Lost in Warsaw: A Journey of Discovery

In this episode, we'll follow Kasia's gripping adventure as she navigates the maze of Warsaw's streets, discovering courage and resilience in the face of the unknown.

Pl: Był to sierpniowy poranek w Warszawie. Kasia, dziewczyna z małego miasta, przyjechała tu szukać przygód. Pierwszy raz w tym dużym mieście i wszystko wydawało się jej tak nowe.
En: It was an August morning in Warsaw. Kasia, a girl from a small town, came here to seek adventures. It was her first time in this big city and everything seemed so new to her.

Pl: Stare Mokotowa stanowiła jej pierwszym punktem zwiedzania. Kasia odkrywała zabytki widziane tylko w telewizji. Ale ulice miały takie podobne nazwy; Puławska, Sułkiewicza, Słoneczna, Słonecznikowa. Kasia zaczęła gubić się w tym mieście, nie mogąc różnicować ulic.
En: Old Mokotów was her first point of exploration. Kasia was discovering monuments seen only on television. But the streets had such similar names; Puławska, Sułkiewicza, Słoneczna, Słonecznikowa. Kasia started to get lost in this city, unable to differentiate between the streets.

Pl: Panika zaczęła ją ogarniać. Nie znała nikogo w Warszawie, nie miała z kim się skontaktować. Miała tylko mapę, ale nazwy ulic były dla niej mylące.
En: Panic began to overwhelm her. She didn't know anyone in Warsaw, she had no one to contact. She only had a map, but the street names were confusing to her.

Pl: Zdenerwowana i zmęczona Kasia usiadła na ławce w parku. "Czy dam radę sobie poradzić?" zastanawiała się. Na szczęście, stare miasto nie było daleko stąd. "Jeśli tylko znajdę Stare Miasto, powinnam sobie poradzić" pomyślała.
En: Frustrated and tired, Kasia sat on a bench in the park. "Will I be able to manage?" she wondered. Fortunately, the Old Town was not far from here. "If I just find the Old Town, I should be able to manage," she thought.

Pl: Wstała więc i ruszyła przed siebie, kierując się na wschód. Gdy już prawie straciła nadzieję, dostrzegła zamek królewski na horyzoncie.
En: She stood up and started walking eastward. Just when she was about to lose hope, she spotted the royal castle on the horizon.

Pl: Przyśpieszyła kroku i w końcu dotarła do pl. Zamkowego. Oddychała ulgą. Zrozumiała, że uniknęła ogromnej pomyłki. Światło na końcu tunelu było teraz widoczne.
En: She quickened her pace and finally reached Castle Square. She breathed a sigh of relief. She realized that she had avoided a major mistake. The light at the end of the tunnel was now visible.

Pl: Kasia poświęciła resztę dnia na zwiedzanie Starego Miasta, upewniając się, że dobrze zna drogę. Dzięki temu konflikt zorientowania w Warszawie został rozładowany.
En: Kasia spent the rest of the day exploring the Old Town, making sure she knew the way. This resolved her disorientation in Warsaw.

Pl: Gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Kasia z satysfakcją spojrzała na miasto. Zrozumiała, że choć początki mogą być trudne, odwaga w eksploracji nieznanej staje się nagrodą.
En: As the sun was setting, Kasia looked at the city with satisfaction. She understood that although beginnings can be difficult, courage in exploring the unknown becomes a reward.

Pl: Tak więc, pierwszy dzień Kasi w Warszawie okazał się sukcesem. Odkryła, że nawet w obcym miejscu jest w stanie odnaleźć drogę. Choć Warszawa była nowa i pełna niewiadomych, Kasia była gotowa na więcej przygód w tym wielkim mieście.
En: So, Kasia's first day in Warsaw turned out to be a success. She discovered that even in a foreign place, she could find her way. Despite Warsaw being new and full of uncertainties, Kasia was ready for more adventures in this great city.