The Cozy Charm of ‘Koselig’ in a Cold Oslo Winter

In this episode, we'll embark on a heartwarming journey through chilly Oslo as Anders introduces Ingrid to the cozy essence of 'koselig' and deepens their bond of friendship.

Nb: Både Anders og Ingrid bor i Oslo. Anders, høy og breiskuldret, er en vennlig hesteentusiast fra Norge. Derimot er Ingrid en utlending, en hageelsker fra Brasil. Noe forvirrende skjer. Anders vil lære Ingrid noe nytt.
En: Both Anders and Ingrid live in Oslo. Anders, tall and broad-shouldered, is a friendly horse enthusiast from Norway. In contrast, Ingrid is a foreigner, a garden lover from Brazil. Something confusing happens. Anders wants to teach Ingrid something new.

Nb: Du lurer kanskje på hva det nye er? Det er det norske begrepet "koselig". Det er litt vanskelig for Ingrid å forstå dette. I Brasil har de ikke noe tilsvarende ord. Og det er her vår lille historie begynner.
En: You might be wondering what the new thing is. It is the Norwegian concept of "koselig." It is a bit difficult for Ingrid to understand this. In Brazil, they do not have a similar word. And that is where our little story begins.

Nb: Anders inviterer Ingrid til middag en kald kveld i november. Oslo er mørk. Men Anders' hjem er lyst, varmt og innbydende. De lukter lammegryte. Ingrid liker det.
En: Anders invites Ingrid for dinner on a cold November evening. Oslo is dark. But Anders' home is bright, warm, and inviting. They smell lamb stew. Ingrid likes it.

Nb: "Anders" smiler Ingrid, "Ditt hjem er så... hvordan kan jeg si... koselig? Dette er riktig, ja?". Anders ler litt og nikker, "Ja, det er riktig, Ingrid. Koselig er et ord vi ofte bruker her i Norge".
En: "Anders," Ingrid smiles, "Your home is so... how can I say... koselig? This is correct, yes?". Anders laughs a little and nods, "Yes, that's right, Ingrid. Koselig is a word we often use here in Norway."

Nb: Ingrid vil gjerne lære mer om dette "koselig". Anders prøver å forklare. Det er litt vanskelig for ham. Til slutt sier han, "Ingrid, kanskje vil du forstå bedre hvis vi opplever det istedenfor å bare snakke om det".
En: Ingrid would like to learn more about this "koselig." Anders tries to explain. It is a little difficult for him. Finally, he says, "Ingrid, perhaps you will understand better if we experience it instead of just talking about it."

Nb: Neste uke tar Anders Ingrid til en kafé i sentrum av Oslo. Kafeen er liten, men hjemmekoselig. De sitter ved et vindu. Utenfor er det snø. Inne hos dem er det varmt. De drikker varm sjokolade.
En: Next week, Anders takes Ingrid to a cafe in the center of Oslo. The cafe is small but cozy. They sit by a window. Outside, there is snow. Inside with them, it is warm. They drink hot chocolate.

Nb: Ingrid føler seg avslappet og trygg. Hun forteller Anders, "Jeg tror jeg forstår nå. 'Koselig' er som en varm følelse. Som i hjertet ditt". Anders smiler, "Ja, Ingrid, du har rett".
En: Ingrid feels relaxed and safe. She tells Anders, "I think I understand now. 'Koselig' is like a warm feeling. Like in your heart." Anders smiles, "Yes, Ingrid, you are right."

Nb: Så selv om det er kaldt ute, føler Ingrid seg varm og lykkelig. Hun har lært noe nytt og viktig om Norge. Og hun har funnet en god venn i Anders. Endelig forstår hun konseptet "koselig".
En: So even though it is cold outside, Ingrid feels warm and happy. She has learned something new and important about Norway. And she has found a good friend in Anders. Finally, she understands the concept of "koselig."

Nb: Nå når Ingrid prater med familien sin i Brasil, bruker hun dette ordet. Hun forteller dem om koselig sted. Om koselig folk. De forstår ikke helt, men de blir glad for Ingrid. For de kan høre lykken i stemmen hennes. Og det er kanskje det viktigste. For det er lykken som gjør ting "koselig". I Norge, i Brasil, og overalt ellers.
En: Now when Ingrid talks to her family in Brazil, she uses this word. She tells them about a cozy place. About cozy people. They do not fully understand, but they are happy for Ingrid. Because they can hear the happiness in her voice. And maybe that is the most important thing. Because it is happiness that makes things "koselig." In Norway, in Brazil, and everywhere else.