The Cauldron Mystery of Ljubljana Castle

In this episode, we'll journey with Ana and Matić as they unravel the quirky secrets of Ljubljana's ancient stronghold and discover the laughter behind lost doors.

Sl: V vetru, ki je pihal čez hribe Ljubljane, je stari grad ponosno stal nad mestom.
En: On a windy day blowing over the hills of Ljubljana, the old castle proudly stood above the city.

Sl: Bil je sončen dan, ko sta si Ana in Matić zaželela ogledati slavni Ljubljanski grad.
En: It was a sunny day when Ana and Matić decided to visit the famous Ljubljana Castle.

Sl: Bila sta zelo vznemirjena, saj sta o gradu slišala mnogo zgodb in legend.
En: They were very excited because they had heard many stories and legends about the castle.

Sl: Ko sta prispela na grad, jima je vodič takoj začel kazati pot skozi mnoge sobane in hodnike.
En: When they arrived at the castle, the guide immediately began to show them the way through many rooms and corridors.

Sl: Ana je bila radovedna deklica in jo je vse zanimalo.
En: Ana was a curious girl and was interested in everything.

Sl: Na svojem fotoaparatu je naredila veliko fotografij in poslušala zgodbe o zgodovini grajskih soban.
En: She took many pictures on her camera and listened to the stories about the history of the castle rooms.

Sl: Medtem ko je vodič razlagal o viteških oklepih, je Ano pritegnila čudna lesena vrata.
En: While the guide explained about the knight's armor, Ana was drawn to a strange wooden door.

Sl: Brez da bi se tega zavedala, je odšla od skupine in odprla vrata.
En: Without realizing it, she left the group and opened the door.

Sl: Znašla se je v stari grajski kuhinji z velikanskim kotelom na sredi prostora.
En: She found herself in an old castle kitchen with a giant cauldron in the center of the room.

Sl: Vse je bilo polno prahu in pajčevin.
En: Everything was full of dust and cobwebs.

Sl: "Gotovo je to stara kopalnica," je pomislila Ana in se nasmehnila ob misli na vitez, ki se kopa vladarsko v velikem kotlu.
En: "Surely this is an old bathing room," thought Ana, smiling at the thought of a knight bathing royally in a large cauldron.

Sl: Vendar potem hitro ugotovi, da se je zmotila in da je pravzaprav v stari kuhinji.
En: But then she quickly realized her mistake and that she was actually in an old kitchen.

Sl: Medtem je Matić opazil, da Ane ni več zraven.
En: Meanwhile, Matić noticed that Ana was no longer with them.

Sl: Postalo mu je skrb in se je odpravil proti zadnjim vratom, ki jih je Ana odprla.
En: He became worried and went towards the last door Ana had opened.

Sl: Ko je vstopil v prostor, je našel Ano, kako stoji pred kotlom z zmedenim izrazom na obrazu.
En: When he entered the room, he found Ana standing in front of the cauldron with a puzzled expression on her face.

Sl: "Ana, kaj počneš tu?
En: "Ana, what are you doing here?"

Sl: " je vprašal Matić.
En: Matić asked.

Sl: "O, Matić!
En: "Oh, Matić!

Sl: Mislim, da sem se izgubila.
En: I think I got lost.

Sl: In gledala sem ta velik kotliček in mislila, da je to stara kopalnica vitezov!
En: And I was looking at this big pot and thought it was the old knights' bathing room!"

Sl: " je zmedeno odgovorila Ana.
En: Ana answered in confusion.

Sl: Matić se je nasmehnil, "Ne skrbi, Ana.
En: Matić smiled, "Don't worry, Ana.

Sl: To je stara kuhinja.
En: This is an old kitchen.

Sl: Poglej, tamle je celo staro ognjišče.
En: Look, there's even an old fireplace over there."

Sl: "Spet sta slišala glas drugega vodiča in še nekaj ljidi iz njune skupine, ki so ju iskali.
En: They then heard the voice of another guide and some people from their group looking for them.

Sl: Ljudje so prišli v kuhinjo in ko so videli Ano in Matića pred kotlom, so se vsi skupaj zasmejali.
En: The people entered the kitchen and when they saw Ana and Matić in front of the cauldron, they all laughed together.

Sl: Vodič jim je razložil o uporabi velikega kotla in kako so nekoč kuhali za cel grad.
En: The guide explained to them about the use of the large cauldron and how they once cooked for the entire castle.

Sl: Ana in Matić sta bila olajšana, da so ju našli, in vesela, da sta se naučila še nekaj novega o zgodovini gradu.
En: Ana and Matić were relieved to be found and glad that they had learned something new about the history of the castle.

Sl: Ob koncu dneva, ko sta Ana in Matić zapuščala grad, sta se nasmejala in pogovarjala o svoji majhni avanturi.
En: As the day came to an end and Ana and Matić left the castle, they laughed and talked about their little adventure.

Sl: Zdela se jima je kot pravljica, o kateri bi lahko nekoč pripovedovala svojim otrokom.
En: It seemed like a fairy tale to them, one they could someday tell their children.

Sl: In tako se je njuna zgodba končala s spominom na eno nenavadno, a čudovito popoldne na Ljubljanski grad.
En: And so their story ended with a memory of an unusual but wonderful afternoon at Ljubljana Castle.

Sl: Od takrat naprej sta vedno pazila, da nista nikoli več zašla s poti po starih gradovih, a včasih je prav malo pustolovščine tisto, kar potrebujemo, da oživimo stare zgodbe.
En: From then on, they always made sure not to stray from the path in old castles, but sometimes a little adventure is just what is needed to bring old stories back to life.