Sunlight After the Storm: A Friendship Bloomed in Rainy Amsterdam

Fluent Fiction – Dutch
www.FluentFiction.org/Dutch
Story Transcript:
Nl: In Amsterdam, daar was ooit een meisje genaamd Femke.
En: In Amsterdam, there was once a girl named Femke.

Nl: Ze was gek op fietsen.
En: She loved cycling.

Nl: Op een regenachtige dag ging Femke op pad met haar vrienden, Daan en Sophie.
En: On a rainy day, Femke set out with her friends, Daan and Sophie.

Nl: Ze hadden dikke regenjassen aan.
En: They wore thick raincoats.

Nl: Ze fietsten onder de torrende regen, maar de wind was zo sterk.
En: They cycled through the pouring rain, but the wind was so strong.

Nl: Petra was door en door nat.
En: Petra was thoroughly soaked.

Nl: Die dag was het alsof de hemel huilde.
En: That day, it was as if the sky was crying.

Nl: Overal waren plassen.
En: Puddles were everywhere.

Nl: In hun gele jassen zagen ze eruit als eenden in het water.
En: In their yellow jackets, they looked like ducks in the water.

Nl: Femke fronste tegen de koude wind.
En: Femke frowned against the cold wind.

Nl: Ze besloot te stoppen bij “Het Zwaantje”, het gezelligste café in de Jordaan.
En: She decided to stop at “Het Zwaantje,” the coziest café in the Jordaan.

Nl: Binnen vonden ze warmte.
En: Inside, they found warmth.

Nl: De geur van sterke koffie vulde de lucht.
En: The smell of strong coffee filled the air.

Nl: Daan vroeg: “Zullen we hier wachten?
En: Daan asked, “Should we wait here?”

Nl: ” Femke en Sophie knikten.
En: Femke and Sophie nodded.

Nl: Ze zaten aan een houten tafel bij het raam.
En: They sat at a wooden table by the window.

Nl: Buiten dansten de bomen op de wilde tonen van de wind.
En: Outside, the trees danced to the wild tunes of the wind.

Nl: Ze bestelden warme chocolademelk en appelgebak.
En: They ordered hot chocolate and apple pie.

Nl: Femke vertelde verhalen over de oude dagen.
En: Femke told stories about the old days.

Nl: Daan stopte niet met lachen.
En: Daan couldn’t stop laughing.

Nl: Sophie maakte tekeningen in haar notitieboek, zoals ze altijd deed.
En: Sophie made drawings in her notebook, as she always did.

Nl: De hele middag bleven ze praten, eten en lachen.
En: They spent the whole afternoon talking, eating, and laughing.

Nl: De regen tikte zachtjes tegen de ramen Maar ze gaven er niet om.
En: The rain tapped gently against the windows, but they didn’t care.

Nl: De warmte van hun vriendschap maakte alles beter.
En: The warmth of their friendship made everything better.

Nl: Toen de regen uiteindelijk stopte, stapten ze op hun fietsen.
En: When the rain finally stopped, they got on their bikes.

Nl: Ze trokken hun nog natte jassen aan.
En: They put on their still damp coats.

Nl: De zon kwam door de grijze wolken kijken.
En: The sun peeked through the gray clouds.

Nl: “We hebben een goede dag gehad, ondanks de regen,” zei Femke.
En: “We had a good day, despite the rain,” said Femke.

Nl: Ze lachten en fietsten weg.
En: They laughed and cycled away.

Nl: De straten van Amsterdam glinsterden in het zonlicht.
En: The streets of Amsterdam sparkled in the sunlight.

Nl: Hun regenjassen waren misschien nat geworden, maar hun spirits waren niet gedoofd.
En: Their raincoats may have gotten wet, but their spirits were not dampened.

Nl: Vanaf die dag begrepen ze dat het niet gaat over wat je overkomt, maar hoe je erop reageert.
En: From that day on, they understood that it’s not about what happens to you, but how you react to it.

Nl: En dat is het prachtige verhaal van die regenachtige dag in Amsterdam.
En: And that is the beautiful story of that rainy day in Amsterdam.

Vocabulary Words:
Nl : En
Amsterdam : Amsterdam
meisje : girl
Femke : Femke
fietsen : cycling
regenachtige : rainy
vrienden : friends
regenjassen : raincoats
torrende : pouring
wind : wind
door en door nat : soaked
hemel : sky
huilde : crying
plassen : Puddles
geel : yellow
jassen : jackets
eenden : ducks
fronste : frowned
koud : cold
café : café
warmte : warmth
koffie : coffee
vroeg : asked
houten : wooden
tafel : table
raam : window
dansten : danced
appelgebak : appelgebak
oude dagen : old days
lachen : laughing