The Cultural Maestro: Teaching Pronunciation with Laughter

Fluent Fiction – Catalan
www.FluentFiction.org/Catalan
Story Transcript:
Ca: La fresca brisa del matí a La Rambla de Barcelona, donava la benvinguda a un altre dia assolellat.
En: The cool morning breeze on La Rambla in Barcelona welcomed another sunny day.

Ca: Jordi, un simpàtic local amb un somriure ampli i amistós, estava al podi d’una gran plaça.
En: Jordi, a friendly local with a wide and friendly smile, stood on the stage of a large square.

Ca: Era famós per la seva passió excepcional per la cultura catalana.
En: He was famous for his exceptional passion for Catalan culture.

Ca: Avui, tenia una missió – ensenyar als turistes com pronunciar correctament el nom d’un plat típic català.
En: Today, he had a mission – to teach tourists how to correctly pronounce the name of a typical Catalan dish.

Ca: Amb el seu delantal a quadres, Jordi va cridar a dos turistes que passaven per allà.
En: Wearing his checked apron, Jordi called out to two passing tourists.

Ca: Eren una parella de joves alemanys amb càmeres penjades al coll.
En: They were a young German couple with cameras hanging around their necks.

Ca: Va fer un senyal al primer turista.
En: He signaled to the first tourist.

Ca: “Per favor, digueu ‘Escudella i Carn d’Olla'”.
En: “Please say ‘Escudella i Carn d’Olla'”.

Ca: El turista va fer una ganyota, va intentar imitar a Jordi, però el resultat va ser una sopa de paraules inintel·ligible.
En: The tourist smirked, attempted to imitate Jordi, but the result was an unintelligible word soup.

Ca: Tots van riure, inclòs el pobre turista.
En: Everyone laughed, including the poor tourist.

Ca: Després, va venir un home de Texas amb una camisa de quadres i un somriure grandàrius.
En: Next, a man from Texas with a plaid shirt and a big smile approached.

Ca: Els seus ulls brillaven amb excitació.
En: His eyes sparkled with excitement.

Ca: Jordi li va demanar que pronunciés “Fricandó”.
En: Jordi asked him to pronounce “Fricandó”.

Ca: Encara que semblava fàcil, el texà ho va fer sonar com “Freak-Ant-Do”, arrancant rialles entre la multitud.
En: Although it seemed easy, the Texan made it sound like “Freak-Ant-Do”, eliciting laughter from the crowd.

Ca: La tarda cridava amb rialles contínues que harmonitzaven amb l’anar i venir dels viandants de la Rambla.
En: The afternoon echoed with continuous laughter harmonizing with the comings and goings of pedestrians on La Rambla.

Ca: El sol començava a baixar, pintant el cel amb tons suaus de taronja.
En: The sun started to descend, painting the sky with soft shades of orange.

Ca: Jordi havia fracassat una vegada més a ensenyar als turistes, però, estranyament, també era l’heroi del dia.
En: Jordi had once again failed to teach the tourists, but strangely, he was also the hero of the day.

Ca: L’ultim turista era una nena xinesa amb grans ulls curiosos.
En: The last tourist was a Chinese girl with big curious eyes.

Ca: Jordi va repetir lentament, “Arròs a la Cassola”.
En: Jordi repeated slowly, “Arròs a la Cassola”.

Ca: Amb una veu dolça, la nena ho va repetir perfectament, “Arròs a la Cassola”.
En: With a sweet voice, the girl repeated it perfectly, “Arròs a la Cassola”.

Ca: La plaça va explotir en aplaudiments.
En: The square erupted in applause.

Ca: La Rambla tornà a la seva tranquil·litat normal, gaudint un cop més de la nit estrellada barcelonina.
En: La Rambla returned to its normal tranquility, once again enjoying the starry Barcelona night.

Ca: Els turistes es marxaren amb l’eco de les rialles i el record d’un dia inoblidable.
En: The tourists left with the echoes of laughter and the memory of an unforgettable day.

Ca: I Jordi, per últim, va esbossar un somriure satisfet.
En: And Jordi, finally, smiled with satisfaction.

Ca: Aquell dia va fallar i va triomfar, però, per damunt de tot, va compartir una part de la seva estimada cultura catalana amb el món.
En: That day he had both failed and succeeded, but above all, he had shared a part of his beloved Catalan culture with the world.

Ca: I això valia més que qualsevol victòria.
En: And that was worth more than any victory.

Vocabulary Words:
fresca : The cool
matí : morning
brisa : breeze
Barcelona : Barcelona
assolellat : sunny
dia : day
simpàtic : friendly
somriure : smile
podi : stage
gran : large
plaça : square
excepcional : exceptional
passió : passion
cultura : culture
avui : today
missió : mission
ensenyar : teach
turistes : tourists
pronunciar : pronounce
nom : name
típic : typical
plat : dish
a quadres : checked
delantal : apron
turista : tourist
inintel·ligible : unintelligible
sopa de paraules : word soup
riure : laughed
pobre : poor
va intentar : attempted
imitar : imitate
resultat : result
arrancar : elicit
rialles : laughter
multitud : crowd