The Kindness of a Stranger: A Story of Humility

In this episode, we'll take a journey with Sander as an unexpected mishap at a vending machine leads him to a valuable lesson on kindness and humility.

Nl: Sander stapte uit de tram op het Mercatorplein in Amsterdam en liep richting de FEBO.
En: Sander got off the tram at the Mercatorplein in Amsterdam and walked towards the FEBO.

Nl: Hij had trek in een kroket, zijn favoriete snack.
En: He was hungry for a croquette, his favorite snack.

Nl: Hij stak een paar euro in de automaat en drukte op de knop voor de kroket.
En: He put a few euros in the machine and pressed the button for the croquette.

Nl: Het apparaat zoemde even en liet de kroket naar beneden vallen, maar halverwege bleef hij hangen.
En: The device buzzed for a moment and dropped the croquette down, but it got stuck halfway.

Nl: Sander schudde aan de automaat, maar de kroket wilde niet verder vallen.
En: Sander shook the machine, but the croquette would not fall any further.

Nl: Hij probeerde het eruit te trekken, maar het bleef vastzitten.
En: He tried to pull it out, but it got stuck.

Nl: Sander raakte gefrustreerd en gaf het apparaat een flinke duw.
En: Sander got frustrated and gave the device a big push.

Nl: Maar in plaats van dat de kroket nu losliet, raakte Sander zijn hoofd op het glas en viel de automaat omver.
En: But instead of the croquette coming loose, Sander hit his head on the glass and the machine fell over.

Nl: Er klonk een luid gekraak en het glas van de automaat verbrijzelde.
En: There was a loud crack and the glass of the machine shattered.

Nl: Er was paniek op straat toen de mensen zagen wat er was gebeurd.
En: There was panic in the streets when people saw what had happened.

Nl: Maar Sander voelde zich vooral beschaamd.
En: Most of all, Sander felt ashamed.

Nl: Hij had de automaat niet zo hard mogen duwen, en nu had hij allemaal gebroken glas en opgejaagde mensen om zich heen.
En: He shouldn't have pushed the machine so hard, and now he had broken glass and hounded people all around him.

Nl: De eigenaar van de FEBO kwam naar buiten rennen en keek geschokt naar de puinhoop voor zijn winkel.
En: The owner of the FEBO came running out and looked shocked at the mess in front of his shop.

Nl: Hij was boos op Sander en eiste dat hij alle schade zou betalen.
En: He was angry with Sander and demanded that he pay for all damages.

Nl: Maar Sander was een student en had niet genoeg geld voor de reparaties.
En: But Sander was a student and didn't have enough money for the repairs.

Nl: Op dat moment kwam er een oudere man naar voren.
En: At that moment an older man came forward.

Nl: Hij had alles gezien en bood aan om Sander te helpen.
En: He had seen everything and offered to help Sander.

Nl: Hij werkte bij een glasbedrijf en zei dat hij de automaat wel kon repareren.
En: He worked at a glass company and said he could fix the machine.

Nl: Sander was opgelucht en bedankte de man hartelijk.
En: Sander was relieved and thanked the man warmly.

Nl: De oudere man haalde zijn gereedschap en ging aan het werk.
En: The older man got his tools and went to work.

Nl: Binnen een uur had hij de automaat gerepareerd en deze werkte weer als nieuw.
En: Within an hour he had repaired the machine and it worked like new again.

Nl: Sander was opgelucht en blij.
En: Sander was relieved and happy.

Nl: Hij kon eindelijk zijn kroket krijgen, en hij had geleerd om rustig te blijven en niet onnodig gewelddadig te worden.
En: He could finally get his croquette, and he'd learned to keep calm and not get unnecessarily violent.

Nl: Vanaf dat moment ging Sander altijd naar dezelfde automaat voor zijn snacks.
En: From that moment on, Sander always went to the same vending machine for his snacks.

Nl: Hij groette de oudere man altijd vriendelijk als hij hem tegenkwam op straat.
En: He always greeted the older man kindly when he passed him on the street.

Nl: Soms mochten de kleine problemen in het leven ons eraan herinneren om vriendelijk en bescheiden te blijven.
En: Sometimes the little problems in life might remind us to stay kind and humble.