The Great Krakow Pierogi Showdown

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Na Rynku Głównym w Krakowie, tuż obok Sukiennic, znajduje się dwie małe, ale słynne restaruacje o nazwie “Pod Baranem” i “Pod Orłem”.
En: In the Main Market Square in Krakow, right next to the Cloth Hall, there are two small but famous restaurants named “Under the Ram” and “Under the Eagle.”

Pl: Każda z nich woła, że to właśnie oni serwują najlepsze pierogi w mieście.
En: Each of them claims to serve the best pierogi in the city.

Pl: Katarzyna jest szefem kuchni w “Pod Baranem”, a Wojciech pełni taką samą funkcję w “Pod Orłem”.
En: Katarzyna is the head chef at “Under the Ram” and Wojciech holds the same position at “Under the Eagle.”

Pl: Klientele obu restauracji często zdarzało się być świadkami gorących dyskusji pomiędzy Katarzyną a Wojciechem na temat, kto robi najlepsze pierogi.
En: The clientele of both restaurants often witnessed heated debates between Katarzyna and Wojciech about who makes the best pierogi.

Pl: Krakowianie uwielbiają ich pierogi.
En: The residents of Krakow love their pierogi.

Pl: Ale którego z szefów kuchni powinni docenić bardziej?
En: But which of the chefs should be appreciated more?

Pl: Które pierogi są lepsze?
En: Which pierogi are better?

Pl: W końcu miasto zdecydowało się rozwiązać ten gorący problem.
En: Finally, the city decided to solve this hot issue.

Pl: Zorganizowano konkurs, w którym uczestnicy mieli spróbować obu zestawów pierogów i oddać głos na te, które uważają za lepsze.
En: A contest was organized where participants would try both sets of pierogi and vote for the ones they consider better.

Pl: Dzień konkursu był gorący jak dyskusje między Katarzyną a Wojciechem.
En: The day of the contest was as hot as the discussions between Katarzyna and Wojciech.

Pl: Słońce prażyło, ale to nie zniechęciło Krakowian.
En: The sun was scorching, but it didn’t deter the Krakowians.

Pl: Ryneczek zapełniony był tłumem, każdy czekając na swoją porcję pierogów.
En: The little square was filled with a crowd, each awaiting their portion of pierogi.

Pl: Katarzyna i Wojciech byli bliscy szału, ale odważnie stawali wobec zadania.
En: Katarzyna and Wojciech were on the verge of madness but bravely faced the task.

Pl: W końcu zrobili to, co robią najlepiej – gotowali.
En: In the end, they did what they do best – they cooked.

Pl: Zaraz po gotowaniu, pierogi zostały podane.
En: Immediately after cooking, the pierogi were served.

Pl: Pierwsze były pierogi Katarzyny.
En: First were Katarzyna’s pierogi.

Pl: Były miękkie jak chmurki, a farsz miał idealne połączenie smaków.
En: They were soft as clouds, and the filling had the perfect blend of flavors.

Pl: Potem przyszła kolej na pierogi Wojciecha.
En: Then it was time for Wojciech’s pierogi.

Pl: Były one chrupiące z zewnątrz, a w środku były niesamowicie soczyste.
En: They were crispy on the outside and incredibly juicy inside.

Pl: Krakowianie jedli, delektowali się i dyskutowali.
En: The Krakowians ate, savored, and debated.

Pl: Po zjedzeniu wszystkich pierogów, nadszedł czas na głosowanie.
En: After finishing all the pierogi, it was time to vote.

Pl: Wyniki były niesamowicie zaskakujące.
En: The results were incredibly surprising.

Pl: Katarzyna i Wojciech dostali równą ilość głosów.
En: Katarzyna and Wojciech received an equal number of votes.

Pl: Konkurencyjne pierogi były tak dobre, że nikt nie mógł zdecydować, które są lepsze.
En: The rival pierogi were so good that no one could decide which ones were better.

Pl: Choć konkurs nie przyniósł jednoznacznej odpowiedzi, pomógł jednak zakończyć gorącą dyskusję.
En: Although the contest did not bring a clear answer, it did help end the heated discussion.

Pl: Katarzyna i Wojciech zgodzili się, że niezależnie od wyników, obie porcje pierogów były wyśmienite.
En: Katarzyna and Wojciech agreed that regardless of the results, both portions of pierogi were excellent.

Pl: Zęby Krakowian były szczęśliwe i kontrowersyjna dyskusja na temat najlepszych pierogów w Krakowie znalazła swój pokojowy koniec.
En: The teeth of the Krakowians were happy, and the controversial discussion about the best pierogi in Krakow found its peaceful end.

Pl: Choć Konkurenci zgodzili się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które pierogi są najlepsze, obie pary zasługują na miano najlepszych pierogów w Krakowie.
En: While the competitors agreed that there is no clear answer to the question of which pierogi are the best, both pairs deserve the title of the best pierogi in Krakow.

Vocabulary Words:
restauracja : restaurant
pierogi : pierogi
Kraków : Krakow
Rynek Główny : Main Market Square
Sukiennice : Cloth Hall
Pod Baranem : Under the Ram
Pod Orłem : Under the Eagle
szef kuchni : chef
konkurs : contest
głosować : vote
uczestnik : participant
tłum : crowd
dyskusja : debate
gotować : cook
delektować się : savor
kończyć : finish
wyniki : results
zaskakujące : surprising
szczęśliwy : happy
pokojowy : peaceful
mieszkańcy : residents
docenić : appreciate
gorący : hot
dyskusja : discussion
zakończyć : end
zęby : teeth
lepsze : better
jasny : clear
miano : title