Statuesque Surprise in Ljubljana

Fluent Fiction – Slovenian
www.FluentFiction.org/Slovenian
Story Transcript:
Sl: Nekoč v majhnem, a živahnem mestu Ljubljana, je trg Prešeren žarel v popoldanskem soncu.
En: Once upon a time in the small yet lively city of Ljubljana, the Prešeren Square was gleaming in the afternoon sun.

Sl: Ljudje so hiteli skozi množico, turisti so občudovali kipe in umetnike, ki so uprizarjali svoje talente.
En: People hurried through the crowd, tourists admired the statues, and artists showcased their talents.

Sl: Med vsemi temi ljudmi je bila Ana, vesela in radovedna deklica, ki je prišla v mesto na lov za novimi dogodivščinami.
En: Among all these people, there was Ana, a cheerful and curious girl who had come to the city in search of new adventures.

Sl: Njeni lasje so kot zlati žarki plesali na vetru, ko je svoje modre oči uperila v različne znamenitosti.
En: Her hair danced like golden rays in the wind as she gazed upon the various landmarks with her blue eyes.

Sl: Ko je Ana hodila po trgu, je zagledala Marka.
En: As Ana strolled through the square, she spotted Marko.

Sl: Stal je nepremično in bil oblečen v srebrna oblačila, ki so ga naredila podobnega kipu.
En: He stood still, dressed in silver attire that made him resemble a statue.

Sl: Bil je tako pri miru, da je Ana pomislila, da je pravi ulični umetnik, ki deluje kot živa skulptura.
En: He was so immobile that Ana thought he was a real street artist, acting as a living sculpture.

Sl: Približala se je ‘kipu’ in z nasmeškom rekla: “Dober dan, gospod kip. Kako si lahko tako dolgo pri miru?”
En: Approaching the “statue,” she said with a smile, “Good day, Mr. Statue. How can you stay so still for so long?”

Sl: S stekleno oko je začela opazovati Marka, ki pa je bil pravzaprav le očaran nad čudovito Ljubljano in se je za trenutek ustavil, da bi občudoval pogled.
En: With wide-eyed wonder, she observed Marko, who was actually just captivated by the beautiful Ljubljana and had momentarily stopped to admire the view.

Sl: Ana je nadaljevala s svojim monologom, ne da bi čakala odgovor: “Vem, da mora biti težko stati tu ure in ure in da ti ljudje verjetno gredo kar mimo brez prave pozornosti. Ampak jaz te opazujem. Tvoja umetnost je resnično nekaj posebnega.”
En: Ana continued her monologue without waiting for a response: “I know it must be hard to stand here for hours and have people just walk by without giving you much attention. But I am observing you. Your artistry is truly something special.”

Sl: Marko, ki se je nenadoma zavedel, da ga Ana zamenjuje za uličnega umetnika, ni vedel, ali naj se nasmeji ali naj ostane popolnoma pri miru.
En: Suddenly realizing that Ana mistook him for a street artist, Marko didn’t know whether to smile or remain completely still.

Sl: Zdelo se mu je zabavno, zato je še naprej stal nepremično.
En: Finding it amusing, he chose to continue standing motionless.

Sl: Ana je vzela iz torbe sendvič in rekla: “Tukaj, to je zate. Gotovo si lačen po vsem tem ‘delu’.”
En: Ana took a sandwich out of her bag and said, “Here, this is for you. You must be hungry after all this ‘work’.”

Sl: Sendvič je položila na bližnji podstavek in kljub temu, da Marko ni jedel, ni mogla opaziti nobene spremembe na njegovem obrazu.
En: She placed the sandwich on a nearby pedestal, and despite Marko not eating it, she didn’t notice any change in his expression.

Sl: “Še vedno pri miru? Kakšna predanost! Res me navdihuješ,” je rekla Ana z iskrenim občudovanjem, se nasmehnila in sedla na klopico, da bi pojedla svoj sendvič.
En: “Still standing still? What dedication! You truly inspire me,” said Ana with genuine admiration, then smiled and sat on a bench to eat her sandwich.

Sl: Končno se je Marko nehal delati, da je kip; očaran nad Anino preprostostjo in iskrenostjo, se je premaknil in ji rekel: “Ne, nisem kip, samo občudoval sem lep dan v Ljubljani.”
En: Finally ceasing to act as a statue, captivated by Ana’s simplicity and sincerity, Marko moved and told her, “No, I’m not a statue. I was just admiring the beautiful day in Ljubljana.”

Sl: Ana je osupnila in počutila se je malce nerodno, a njen smeh je kmalu preplavil trg.
En: Ana was taken aback and felt a bit awkward, but soon her laughter filled the square.

Sl: Smeh je povezal dve tuji duši, ki sta se srečali v središču Prešernovega trga.
En: Laughter connected two unfamiliar souls who had met in the heart of Prešeren Square.

Sl: Marko in Ana sta potem popoldne preživela skupaj, se sprehajala ob Ljubljanici in si delila zgodbe o sebi.
En: After that, Ana and Marko spent the afternoon together, strolling along the Ljubljanica River and sharing stories about themselves.

Sl: Med smehom in pogovorom je Ana spoznala, da je najlepše presenečenje v mestu naleteti na prijatelja, kjer pričakuješ kip.
En: Amidst laughter and conversation, Ana realized that the most beautiful surprise in the city is encountering a friend where you expect to find a statue.

Sl: Ko se je dan prevesil v večer, in so se zvezde začele svetlikati nad mestom, sta se Ana in Marko poslovila, z obljubo, da se bosta zopet srečala na istem mestu, kjer so ju prvič zmešali za kip in občudovalko.
En: As the day turned into evening and the stars began to shimmer above the city, Ana and Marko bid farewell with a promise to meet again at the same place where they were first mistaken for a statue and an admirer.

Sl: In od tistega dne naprej, ko je Ana šla mimo Prešernovega trga, ni iskala umetnikov ali kipov, temveč priložnosti, da sreča nove prijatelje in doživi nova presenečenja, ki jih nudijo ulice Ljubljane.
En: From that day on, whenever Ana passed by Prešeren Square, she didn’t search for artists or statues but for opportunities to meet new friends and experience the new surprises that the streets of Ljubljana offered.

Vocabulary Words:
ljudje : people
turisti : tourists
kipi : statues
znamenitosti : landmarks
nepremičen : immobile
ulični umetnik : street artist
skulptura : sculpture
občudovanje : admiring
monolog : monologue
sendvič : sandwich
predanost : dedication
navdih : inspire
preprostost : simplicity
iskrenost : sincerity
smeh : laughter
tuj : unfamiliar
naleteti : encountering
slovo : farewell
presenečenja : surprises
sprehajati : strolling
sijati : shimmer
neroden : awkward
klopica : bench
iskren : genuine
središče : heart
nepričakovan : unexpected
podstavek : pedestal
pogled : view
osupniti : taken aback
obljuba : promise