Splash and Snap: A Lake Bled Rescue Story

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Nekje na sončni obali Blejskega jezera, kjer je zrak dišal po svežih iglah in oddaljen pogled ulovil čudovit blejski grad, se je nekega jutra sprehajala Ana.
En: Somewhere on the sunny coast of Lake Bled, where the air smelled of fresh pine and a distant view caught the beautiful Bled Castle, Ana took a walk one morning.

Sl: Z ruto okrog vratu in s telefonom v roki je iskala popoln kotiček za pravo selfie fotografijo.
En: With a scarf around her neck and a phone in her hand, she was looking for the perfect spot for a great selfie photo.

Sl: Ana, vesela in brezskrbna deklica, je bila znana po tem, da je na svojem profilu delila čudovite slike iz vseh kotičkov Slovenije.
En: Ana, a cheerful and carefree girl, was known for sharing beautiful photos from all corners of Slovenia on her profile.

Sl: Ta dan jo je pot zanesla na Blejsko jezero, ki ga je obkrožala tišina zgodnjega jutra.
En: That day, her path led to Lake Bled, surrounded by the silence of early morning.

Sl: Medtem ko je postavljala svoj telefon na palico za selfie, ni opazila mokrega kamna pred seboj.
En: As she set up her phone on a selfie stick, she didn’t notice a wet stone in front of her.

Sl: Ko je naredila korak nazaj, da bi zajela celoten prizor jezera in otoka s cerkvico, je spodrsnila na gladkem kamnu in s krikom padla v hladno jezero.
En: When she took a step back to capture the entire view of the lake and the island with the church, she slipped on the smooth stone and with a scream, fell into the cold lake.

Sl: Luka, ki je ravno tekel mimo, je slišal njen krik in se brez oklevanja pognal proti obali.
En: Luka, who was running by, heard her scream and dashed towards the shore without hesitation.

Sl: Njegovo srce je razbijalo, ko je hitel rešit deklico pred morebitno nevarnostjo.
En: His heart pounded as he rushed to rescue the girl from potential danger.

Sl: “Bom priskočil na pomoč,” je pomislil in brez razmišljanja skočil v vodo za Ano.
En: “I’ll come to help,” he thought and without thinking, jumped into the water after Ana.

Sl: Oba sta pristala v jezeru z velikim pljuskom.
En: Both landed in the lake with a big splash.

Sl: Luka ni bil preveč vešč plavanja, a adrenalin mu je dal moč, da je priplaval do Ane.
En: Luka was not very skilled at swimming, but adrenaline gave him the strength to swim to Ana.

Sl: Z vso močjo jo je prijel in jo potegnil k sebi.
En: With all his might, he grabbed her and pulled her to himself.

Sl: Skupaj sta s težavo, a vztrajnostjo, priplavala do obale.
En: Together, with difficulty but perseverance, they swam to the shore.

Sl: Ko sta končno lezla iz vode, sta se zasmejala svoji nespretnosti.
En: When they finally climbed out of the water, they laughed at their clumsiness.

Sl: Ana je bila mokra od glave do peta, a ni mogla zadrževati smeha.
En: Ana was soaking wet from head to toe but couldn’t help but laugh.

Sl: Luka ji je ponudil svojo jopico, da se ne bi prehladila, in skupaj sta sedla na bližnjo klop.
En: Luka offered her his jacket so she wouldn’t catch a cold, and they sat together on a nearby bench.

Sl: Medtem ko je Ana wringala vodo iz svojih oblačil, je Luka z zanimanjem poslušal njeno pripovedovanje o pustolovščinah in fotografiranju.
En: While Ana wrung the water from her clothes, Luka listened with interest to her stories of adventure and photography.

Sl: To nepričakovano srečanje ob Blejskem jezeru je pustilo poseben pečat na oba.
En: This unexpected encounter at Lake Bled left a special impression on both of them.

Sl: Ana je pridobila novega prijatelja in drznega junaka, ki ji je prišel na pomoč, Luka pa je spoznal zanimivo dekle, polno zgodb in energije.
En: Ana gained a new friend and a brave hero who came to her rescue, and Luka met an interesting girl, full of stories and energy.

Sl: Ona je že naslednji dan objavila sliko mokrih nog ob jezeru s pripisom: “Včasih si narediš najboljši spomin, ko padeš v situaciji, iz katere ne pričakuješ nič dobrega.
En: The next day, she posted a picture of her wet feet by the lake with the caption: “Sometimes you make the best memory when you fall into a situation from which you don’t expect anything good.”

Sl: “In od tistega dne naprej sta Ana in Luka občasno raziskovala čudovita jezera, gore in doline Slovenije – skupaj, nasmejana in pripravljena na nove nepozabne trenutke, s katerimi bi napolnila Anino zbirko fotografij.
En: From that day on, Ana and Luka occasionally explored the beautiful lakes, mountains, and valleys of Slovenia – together, smiling and ready for new unforgettable moments to fill Ana’s collection of photographs.

Vocabulary Words:
sončni : Sunny
obala : Coast
vonjati : Smell
igla : Pine
oddaljen : Distant
pogled : View
čudovit : Beautiful
palica : Stick
opaziti : Notice
moker : Wet
kamen : Stone
narediti korak nazaj : Step back
zajeti : Capture
celoten : Entire
otok : Island
cerkev : Church
spodrsniti : Slip
gladko : Smooth
krik : Scream
hladen : Cold
rešiti : Rescue
morebiten : Potential
nevarnost : Danger
smeh : Laugh
ponuditi : Offer
jopica : Jacket
prehladiti se : Catch a cold
klop : Bench
wringati : Wring
pustolovščina : Adventure