The Budapest Labyrinth: Gergely’s Quest for the Rhombus

Fluent Fiction – Hungarian
www.FluentFiction.org/Hungarian
Story Transcript:
Hu: Gergely állt, Budapest szívében, a folyamatosan szürkülő égbolt alatt.
En: Gergely stood in the heart of Budapest, under the gradually darkening sky.

Hu: Az őt körülvevő, drága neolitikus épületek árnyékba borultak.
En: The expensive neolithic buildings surrounding him were cast in shadow.

Hu: A hideg eső az arcába verte mély, barna szemét, de Gergely, szigorú arckifejezését nem mutatta.
En: The cold rain beat into his face, his deep brown eyes, but Gergely didn’t show any sign of his stern expression.

Hu: Egy feladatra összpontosított: meg kell találnia a rombárt.
En: He focused on a task: he had to find the rhombus.

Hu: Iránytűje az elhíresült rombár felé mutatott, de a város egyre összezavaróbb utcái miatt a feladata szinte lehetetlennek tűnt.
En: His compass pointed towards the renowned rhombus, but due to the increasingly confusing streets of the city, his task seemed almost impossible.

Hu: Balra fordult a Váci utca sarkán, át a Deák tér szívében, felmászott a Gellért-hegyre, aztán végül ismét lefelé a történelmi utcákba.
En: He turned left at the corner of Váci Street, crossed through the heart of Deák Square, climbed up Gellért Hill, and finally descended back into the historical streets.

Hu: A város megannyi varázslatosan kusza utcái megfeleltek egy igazi labirintusnak, gondolta, miközben kiszemelt egy keskeny utcát, amely egyik irányba sem látszott véget érni.
En: The city’s many magically tangled streets seemed like a true labyrinth, he thought, as he spotted a narrow street that seemed to stretch endlessly in either direction.

Hu: A Szabadság utca, olvasta az elhalványult, szürke kőbe vésett utcatáblán.
En: Szabadság Street, he read on the faded, gray stone street sign.

Hu: Az órák teltek, de a rombár egyre inkább elérhetetlennek tűnt.
En: Hours passed, but the rhombus seemed more and more out of reach.

Hu: Gergely azonban kitartott.
En: However, Gergely persisted.

Hu: Az útmutatót szorosan tartotta a kezében, a szemét sem vetette le róla.
En: He tightly held the guide in his hand, never taking his eyes off it.

Hu: Az elszántság a szemében ragyogott, még a szürkülő égbolt és az eső sem tarthatta vissza.
En: Determination shone in his eyes, undeterred by the darkening sky and rain.

Hu: Egy órával később azonban a lábai már lankadtak, a szemei fáradtak, a feje zavarodott.
En: An hour later, his legs grew weary, his eyes tired, his mind muddled.

Hu: A megannyi utca, sikátor, tér összezavaró lett, egyre nagyobb volt a kísértés, hogy feladja.
En: The multitude of streets, alleys, and squares became disorienting, and the temptation to give up grew stronger.

Hu: De a tudat, hogy a rombár valahol ott van, elérhető közelségben, előre hajtotta.
En: But the knowledge that the rhombus was somewhere close by drove him forward.

Hu: Végül, egy véletlen fordulat folytán, egy rejtett ajtót talált egy eldugott, kopott épületen.
En: Finally, by a stroke of luck, he found a hidden door on a secluded, worn building.

Hu: A szíve dobogott ahogy benyitott, hogy belépjen.
En: His heart raced as he entered.

Hu: Bent zaj van.
En: Inside, there was noise.

Hu: Kacagás, morajlás, beszélgető emberek hangja.
En: Laughter, chatter, people talking.

Hu: Belépve, Gergely körbenéz, majd teli szájjal mosolyog.
En: Stepping in, Gergely looked around and smiled with his mouth full.

Hu: Megtalálta a rombárt.
En: He found the rhombus.

Hu: A küzdelmes út után, a siker édes volt.
En: After the arduous journey, success was sweet.

Hu: Azt hitte, nem találja meg a rombárt, de végül megtette.
En: He thought he wouldn’t find the rhombus, but he finally did.

Hu: Az élet sohasem könnyű, de bebizonyosodott számára, hogy a kitartás gyümölcsöző lehet.
En: Life is never easy, but for him, perseverance proved fruitful.

Hu: Gergely, boldog és kimerült, ledobta magát egy szabad székre, a terem hátuljában, ahol néma megkönnyebbüléssel pillantott a nyüzsgő, éneklő, nevető emberekre.
En: Gergely, happy and exhausted, collapsed onto a free chair at the back of the room, where he silently gazed at the bustling, singing, laughing people.

Hu: Az út hosszú volt, de teljesen megérte.
En: The journey was long, but entirely worth it.

Hu: A Budapest belvárosa kivetette rá a hálózatát, de sikerült kikerülnie.
En: The downtown of Budapest had thrown its network at him, but he managed to navigate around it.

Hu: Ezzel a gondolattal, Gergely végül hátradőlt, élvezve annak a kényelmet, hogy egy hosszú nap után meglelte, amit kerestett.
En: With this thought, Gergely finally leaned back, savoring the comfort of having found what he was looking for after a long day.

Vocabulary Words:
iránytű : compass
eső : rain
feladat : task
történelmi : historic
utcák : streets
kitartás : perseverance
siker : success
labirintus : labyrinth
utcatábla : sign
elszánás : determination
elfáradt : weary
összezavaró : disorienting
eldugott : secluded
öröm : joy
morajlás : chatter
kimerült : exhausted
hálózat : network
navigál : navigate
nyüzsgő : bustling
kacagás : laughter
kísértés : temptation
rejtett : hidden
kopott : worn
belép : enter
mosoly : smile
megtalált : found
kényelem : comfort
nyüzsgő : bustling
kitartás : perseverance