The Funniest Outlaw in Budapest

In this episode, we'll take a hilarious and unexpected journey through Budapest's Christmas chaos, as Gábor finds himself in a festive frenzy, clad in a Santa costume, spreading laughter and joy to all corners of the city.

Hu: Kampó az arcomon, huncut szemekkel, hitetlenül veszekedek a kis mikulás sapkával.
En: With a hook on my face, with mischievous eyes, I fight with the little Santa hat in disbelief.

Hu: Budapest, karácsony és én, Gábor, véletlenül a fürdő utcájában találom magam.
En: Budapest, Christmas and I, Gábor, accidentally find myself in the street of the spa.

Hu: Az emberek körülöttem meglepődve néznek, hatalmasat nevetnek.
En: The people around me look surprised and laugh out loud.

Hu: Mint egy bohóc, megélvezem a pillanatot, de azon tűnődöm, hogyan jutottam ide.
En: Like a clown, I enjoy the moment but wonder how I got here.

Hu: Eredetileg a szüleimhez tartottam, ajándékokkal mindenki számára.
En: Originally I was going to my parents with gifts for everyone.

Hu: De valahogy eltévedtem az utolsó pillanatban.
En: But somehow I got lost at the last minute.

Hu: A fürdő előtt értem tettem lábam, s mikor kiléptem az autóból, felfedeztem a jelmezt a hátsó ülésen.
En: I set foot in front of the bathroom, and when I got out of the car, I discovered the costume in the back seat.

Hu: Hirtelen ötlettől vezérelve felöltöztem, hogy egy kis hangulatot teremtsek a családnak.
En: Driven by a sudden idea, I got dressed to create a little atmosphere for the family.

Hu: Azt kell mondjam, kicsit elragadott a móka.
En: I have to say, I'm a little carried away by the fun.

Hu: Beindulok.
En: I'm getting started.

Hu: Eszter, aki a pénztárnál dolgozik, szinte hátradől a nevetéstől, amikor meglát.
En: Eszter, who works at the cash register, almost falls back laughing when she sees him.

Hu: Teljesen megdöbben, valószínűleg nem sok ilyen vendég jár erre.
En: You will be completely shocked, probably not many such guests come to this.

Hu: Az emberek mellette néznek körbe, néhányan lelkesen tapsolnak.
En: People look around him, some applaud enthusiastically.

Hu: Nem érek rá habozni, odatelepszek a vizes barlanghoz.
En: I don't have time to hesitate, I settle down next to the watery cave.

Hu: Egyszer csak mindenkitől olyan érdekes szemek felé nézek, hogy egyszerre érzem, valami nincs rendben.
En: All of a sudden, I'm looking at such interesting eyes from everyone that I feel at the same time that something is wrong.

Hu: Aztán rájövök, hogy nyilván benne vagyok a fényképezőgépükben, ahogy a jelmezben küzdök a kampómmal.
En: Then I realize I'm obviously in their camera, struggling with my hook in the costume.

Hu: A történet nehézségénél kapok belőle adagot.
En: I get a dose of it at the difficulty of the story.

Hu: Próbálok továbbmenni, mintha semmi sem történt volna, de mindenhol, ahová lépek, nevetés és mosoly fogad.
En: I try to carry on as if nothing happened, but everywhere I go I am greeted with laughter and smiles.

Hu: Talán túl sok volt ez az egész, gondolom magamban.
En: Maybe this was all too much, I thought to myself.

Hu: Végül, izzadva és fulladozva, a fényképezők állandózásánál megállapodom.
En: Finally, sweaty and suffocating, I settle for the cameramen standing still.

Hu: Visszasétálok a pénztár felé, közben igyekezve nem félrefértékeltetni a lányok átjáróját, akik még mindig nevetnek.
En: I walk back towards the checkout, trying not to cross the aisle of the girls, who are still laughing.

Hu: Az egyiküknél megállok, és mosolyogva megkérdezem: "Úgy nézek ki, mint a legviccesebb betyár a világon?".
En: I stop at one of them and ask with a smile, "Do I look like the funniest outlaw in the world?".

Hu: Eszter felnevet, majd egy pillanatra komolyan néz rám.
En: Eszter laughs, then looks at me seriously for a moment.

Hu: "Gábor, hihetetlen vagy! Egyedül te tudnál ilyen hajmeresztő helyzetbe kerülni, mégis mindenki mosolyog tőle!".
En: "Gábor, you're incredible! You're the only one who could get into such a hair-raising situation, yet it makes everyone smile!".

Hu: Mindketten nevetünk, és elbúcsúzunk egymástól.
En: We both laugh and say goodbye to each other.

Hu: Aznap este, amint levetem a jelmezemet, nehéz szívvel visszatekintek az eseményekre.
En: That night, as I take off my costume, I look back on the events with a heavy heart.

Hu: Bár sok kellemetlenséget okoztam, mégis mindenkinek örömet hoztam.
En: Although I caused a lot of inconvenience, I still brought joy to everyone.

Hu: Megdöbbentem és nevetést hoztam Budapest minden sarkára.
En: I was shocked and brought laughter to all corners of Budapest.

Hu: Talán mégis nem volt olyan rossz ez az egész.
En: Maybe it wasn't all that bad after all.