The Great Reindeer Chase: A Winter Adventure in Oslo

In this episode, we'll embark on a thrilling winter adventure in Oslo as two city kids chase down an elusive reindeer and discover the true power of friendship.

Nb: En kald vintermorgen i Oslo våknet Lars til lyden av naboens skrik.
En: On a cold winter morning in Oslo, Lars woke up to the sound of the neighbor's screams.

Nb: Kikket ut vinduet og kunne ikke tro det han så.
En: He looked out the window and couldn't believe what he saw.

Nb: "Ingrid, kom!
En: "Ingrid, come!"

Nb: ", ropte han.
En: he shouted.

Nb: "Det er et reinsdyr på gata!
En: "There's a reindeer in the street!"

Nb: "Ingrid, hans lille søster, sprang til vinduet og så reinsdyret.
En: Ingrid, his little sister, ran to the window and saw the reindeer.

Nb: Hennes øyne strålte.
En: Her eyes sparkled.

Nb: Et ekte reinsdyr!
En: A real reindeer!

Nb: Men litt redsel sivet inn.
En: But a little fear crept in.

Nb: Hva om det ble skadet?
En: What if it got hurt?

Nb: Ville ikke det være fælt?
En: Wouldn't that be awful?

Nb: Liksom et pust fra Nord-Norge, begynte eventyret vårt.
En: Like a breath from Northern Norway, our adventure began.

Nb: Lars og Ingrid hadde aldri sett et reinsdyr i Oslo før.
En: Lars and Ingrid had never seen a reindeer in Oslo before.

Nb: Gi et navn til reinsdyret, foreslo Ingrid.
En: Give the reindeer a name, suggested Ingrid.

Nb: "Olav", sa Lars.
En: "Olav," said Lars.

Nb: Det hørtes sterkt ut.
En: It sounded strong.

Nb: Nå var det tid for å tenke.
En: Now it was time to think.

Nb: "Vi må fange Olav, men nøye oss", sa Lars rolig.
En: "We have to catch Olav, but be careful," Lars said calmly.

Nb: Ingrid nikket, hun var klar for jobben.
En: Ingrid nodded, she was ready for the task.

Nb: De løp ut, pakket inn i vinterskjerf og hansker.
En: They ran out, bundled up in winter scarves and gloves.

Nb: Lars ledet, Ingrid fulgte tett etter.
En: Lars led, Ingrid followed closely behind.

Nb: De fant Olav ved Holmenkollen, redd og forvirret.
En: They found Olav near Holmenkollen, scared and confused.

Nb: Lars holdt opp en gulrot, håpte det ville tiltrekke Olav.
En: Lars held up a carrot, hoping it would attract Olav.

Nb: I stedet løp Olav vekk.
En: Instead, Olav ran away.

Nb: Ingrid ble redd.
En: Ingrid became scared.

Nb: Men Lars sa, "Ikke bekymre deg, vi får ham.
En: But Lars said, "Don't worry, we'll get him."

Nb: "Gjennom dagen, gjennom gatene i Oslo, jaktet barna Olav.
En: Throughout the day, through the streets of Oslo, the children hunted for Olav.

Nb: Men han forble alltid litt foran dem.
En: But he always remained just ahead of them.

Nb: Fra Frognerparken til Oslofjorden, det ble ikke lettere.
En: From Frogner Park to the Oslo Fjord, it didn't get any easier.

Nb: Til slutt, da sola nesten var borte, fikk de Olav på Aker Brygge.
En: Finally, when the sun was almost gone, they found Olav at Aker Brygge.

Nb: Med forsiktige skritt, nærmet de seg dyret.
En: With cautious steps, they approached the animal.

Nb: "Vi er venner, Olav", sa Lars rolig.
En: "We are friends, Olav," Lars said calmly.

Nb: Reinsdyret stanset, snudde seg, og til deres forbløffelse, kom det mot Lars.
En: The reindeer stopped, turned around, and to their astonishment, it came towards Lars.

Nb: Det tok gulroten, og deretter begynte det å roe seg.
En: It took the carrot, and then it started to calm down.

Nb: "Hva nå?
En: "What now?"

Nb: " spurte Ingrid, da de stod med Olav.
En: Ingrid asked, as they stood with Olav.

Nb: "Vi må få ham hjem, til Nord-Norge," svarte Lars.
En: "We have to get him home, to Northern Norway," Lars replied.

Nb: Ingen visste hvordan, men de ville prøve.
En: Nobody knew how, but they would try.

Nb: Olav ville få hjelp, og barna var villige til å hjelpe.
En: Olav would get help, and the children were willing to help.

Nb: De skulle vise alle at to små fra byen kunne redde en venn.
En: They would show everyone that two kids from the city could save a friend.

Nb: Og slik, fra denne vintermorgenen i Oslo, begynte deres store eventyr.
En: And thus, from this winter morning in Oslo, their great adventure began.

Nb: Ingen visste utfallet, men de var klare.
En: Nobody knew the outcome, but they were ready.

Nb: Et reinsdyr i Oslo?
En: A reindeer in Oslo?

Nb: Uvanlig, ja.
En: Unusual, yes.

Nb: Men for to barn som elsket eventyr, var det bare begynnelsen.
En: But for two children who loved adventure, it was only the beginning.