The Language Challenge: Conquering Tongue Twisters in Warsaw

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Był piękny, słoneczny dzień w Warszawie. Tętno miasta pulsowało rytmicznie, a dźwięki ulicy tworzyły zwariowaną symfonię życia. W jednej z małych kawiarni przy Krakowskim Przedmieściu siedzieli Jakub i Magdalena.
En: It was a beautiful, sunny day in Warsaw. The pulse of the city beat rhythmically, and the sounds of the street created a chaotic symphony of life. In one of the small cafes on Krakowskie Przedmieście, Jakub and Magdalena sat together.

Pl: Jakub był wysokim, szczupłym chłopakiem z kręconymi włosami jak niteczki miedzi. W kolorowych okularach z szerokimi zausznikami, zawsze wyglądał na gościa, który natychmiast wymyśli coś zabawnego. Magdalena, z drugiej strony, była spokojna i delikatna. Jej ciemne włosy spadały lekko na ramiona, a jej oczy mieniły się jak zorza poranna.
En: Jakub was a tall, slim guy with curly hair as thin as threads of copper. With his colorful glasses and wide earpieces, he always looked like someone who could come up with something funny in an instant. Magdalena, on the other hand, was calm and delicate. Her dark hair fell lightly on her shoulders, and her eyes sparkled like the morning aurora.

Pl: Jakub i Magdalena uwielbiali wyzwania, zwłaszcza te związane z językiem. Tej konkretnej niedzieli podejmowali się próby opanowania łamańca językowego.
En: Jakub and Magdalena loved challenges, especially those related to language. On that particular Sunday, they took on the challenge of mastering the tongue twister.

Pl: “Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig,” Jakub powtarzał, starał się wymówić ten łamańce nie plącząc jego słów. Każde jego próby kończyły się jednak na słowie “jeża”.
En: “Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig,” Jakub repeated, trying to pronounce the tongue twister without stumbling over his words. However, all his attempts ended with the word “jeża” (hedgehog).

Pl: Magdalena patrzyła na niego i śmieje się. Próbowała ona też, ale jej wersja brzmiała bardziej jak “Pchnąć w tęńć łudź je… jeża lub…” i nie mogła skończyć również z powodu śmiechu.
En: Magdalena looked at him and laughed. She also gave it a try, but her version sounded more like “Pchnąć w tęńć łudź je… jeża lub…” and she couldn’t finish either because of laughter.

Pl: Ich śmiech rozpromieniał całą kawiarnię i zarażał innych gości. Czy ktoś zrozumiałby co mówili? Wątpliwe. Ale to nie miało znaczenia. To, co ważne, to było to, że bawili się jak dzieci.
En: Their laughter brightened up the whole café and spread to the other guests. Would anyone understand what they were saying? Doubtful. But that didn’t matter. What mattered was that they were having fun like children.

Pl: Jakub się poddał i zrobił stwierdzenie, “Wiem już. Człowiek może być biegły w językach, ale ten łamańce pokona każdego!”
En: Jakub gave up and made the statement, “I know now. A person can be fluent in languages, but this tongue twister will defeat anyone!”

Pl: Magdalena się zgodziła, ale podjęła jeszcze jedną próbę. “Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig”. Powiedziała to spokojnie, a słowa płynęły jak rzeka. Jakub patrzył na nią ze zdumieniem.
En: Magdalena agreed but made one more attempt. “Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.” She said it calmly, and the words flowed like a river. Jakub looked at her in astonishment.

Pl: “Udało ci się!” wykrzyknął Jakub, całkowicie zdziwiony. Magdalena uśmiechnęła się triumfalnie.
En: “You did it!” Jakub exclaimed, completely surprised. Magdalena smiled triumphantly.

Pl: “Nawet najtrudniejszy łamańce nie jest straszny, jeśli się nie poddajesz,” odparła Magdalena.
En: “Even the most difficult tongue twister is not scary if you don’t give up,” Magdalena replied.

Pl: I tak, w tej małej kawiarence w Warszawie, Jakub i Magdalena spędzili swoje popołudnie, bijąc się z językiem polskim i przemierzając mnóstwo śmiechu. Nauczyli się również, że zadanie, które mogło wydawać się początkowo nie do wykonania, tak naprawdę nie jest tak straszne, jak się wydaje. Musisz tylko próbować, próbować i jeszcze raz próbować.
En: And so, in that little café in Warsaw, Jakub and Magdalena spent their afternoon, battling with the Polish language and enjoying lots of laughter. They also learned that a task that may initially seem impossible is not as daunting as it seems. You just have to try, try again, and try once more.

Vocabulary Words:
Było : It
piękny : a
słoneczny : beautiful
dzień : sunny
w : day
Warszawie : in
Tętno : Warsaw.
miasta : The pulse
pulsowało : of the city
rytmicznie : beat rhythmically
a : and
dźwięki : sounds
ulicy : of the street
tworzyły : created
zwariowaną : a chaotic
symfonię : symphony
życia : of life.
W : In
jednej : one
z : of the
małych : small
kawiarni : cafes
przy : on
Jakub : Jakub
i : and
Magdalena : Magdalena
siedzieli : sat
razem. : together.
Jakub : Jakub
był : was