The Castle’s Silent Friend: A Lively Tale

explore the charming tales and unexpected laughs within the walls of Ljubljana Castle

Sl: Nekoč, na sončno sobotno popoldne, se je Ana sprehajala po vzpetini proti Ljubljanskemu gradu.
En: Once, on a sunny Saturday afternoon, Ana strolled up the hill toward Ljubljana Castle.

Sl: Nedavno se je preselila v Ljubljano in želela si je ogledati zgodovinske znamenitosti tega ponosnega mesta.
En: She had recently moved to Ljubljana and wanted to explore the historical landmarks of this proud city.

Sl: Med sprehodom po grajskem obzidju je srečala svoja prijatelja Luko in Mateja, ki sta bila prav tako navdušena nad raziskovanjem grajskih skrivnosti.
En: While walking along the castle walls, she ran into her friends Luka and Matej, who were also enthusiastic about uncovering the castle's secrets.

Sl: Ana je o Ljubljani vedela zgolj to, kar ji je povedal Luka.
En: Ana knew only what Luka had told her about Ljubljana.

Sl: Luka je bil študent zgodovine in rad je imel zgodbe o starem mestu.
En: Luka was a history student and enjoyed stories about the old city.

Sl: "Tukaj," je pokazal proti gradu, "se skriva zgodba za vsakim kamnom.
En: "Here," he pointed towards the castle, "there's a story behind every stone."

Sl: "Med raziskovanjem rovov in starih dvoran je Ana opazila kip ženske, oblečene v srednjeveška oblačila, ki je stal ob oknu.
En: While exploring the tunnels and old halls, Ana noticed a statue of a woman dressed in medieval clothing standing by the window.

Sl: Kip je bil tako življenjski, da je Ana pomislila, da je to morda igralka, ki prikazuje nekdanje življenje na gradu.
En: The statue was so lifelike that Ana thought it might be an actress depicting the castle's past.

Sl: Ana, vedno prijazna in odprta, se je nasmehnila in pozdravila: "Dober dan, gospa.
En: Always friendly and open, Ana smiled and greeted: "Good day, madam.

Sl: Vaša obleka je čudovita.
En: Your dress is wonderful.

Sl: Ste del gradu?
En: Are you part of the castle?"

Sl: "Ko ni bilo odgovora, je Ana pomislila, da je morda ženska tuja turistka.
En: When there was no response, Ana thought the woman might be a foreign tourist.

Sl: "Hello, how are you?
En: "Hello, how are you?"

Sl: " je poskusila v angleščini.
En: she tried in English.

Sl: Ampak kip ni odreagiral.
En: But the statue didn't react.

Sl: V tistem trenutku sta se Luka in Matej glasno nasmejala za njenim hrbtom.
En: At that moment, Luka and Matej burst into laughter behind her.

Sl: "Ana," je rekel Luka med smehom, "govoriš s kipom!
En: "Ana," Luka said amidst laughter, "you're talking to a statue!"

Sl: "Ana se je začudeno obrnila proti prijateljema, nato pa bistra zardela, ko je spoznala svojo zmoto.
En: Ana turned around in surprise to her friends, then sheepishly blushed as she realized her mistake.

Sl: Pridružila se je njunemu smehu, saj je ugotovila, da je bil kip res tako realističen, da bi kogar koli zavedel.
En: She joined their laughter, realizing that the statue was indeed so realistic that it could deceive anyone.

Sl: Matej, ki je bil vedno poln zanimivih dejstev, je pojasnil: "To je kip grofice Margarete.
En: Matej, always full of interesting facts, explained: "That is the statue of Countess Margareta.

Sl: Pravijo, da je ponoči oživela in hodila po gradu.
En: They say she came to life at night and walked around the castle."

Sl: "Ana je skomignila z rameni in odgovorila: "No, vsaj od nje bi lahko dobila kakšen odgovor.
En: Ana shrugged and replied, "Well, at least I could have gotten an answer from her."

Sl: "Prijatelji so se skupaj nasmejali in nadaljevali z ogledom.
En: The friends laughed together and continued their tour.

Sl: Preostanek popoldneva so preživeli s spoznavanjem drugih skrivnosti Ljubljanskega gradu.
En: They spent the rest of the afternoon uncovering other secrets of Ljubljana Castle.

Sl: Ana si je zapomnila to zabavno anekdoto in se v srcu zahvalila tihemu kipu za nepozabno doživetje.
En: Ana remembered this fun anecdote and in her heart thanked the silent statue for an unforgettable experience.

Sl: Lahkoten sprehod po gradu jim je prinesel veliko smeha in znanja.
En: The leisurely stroll through the castle brought them much laughter and knowledge.

Sl: Ko je sonce začelo zahajati za grajsko obzidje, so se trije prijatelji odločili, da je čas za slastno večerjo v starem mestnem jedru.
En: As the sun began to set behind the castle walls, the three friends decided it was time for a delicious dinner in the old town center.

Sl: Ana je v tem dnevu našla ne le zgodbe in zgodovino, ampak tudi toplino prijateljstva in humorni spomin, ki bi ga vedno cenila.
En: On that day, Ana found not only stories and history but also the warmth of friendship and a humorous memory that she would always treasure.

Sl: Od tistega dneva naprej, vsakič ko je šla mimo kipa grofice Margarete, ji je Ana prijazno pomežiknila in v svojih mislih pozdravila starega 'prijatelja'.
En: From that day on, every time she passed the statue of Countess Margareta, Ana kindly winked and in her thoughts greeted her old "friend".