Unlocking ‘Koselig’: A Charming Journey Through Norwegian Warmth

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: I Oslo er det to venner, Ingrid og Magnus.
En: In Oslo, there are two friends, Ingrid and Magnus.

Nb: De har en ny venn.
En: They have a new friend.

Nb: Han kommer fra Amerika.
En: He comes from America.

Nb: Han heter John.
En: His name is John.

Nb: John vil lære om norsk kultur.
En: John wants to learn about Norwegian culture.

Nb: Ingrid og Magnus vil forklare ham ordet ‘koselig’.
En: Ingrid and Magnus want to explain to him the word ‘koselig’.

Nb: En dag sier Ingrid: “John, i Norge har vi et ord, ‘koselig’.
En: One day, Ingrid says, “John, in Norway we have a word, ‘koselig’.

Nb: Det er ikke lett å forklare”.
En: It’s not easy to explain.”

Nb: John sier: “Prøv”.
En: John says, “Try”.

Nb: Ingrid og Magnus begynner å tenke.
En: Ingrid and Magnus start thinking.

Nb: Hvordan kan de beskrive ‘koselig’ til John?
En: How can they describe ‘koselig’ to John?

Nb: De bestemmer seg for å vise ham istedenfor å bare forklare.
En: They decide to show him instead of just explaining.

Nb: Først tar de John med til et søtt lite sted i Oslo.
En: First, they take John to a cute little place in Oslo.

Nb: Det heter ‘Kafé Koselig’.
En: It’s called ‘Kafé Koselig’.

Nb: Det er varmt og hyggelig der inne.
En: It’s warm and cozy inside.

Nb: Det er stearinlys på bordene.
En: There are candles on the tables.

Nb: Det lukter fersk kaffe.
En: It smells of fresh coffee.

Nb: Alle snakker mykt, ler, og har det bra.
En: Everyone speaks softly, laughs, and enjoys themselves.

Nb: “Se John”, sier Magnus, “dette er koselig”.
En: “Look, John,” says Magnus, “this is koselig.”

Nb: Men John ser litt forvirret ut.
En: But John looks a bit confused.

Nb: Han sier: “Ja, det er hyggelig her”.
En: He says, “Yes, it’s nice here.”

Nb: Men han forstår ikke helt.
En: But he doesn’t quite understand.

Nb: Så tar de John til Frognerparken.
En: So they take John to Frogner Park.

Nb: Det er en kald vinterdag.
En: It’s a cold winter day.

Nb: Det er snø overalt.
En: There is snow everywhere.

Nb: Men det er også barn som leker og ler.
En: But there are also children playing and laughing.

Nb: Det er familier som har piknik med varm sjokolade.
En: There are families having a picnic with hot chocolate.

Nb: “Se John”, sier Ingrid, “dette er også koselig”.
En: “Look, John,” says Ingrid, “this is also koselig.”

Nb: Men John ser fortsatt forvirret ut.
En: But John still looks confused.

Nb: Til slutt bestemmer Ingrid og Magnus seg for å vise John ‘koselig’ hjemme.
En: Finally, Ingrid and Magnus decide to show John ‘koselig’ at home.

Nb: De inviterer John til Ingrids leilighet.
En: They invite John to Ingrid’s apartment.

Nb: Det er varmt og fint inne.
En: It’s warm and cozy inside.

Nb: Ingrid tenner stearinlys.
En: Ingrid lights candles.

Nb: Magnus lager en koselig middag.
En: Magnus prepares a cozy dinner.

Nb: De sitter rundt bordet, snakker, smiler og ler.
En: They sit around the table, talk, smile, and laugh.

Nb: De har det veldig koselig.
En: They have a very koselig time.

Nb: John ser på dem, og han smiler stort.
En: John looks at them, and he smiles broadly.

Nb: “Aha”, sier John, “jeg tror jeg forstår nå.
En: “Aha,” says John, “I think I understand now.

Nb: Koselig er ikke bare et sted.
En: Koselig is not just a place.

Nb: Det er en følelse.
En: It’s a feeling.

Nb: Det er å være sammen, og å nyte livet”.
En: It’s being together, and enjoying life.”

Nb: Ingrid og Magnus smiler.
En: Ingrid and Magnus smile.

Nb: De sier: “Ja, det er riktig, John.
En: They say, “Yes, that’s right, John.

Nb: Det er ‘koselig'”.
En: That’s ‘koselig’.”

Nb: John ler og sier: “Takk for at dere lærte meg ‘koselig’.
En: John laughs and says, “Thank you for teaching me ‘koselig’.

Nb: Jeg liker det”.
En: I like it.”

Nb: Og så tilbringer de resten av kvelden med å være ‘koselige’ sammen.
En: And then they spend the rest of the evening being ‘koselige’ together.

Nb: John har lært et nytt, viktig ord.
En: John has learned a new, important word.

Nb: Og Ingrid og Magnus har vist ham hva det virkelig betyr.
En: And Ingrid and Magnus have shown him what it truly means.

Nb: De har vist ham norsk kultur og vennlighet.
En: They have shown him Norwegian culture and friendliness.

Nb: De har vært ‘koselige’ sammen.
En: They have been ‘koselige’ together.

Nb: Og det er nok en koselig dag i Oslo.
En: And it’s another koselig day in Oslo.

Vocabulary Words:
venn : friend
ny : new
Amerika : America
navn : name
kultur : culture
ord : word
forklare : explain
ikke lett : difficult
vise : show
sted : place
varm : warm
hyggelig : cozy
stearinlys : candles
fersk : fresh
kaffe : coffee
ler : laughs
har det bra : enjoys
forvirret : confused
snø : snow
barn : children
leker : playing
ler : laughing
familier : families
piknik : picnic
varm sjokolade : hot chocolate
middag : dinner
smiler : smile
viktig : important
forstå : understand