The Ikea Adventure: Conquering Furniture Frustrations

In this episode, we'll join Emma and Gustav on their epic journey through Swedish furniture frustration, and discover the triumph of teamwork and perseverance as they conquer the DIY challenge of building a Billy bookcase together.

Sv: Det var en helt vanlig söndag.
En: It was a completely ordinary Sunday.

Sv: Emma och Gustav stod i en lång kö.
En: Emma and Gustav stood in a long queue.

Sv: Det lättade dock att de stod i den berömda svenska byggsatsbutiken, Ikea.
En: However, it lightened their mood that they were standing in the famous Swedish furniture store, Ikea.

Sv: De väntade tålmodigt på sin tur för att plocka upp sin nyskaffade Billy bokhylla.
En: They patiently waited for their turn to pick up their newly acquired Billy bookcase.

Sv: Överhuvudtaget visste de inte vad de gick in för.
En: In general, they had no idea what they were getting themselves into.

Sv: Efter de betalade och åkt hem, lade de ut alla delar på golvet.
En: After they paid and went home, they spread out all the parts on the floor.

Sv: Emma öppnade instruktionsboken.
En: Emma opened the instruction manual.

Sv: Gustav granskade de mystiska trästycken och skruvar.
En: Gustav examined the mysterious wooden pieces and screws.

Sv: "Emma," sa Gustav.
En: "Emma," Gustav said.

Sv: "Jag kan inte hitta del nummer sju.
En: "I can't find part number seven."

Sv: "Men Emma tittade bara på boken.
En: But Emma just looked at the book.

Sv: Hon sade, "Vi börjar med del ett, Gustav.
En: She said, "We start with part one, Gustav."

Sv: "Timmar passerade.
En: Hours passed.

Sv: Gustav och Emma kämpade.
En: Gustav and Emma struggled.

Sv: Skruvarna var hårda och trästyckena passade inte.
En: The screws were tight and the wooden pieces didn't fit.

Sv: De tog paus för att äta köttbullar.
En: They took a break to eat meatballs.

Sv: "Vi kan inte ge upp," sa Gustav.
En: "We can't give up," Gustav said.

Sv: "Vi ger inte upp," sa Emma, "jag har en plan.
En: "We won't give up," Emma said, "I have a plan."

Sv: "De följde instruktionerna igen.
En: They followed the instructions again.

Sv: Ändå fanns det extra delar på golvet.
En: Yet, there were extra parts on the floor.

Sv: Men möbeln stod där.
En: But the furniture stood there.

Sv: "Det verkar stabilt," sa Emma, och de båda drog en lättnadens suck.
En: "It seems sturdy," Emma said, and they both let out a sigh of relief.

Sv: "Gustav, vad gör vi med extra delarna?
En: "Gustav, what do we do with the extra parts?"

Sv: " frågade Emma.
En: Emma asked.

Sv: "In i lådan med dem," skrattade Gustav.
En: "Put them in the box," Gustav laughed.

Sv: Emma nickade.
En: Emma nodded.

Sv: De var trötta men lyckade.
En: They were tired but successful.

Sv: Så, på en helt vanlig söndag, Emma och Gustav byggde en Billy bokhylla.
En: So, on a completely ordinary Sunday, Emma and Gustav built a Billy bookcase.

Sv: De hade extra delar men det gjorde ingenting.
En: They had extra parts, but it didn't matter.

Sv: Billy stod ståtligt i deras vardagsrum, redo för att bli fylld med böcker.
En: Billy stood proudly in their living room, ready to be filled with books.

Sv: Både Emma och Gustav log mot varandra - de hade gjort det tillsammans.
En: Both Emma and Gustav smiled at each other - they had done it together.