Sweet Victory: Exploring Barcelona’s Chuuxos

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: El sol brillava fort a Barcelona aquell matí, mentre Marta passejava per les estretes i sinuoses carreretes del Barri Gòtic.
En: The sun was shining brightly in Barcelona that morning, as Marta strolled through the narrow and winding streets of the Gothic Quarter.

Ca: Portava hores buscant una fleca on poder comprar el seu deliciós xuixo, la pastisseria catalana que tant li agradava.
En: He had spent hours looking for a bakery where he could buy his delicious xuixo, the Catalan pastry he loved so much.

Ca: Però tot i els seus esforços, semblava que cada carrer que prenia la portava més enllà de la seva destinació desitjada.
En: But despite her efforts, it seemed that every street she took took her further from her desired destination.

Ca: Després d’errar pels carrers durant una estona, Marta es va adonar que necessitava ajuda per trobar el camí correcte.
En: After wandering the streets for a while, Marta realized she needed help finding the right path.

Ca: Va veure un local simpàtic a la cantonada i va decidir entrar per demanar indicacions.
En: He saw a nice place on the corner and decided to go inside to ask for directions.

Ca: Una petita campaneta va sonar quan va obrir la porta, i el propietari del lloc va somriure amb amabilitat.
En: A small bell rang as he opened the door, and the owner of the place smiled kindly.

Ca: “Bona tarda”, va saludar Marta tímidament.
En: “Good afternoon,” greeted Marta shyly.

Ca: “Em podria indicar on puc trobar una fleca per comprar xuixos?
En: “Could you tell me where I can find a bakery to buy cookies?”

Ca: ” El propietari va contestar en català ràpid, fent servir paraules que Marta no entenia.
En: The owner answered in fast Catalan, using words that Marta did not understand.

Ca: El seu somriure simpàtic no desapareixia, però les seves paraules li semblaven als crits d’un gos en una pel·lícula.
En: His friendly smile did not disappear, but his words seemed to him like the cries of a dog in a movie.

Ca: Marta estava més confusa que abans.
En: Marta was more confused than before.

Ca: “Disculpi”, va dir amb un somriure forçat, “no entenc el que diu.
En: “Excuse me,” she said with a forced smile, “I don’t understand what you’re saying.

Ca: Podria parlar una mica més a poc a poc, si us plau?
En: Could you speak a little more slowly, please?”

Ca: “El propietari va fer un gest d’entendre el seu problema i va començar a repetir les seves indicacions, aquesta vegada més a poc a poc i amb paraules més senzilles.
En: The owner nodded that he understood his problem and began to repeat his directions, this time more slowly and in simpler words.

Ca: Marta va entendre que havia de seguir recte fins al final del carrer, girar a l’esquerra i després prendre el primer carrer que veia a la dreta.
En: Marta understood that she had to go straight to the end of the street, turn left and then take the first street she saw on the right.

Ca: Semblava senzill, i Marta se’n va anar esperant trobar per fi la seva deliciosa pastisseria.
En: It seemed simple, and Marta left expecting to finally find her delicious pastry.

Ca: Però, com sovint passa a les històries, les coses no van ser tan fàcils com Marta s’imaginava.
En: But, as often happens in stories, things were not as easy as Marta imagined.

Ca: Quan va arribar al final del carrer i va girar a l’esquerra, es va adonar que el carrer que havia de prendre a la dreta estava tancat per obres.
En: When he reached the end of the street and turned left, he realized that the street he was supposed to take to the right was closed for construction.

Ca: Va sentir com el seu cor s’enfonsava en la decepció.
En: He felt his heart sink in disappointment.

Ca: De sobte, va sentir una veu cridar-la des de prop.
En: Suddenly, she heard a voice calling her from nearby.

Ca: Es va girar i va veure un senyor gran, amb barba i una gorra, que la mirava amb curiositat.
En: She turned and saw an old man with a beard and a cap looking at her curiously.

Ca: “Estàs buscant la fleca dels xuixos, veritat?
En: “You’re looking for the Whispers’ Bakery, aren’t you?”

Ca: ” va preguntar amb un somriure.
En: he asked with a smile.

Ca: Marta va assentir amb entusiasme.
En: Marta nodded enthusiastically.

Ca: Finalment algú que la podria ajudar!
En: Finally someone who could help her!

Ca: El senyor gran va somriure amb benevolència i va dir: “No et preocupis pel carrer tancat.
En: The old gentleman smiled benevolently and said, “Don’t worry about the closed street.

Ca: Només has de seguir recte fins a la plaça de la Catedral, fer mitja volta i agafar el carrer de l’Hospital.
En: Just go straight to Cathedral Square, turn around and take Hospital Street.

Ca: Allà trobaràs la fleca que estàs buscant.
En: There you will find the bakery you are looking for.”

Ca: “Marta estava emocionada.
En: Marta was excited.

Ca: Les indicacions del senyor gran eren clares i senzilles, i estava segura que aquest cop no es confondria.
En: The old man’s directions were clear and simple, and she was sure he wouldn’t get confused this time.

Ca: Va agrair al senyor un milió de vegades i es va posar en marxa cap a la seva recompensa dolça.
En: He thanked the lord a million times and set off for his sweet reward.

Ca: I així, després d’un recorregut ple de desconcerts i confusions, Marta finalment va trobar la fleca dels xuixos.
En: And so, after a journey full of bewilderment and confusion, Marta finally found the bakery of the chuixos.

Ca: Quan va trepitjar el terra de marbre i va veure els deliciosos xuixos exhibitionats en les vitrines, va saber que tot l’esforç havia valgut la pena.
En: When he stepped on the marble floor and saw the delicious chuuxes exhibited in the display cases, he knew that all the effort had been worth it.

Ca: Marta va comprar una caixa plena de xuixos i li va explicar a la panadera la seva aventura per trobar el local.
En: Marta bought a box full of biscuits and told the baker about her adventure to find the place.

Ca: La panadera va riure amb simpatia i va assegurar-li que no era la primera persona que es perdia pels carrers estrets del Barri Gòtic.
En: The baker laughed sympathetically and assured her that she was not the first person to get lost in the narrow streets of the Gothic Quarter.

Ca: Amb un somriure satisfet a la seva cara, Marta va sortir de la fleca i es va asseure a un banc a prop de la plaça de la Catedral.
En: With a satisfied smile on her face, Marta left the bakery and sat down on a bench near the Plaza de la Catedral.

Ca: Va gaudir cada mossegada dels seus xuixos, saborejant el dolç gust de la seva victòria sobre la confusió i el laberint dels carrers de Barcelona.
En: He enjoyed every bite of his chuuxos, savoring the sweet taste of his victory over the confusion and maze of the streets of Barcelona.

Ca: I enmig d’aquell moment de felicitat, Marta va adonar-se que tot i les dificultats, havia après una cosa important: l’aventura pot ser desconcertant, però amb paciència i una mica d’ajuda, sempre es pot arribar al destí desitjat.
En: And in the midst of that moment of happiness, Marta realized that despite the difficulties, she had learned something important: the adventure can be disconcerting, but with patience and a little help, you can always reach the desired destination .

Ca: I en el cas de Marta, el seu destí era disfrutar d’un deliciós xuixo.
En: And in the case of Marta, her destiny was to enjoy a delicious chuxo.

Vocabulary Words:
sol : sun
Barcelona : Barcelona
matí : morning
carrers : streets
Barri Gòtic : Gothic Quarter
fleca : bakery
deliciós : delicious
català : Catalan
pastisseria : pastry
esforços : efforts
errar : wandering
ajuda : help
cantonada : corner
indicacions : directions
propietari : owner
somriure : smiled
tarda : afternoon
xuixos : cookies
ràpid : fast
entenc : understand
forçat : forced
a poc a poc : slowly
esquerra : left
dreta : right
tancat : closed
obres : construction
sentir : heard
veu : voice