The Boy Who Found His Voice in Wales

In this episode, we'll dive into a heartfelt tale of a young poet whose stumble turned into an extraordinary serenade, captivating an entire village.

Cy: Roedd hi'n brynhawn heulog ym mhentref hir enw Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.
En: It was a sunny afternoon in the long-named village of Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Cy: Roedd pawb yn llawn cyffro am yr Eisteddfod a oedd i fod.
En: Everyone was excited for the Eisteddfod that was to take place.

Cy: Roedd Rhys, bachgen ifanc a dawnus, yn paratoi i gymryd rhan yn y cystadleuaeth barddoni.
En: Rhys, a young and talented boy, was getting ready to take part in the poetry competition.

Cy: Ei ffrindiau, Eilidh a Dylan, oedd wedi dod i'w cefnogi.
En: His friends, Eilidh and Dylan, had come to support him.

Cy: Pan ddaeth hi'n amser i Rhys gamu ar y llwyfan, roedd ei galon yn curo fel drwm.
En: When it was time for Rhys to step onto the stage, his heart was pounding heavily.

Cy: Roedd gan Rhys gerdd arbennig yn ei ben, un a oedd wedi rhoi oriau lawer i'w dysgu hi'n berffaith.
En: Rhys had a special poem in his head, one that had taken many hours to perfect.

Cy: Ond wrth syllu i wynebau'r dorf, fe wnaeth pethau rhyfedd ddigwydd: ei feddwl aeth yn wag.
En: But as he looked out at the faces of the crowd, strange things started to happen: his mind went blank.

Cy: Dim gair ar ôl gair, dim llinell ar ôl llinell, dim ond distawrwydd llwyr.
En: Word after word, line after line, nothing but complete silence.

Cy: Teimlodd Rhys bochau cynnes ei wyneb a chlywodd chwerthin y dorf yn dechrau magu.
En: Rhys felt the warmth of embarrassment on his face and heard the laughter of the crowd starting to grow.

Cy: Eilidh a Dylan, yn sefyll yn eu seddau, oedd y cyntaf i chwerthin hyd yn oed cyn i'r dorf ddechrau.
En: Eilidh and Dylan, sitting in their seats, were the first to laugh even before the crowd began.

Cy: Er ei fod yn teimlo fel y byddai'n suddo trwy'r llawr, dyma Rhys yn dechrau canu.
En: Feeling like he would sink through the floor, Rhys started to sing.

Cy: Ganu yn dawl, canu'n ddisynnwyr, ac ar y pen draw, canu'n llawen.
En: Singing softly, singing uncertainly, and in the end, singing joyfully.

Cy: Roedd y dorf yn syn, ac yn raddol, maent wedi newid eu chwerthin am glychau clod.
En: The crowd was amazed, and gradually, they had changed their laughter into applause.

Cy: Ar ôl i Rhys orffen, saif pawb ar eu traed i gymeradwyo'r perfformiad annisgwyl ond bythgofiadwy.
En: After Rhys finished, everyone stood on their feet to applaud the unexpected but unforgettable performance.

Cy: Gwenu'n llydan, Rhys yn sylweddoli nad oedd methiant yn derfynol ond yn gam arall ar daith bywyd.
En: Smiling broadly, Rhys realized that failure was not final but just another step on life's journey.

Cy: Eilidh a Dylan, gyda balchder ym mhoenau, daliodd am ei fraich ac ebrwydd, Rhys oedd arwr y dydd.
En: Eilidh and Dylan, with pride in their hearts, cheered for his bravery, and suddenly, Rhys was the hero of the day.

Cy: Ac fel y gorffennodd yr Eisteddfod, adroddodd hanes Rhys, bachgen ifanc a collodd ei eiriau ond a ddaeth o hyd i'w lais, a'r pentref bythgofiadwy Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch sydd yn dal i sibrwd am ei antur.
En: And as the Eisteddfod came to a close, Rhys told the story of a young boy who lost his words but found his voice, and of the unforgettable village of Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch that still whispers about his adventure.