with relief.

Cy: “Ond sut y gwyddoch i chi ein bod ni angen help?”
En: "But how did you know we needed help?"

Cy: “Mae fy nghwn defaid yn glyfar iawn,” atebodd y dyn lleol gyda chroesawgar.
En: "My sheepdogs are very clever," replied the local man warmly.

Cy: “Gwelais nhw'n rhedeg tuag at eich cyfeiriad a dilynais nhw.
En: "I saw them running in your direction and followed them."

Cy: "Cawsant Gareth wedi ei gludo'n ôl i'w gar ac roedd y ddau yn ddiolchgar iawn.
En: Gareth was transported back to his car, and the two were very grateful.

Cy: Roedd ystyriaeth a thosturi Carys wedi achub y diwrnod.
En: Carys’s consideration and compassion had saved the day.

Cy: Byddai Gareth byth yn anghofio'r wers bwysig honno: edrychwch bob amser ble rydych chi'n camu, a bod eich ffrindiau yna i helpu.
En: Gareth would never forget the important lesson: Always watch where you step, and that friends are there to help.