Splash n’ Laugh: An Unusual City Adventure

In this episode, we'll dive into a hilarious tale of an unexpected dip in Ljubljana's famous fountain and the warmth of friendship that dries all woes.

Sl: Nekega sončnega jutra se je Ana skupaj s prijateljema Markom in Majo odpravila na sprehod po Ljubljani.
En: One sunny morning, Ana set off for a walk around Ljubljana with her friends Marko and Maja.

Sl: Mesto je bilo živahno in ulice so vrvele od ljudi.
En: The city was bustling and the streets were teeming with people.

Sl: Sprehodili so se mimo znanih znamenitosti in Ana je želela posneti popoln selfie ob Prešernovem spomeniku.
En: They strolled past famous landmarks, and Ana wanted to take the perfect selfie by the Prešeren Monument.

Sl: Pripravila je svoj telefon, se nasmehnila in stopila korak nazaj za boljšo sliko.
En: She prepared her phone, smiled, and stepped back for a better picture.

Sl: Ampak ni opazila roba fontane za seboj.
En: However, she didn't notice the edge of the fountain behind her.

Sl: Z enim nerodnim gibom je Ana izgubila ravnotežje in s škropljenjem pristala v vodi!
En: With one clumsy move, Ana lost her balance and landed in the water with a splash!

Sl: Marko in Maja sta se sprva prestrašila, potem pa se ni mogla zadržati smeha.
En: Marko and Maja were initially frightened, but then couldn't help bursting into laughter.

Sl: Ana je bila mokra od glave do pet, toda ko je videla prijatelja, kako se smejita, ni mogla biti jezna.
En: Ana was soaking wet from head to toe, but when she saw her friends laughing, she couldn't be mad.

Sl: Pravzaprav se je začela smejati tudi sama.
En: In fact, she started laughing too.

Sl: Prijatelji so kmalu našli rešitev.
En: The friends soon found a solution.

Sl: Maja je priskočila na pomoč z brisačo, ki jo je imela v nahrbtniku, Marko pa je Ana ponudil suho majico.
En: Maja came to the rescue with a towel from her backpack, and Marko offered Ana a dry shirt.

Sl: Ko se je Ana preoblekla, so se odločili, da bodo ta dan še naprej raziskovali lepote Ljubljane, tokrat bolj previdno.
En: After changing into the dry clothes, they decided to continue exploring the beauties of Ljubljana for the rest of the day, this time more cautiously.

Sl: Ana je skoraj pozabila na svoj moker dogodek, ko je ob koncu dneva v rokah držala topel kozarec čaja in se nasmejala skupaj s prijatelji.
En: Ana almost forgot about her wet mishap as she held a warm cup of tea at the end of the day and laughed together with her friends.

Sl: Zgodba o njenem padcu v fontano se je hitro razširila in postala smešna anekdota, o kateri so govorili še mnogo dni.
En: The story of her fall into the fountain quickly spread and became a funny anecdote talked about for many days.

Sl: Tako se je Ana, kljub nekoliko nenavadni nesreči, na koncu dneva počutila srečno, da ima ob sebi prijatelje, ki ji stojijo ob strani v vseh trenutkih – tudi ko pade v fontano sredi mesta.
En: Thus, despite the somewhat unusual accident, Ana felt happy at the end of the day to have friends by her side in every moment - even when she fell into a fountain in the middle of the city.

Sl: In seveda, fotografija, ki jo je kljub vsemu uspelo posneti pred padcem, je postala eden izmed najbolj priljubljenih selfijev v njenem albumu.
En: And of course, the photo she managed to take before the fall became one of the most popular selfies in her album.