The Charming Hat Mix-Up of Ljubljana

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Nekoč v mavričnem mestu Ljubljana, kjer se ulice svetijo kot barvite perlice, je živela deklica po imenu Ana. Bila je živahna in rada je smukala po ozkih ulicah, oblečena v pisana oblačila, ki so odražala njeno igrivo naravo.
En: Once upon a time in the colorful city of Ljubljana, where the streets shone like colorful pearls, there lived a girl named Ana. She was lively and loved to wander through the narrow streets, dressed in colorful clothes that reflected her playful nature.

Sl: Nekega jutra, ko je sijalo toplo pomladno sonce, je Ana stopila v kavarno, ki se je nahajala ob nabrežju reke Ljubljanice. Kavarno je krasi star lesen most in vonj po sveže mleti kavi. V roki je držala svojo ljubo knjigo, ušesa pa so ji grel prisrčen klobuček.
En: One morning, as the warm spring sun shone, Ana stepped into a café located along the banks of the Ljubljanica River. The café was adorned with an old wooden bridge and the scent of freshly ground coffee. She held her beloved book in her hand, with a charming hat perched on her head.

Sl: V kavarni je bil tudi Jure, Ana ga ni poznala, a delila sta isti okus za kape. Jure je sedel za sosednjo mizo, tudi on prebirajoč knjigo in na stolu ob sebi imel ravno takšen klobuček, kot ga je imela Ana.
En: Jure was also in the café, someone Ana didn’t know, but they shared the same taste in hats. Jure was sitting at the neighboring table, also engrossed in a book, with a hat identical to Ana’s resting on the chair beside him.

Sl: Ko je Ana po končanem branju in pitju kave vstala, da odide, si je pomotoma poveznila na glavo Juretov klobuček, ki je bil identičen njenemu. Jure tega ni opazil, saj je bil popolnoma potopljen v svet pustolovščin svoje knjige.
En: After finishing reading and drinking her coffee, Ana got up to leave and accidentally put on Jure’s hat, which was identical to hers. Jure didn’t notice because he was completely immersed in the adventurous world of his book.

Sl: Ana je hodila po mestu, pozdravljala znance in mahala mimoidočim. Vsakomur se je zdela še posebej simpatična s klobučkom na glavi. Nikomur ni prišlo na misel, da klobuček sploh ni njen.
En: As Ana walked through the city, greeting acquaintances and waving to passersby, everyone found her especially charming with the hat on her head. It never occurred to anyone that the hat wasn’t actually hers.

Sl: Jure pa je, ko je dvignil pogled od knjige in želel zapustiti kavarno, začuden ugotovil, da njegove kape ni več. Pogledal je okrog, a Ane že ni bilo več.
En: Meanwhile, Jure, when he lifted his gaze from the book and wanted to leave the café, was surprised to find his hat missing. He looked around, but Ana was already gone.

Sl: Medtem je Ana v klobučku pristopila do knjižnice, kjer je v mislih že brskala po policah za novo zgodbico. Toda ravno ko je prestopila prag, je zaslišala nekoga, ki jo je klical.
En: Meanwhile, Ana, with the hat on her head, approached the library, where she was already mentally browsing the shelves for a new story. But just as she stepped inside, she heard someone calling her.

Sl: “Oprostite, oprostite!” je Jure sopel za njo, saj je po mestu iskal svojo kapo. “Moj klobuček imate!”
En: “Excuse me, excuse me!” Jure panted behind her, as he was searching for his hat around the town. “You have my hat!”

Sl: Ana se je obrnila, presenečenja nad tem, da nekdo trdi, da je njena kapa njegova. A ko si je snela klobuček in videla, da je na notranji strani drugače označena kot njen, se je zasmejala.
En: Ana turned, surprised that someone claimed her hat as their own. But when she took off the hat and saw that it was marked differently on the inside, she laughed.

Sl: “Ojej, kako smešno!” se je zasmejala Ana. “Oprosti, pomotoma sem vzela tvojo kapo misleč, da je moja!”
En: “Oh, how funny!” Ana laughed. “Sorry, I accidentally took your hat, thinking it was mine!”

Sl: Jure se je nasmehnil in rekel, “Ni problema, zgodi se. Simpatično ti pristoji.”
En: Jure smiled and said, “No problem, it happens. It looks cute on you.”

Sl: Nato sta se oba smejala in Ana je vrnila Juretu njegov klobuček, on pa je iz svojega nahrbtnika potegnil še njenega, ki ga je pobral v kavarni upajoč, da najde njegovega.
En: They both laughed and Ana returned Jure’s hat, while he pulled out her hat from his backpack, which he had picked up in the café hoping to find his own.

Sl: Oba sta se poslovila, Jure s svojo kapo varno na glavi in Ana z novim prijateljem v srcu. Med sprehodom nazaj po barvitih ulicah Ljubljane je Ana premišljevala o nenavadnem, a čudovitem srečanju, ki jo je naučilo, kako malenkost kot je zamenjan klobuček, lahko pripelje do nove prijateljske zgodbe.
En: They said goodbye, Jure with his hat safely on his head and Ana with a new friend in her heart. As she walked back through the colorful streets of Ljubljana, Ana pondered the unusual yet wonderful encounter that had taught her how something as small as a mix-up with a hat could lead to a new friendship.

Vocabulary Words:
mavričen : colorful
mesto : city
ulice : streets
perlice : pearls
deklica : girl
smukati : wander
ozek : narrow
oblečena : dressed
odražati : reflect
igriv : playful
jutro : morning
topel : warm
sijati : shine
kavarna : café
nabrežje : banks
reka : river
krasiti : adorned
lesen : wooden
most : bridge
vonj : scent
mleti : ground
kava : coffee
knjiga : book
prisrčen : charming
klobuček : hat
identičen : identical
počivajoč : resting
pomotoma : accidentally
potopljen : immersed
pustolovščine : adventurous