The Hero of Amsterdam: A Heartwarming Tale

In this episode, we'll witness a heartwarming tale of a chance encounter in bustling Amsterdam, where a hero emerges from an unexpected moment of crisis.

Nl: Het is een fel zonnige dag in hartje Amsterdam.
En: It is a bright sunny day in the heart of Amsterdam.

Nl: Kees, met zijn blauwe jas aan, fietst opgewekt over de kronkelende keien.
En: Kees, wearing his blue jacket, cycles cheerfully over the winding cobblestones.

Nl: Plotseling gaat het mis.
En: Suddenly, something goes wrong.

Nl: De fietsband zit vast in de trambaan.
En: The bike tire gets stuck in the tram track.

Nl: Kees probeert sterk te zijn.
En: Kees tries to be strong.

Nl: Hij rukt zijn band uit de trambaan.
En: He yanks his tire out of the tram track.

Nl: Maar het lukt niet.
En: But he fails.

Nl: De tram komt razendsnel dichterbij.
En: The tram is rapidly approaching.

Nl: Kees begint te zweten.
En: Kees starts to sweat.

Nl: Grote druppels vallen op de keien.
En: Large drops fall on the cobblestones.

Nl: Langs de kant van de weg zit een oude, grijze man.
En: On the side of the road sits an old, grey man.

Nl: De man kijkt naar Kees.
En: The man looks at Kees.

Nl: Hij ziet dat Kees bang is.
En: He sees that Kees is afraid.

Nl: Zijn oude ogen glimmen.
En: His old eyes sparkle.

Nl: Dan staat de man op.
En: Then the man stands up.

Nl: Hij loopt met grote stappen naar Kees toe.
En: He walks quickly towards Kees.

Nl: Met zijn sterke, oude handen trekt hij aan de band.
En: With his strong, old hands, he pulls at the tire.

Nl: De band komt los.
En: The tire comes loose.

Nl: Net op tijd!
En: Just in time!

Nl: De tram raast voorbij.
En: The tram rushes past.

Nl: De oude man lacht.
En: The old man smiles.

Nl: Zijn tanden zijn geel.
En: His teeth are yellow.

Nl: Kees bedankt de man.
En: Kees thanks the man.

Nl: Hij geeft hem een stevige hand.
En: He shakes his hand firmly.

Nl: Dankbaar kijkt Kees de man na.
En: Gratefully, Kees watches the man as he walks away.

Nl: Hij zwaait naar hem.
En: He waves to him.

Nl: Dan springt hij op zijn fiets.
En: Then he jumps on his bike.

Nl: Hij fietst snel weg.
En: He cycles away swiftly.

Nl: In het grote Amsterdam is Kees nu een held.
En: In the bustling Amsterdam, Kees is now a hero.

Nl: Hij weet hoe hij een band los moet maken.
En: He knows how to fix a tire.

Nl: De oude man kijkt hem na.
En: The old man watches him go.

Nl: Hij is blij.
En: He is happy.

Nl: Hij heeft Kees geholpen.
En: He helped Kees.

Nl: Nu kan hij weer rustig zitten.
En: Now he can sit back in peace.

Nl: Hij kijkt naar de trams die voorbij razen.
En: He watches the trams rushing by.

Nl: En zo, op die fel zonnige dag, werd een drama voorkomen.
En: And so, on that bright sunny day, a disaster was averted.

Nl: De oude man ging zitten.
En: The old man sits down.

Nl: Hij keek naar de mensen die voorbij liepen.
En: He watches the people pass by.

Nl: Kees fietste verder over de kronkelende keien van Amsterdam.
En: Kees continues on his bike over the winding cobblestones of Amsterdam.

Nl: Zijn hart bonste in zijn keel.
En: His heart pounds in his chest.

Nl: Maar hij had het gered.
En: But he made it through.

Nl: Met een glimlach op zijn gezicht trapte hij verder.
En: With a smile on his face, he pedals on.

Nl: Zijn avontuur in Amsterdam was net begonnen.
En: His adventure in Amsterdam had just begun.