The Amsterdam Umbrella Cyclist: A Windy Adventure

In this episode, we'll pedal through the charming streets of Amsterdam with Pim, discovering the unexpected twists a simple bike ride on a windy day can bring.

Nl: Mijn naam is Pim. Ik woon in Amsterdam, een mooie stad vol grachten en fietsen. Het is een leuke stad, maar soms, vooral op winderige dagen, wordt het een beetje lastig.
En: My name is Pim. I live in Amsterdam, a beautiful city filled with canals and bikes. It's a fun city, but sometimes, especially on windy days, it can be a bit challenging.

Nl: Op een winderige dag wilde ik als gewoonlijk naar de bakker gaan om brood te halen. Ik sprong op mijn fiets, maar de grijze wolken boven beloofden regen. Dus ik pakte ook mijn paraplu. Slim he?
En: On a windy day, I wanted to go to the bakery as usual to get some bread. I hopped on my bike, but the grey clouds above promised rain. So, I also grabbed my umbrella. Smart, right?

Nl: Ik begon te fietsen. De wind blies hard. Ik kon mijn hoed nauwelijks op mijn hoofd houden. Mijn sjaal vloog bijna weg. Toen begon het te regenen. Ik heb nooit graag een nat pak gekregen, dus ik opende mijn paraplu.
En: I started biking. The wind blew hard. I could hardly keep my hat on my head. My scarf almost flew away. Then it started to rain. I never liked getting drenched, so I opened my umbrella.

Nl: Het was héél moeilijk. Mijn fiets wou naar links, mijn paraplu naar rechts. Soms stopte ik om te zien of ik nog op de juiste weg was. Ik leek eerder een danser dan een fietser.
En: It was very difficult. My bike wanted to go left, my umbrella to the right. Sometimes I stopped to see if I was still on the right path. I looked more like a dancer than a cyclist.

Nl: Fietsen in Amsterdam met een paraplu is niet zo eenvoudig. Mensen kijken naar je. Sommigen lachen, anderen kijken verbaasd. Maar Amsterdam is zo, altijd vol verrassingen.
En: Biking in Amsterdam with an umbrella is not that easy. People look at you. Some laugh, others look surprised. But that's Amsterdam, always full of surprises.

Nl: Toen kwam de grote windvlaag. Mijn paraplu vloog weg. Ik wilde hem vangen, maar... boem! Mijn fiets en ik lagen op de grond. Mijn broodje was nat. Wat een ramp!
En: Then came a big gust of wind. My umbrella flew away. I wanted to catch it, but... boom! My bike and I were on the ground. My sandwich was wet. What a disaster!

Nl: Toen stond er een lief hondje naast me. Het natte broodje in zijn mond. Ik lachte. Ja, het was een avontuur. Maar in Amsterdam houdt het leven nooit op met een glimlach.
En: Then a sweet little dog stood beside me. The wet sandwich in its mouth. I laughed. Yes, it was an adventure. But in Amsterdam, life never ends without a smile.

Nl: Vanaf die dag leerde ik een ding. Fietstochten op winderige dagen? Alleen zonder paraplu! Soms moet je nat worden om van het leven te genieten. En weet je wat? Dat is het beste deel van avontuur.
En: From that day, I learned one thing. Biking trips on windy days? Done without an umbrella! Sometimes you have to get wet to enjoy life. And you know what? That's the best part of the adventure.