The Lively ‘Statue’ of Bratislava

explore a humorous mix-up at Bratislava Castle, leading to friendship and a unique photo op

Sk: Jedného slnečného dňa, keď sa nebo nad Bratislavou rozjasnilo v tých najkrajších odtieňoch modrej, Marek sa rozhodol navštíviť Bratislavský hrad.
En: One sunny day, when the sky above Bratislava brightened in the most beautiful shades of blue, Marek decided to visit Bratislava Castle.

Sk: Už dlhšie túžil po tom zachytiť jeho majestátnu krásu na fotografii.
En: He had longed to capture its majestic beauty in a photograph.

Sk: Všade okolo boli turisti aj miestni obyvatelia, ktorí si tak isto užívali pekný deň.
En: Tourists and locals were everywhere, all enjoying the nice day.

Sk: Keď Marek prechádzal okolo hradných múrov, všimol si nádhernú sochu psa.
En: As Marek walked past the castle walls, he noticed a beautiful statue of a dog.

Sk: Teda aspoň si myslel, že je to socha.
En: Or at least he thought it was a statue.

Sk: Skutočne to bol ale veľmi pokojný a nehybný pes, ktorého meno bolo Oliver a patril Jane, ktorá sa o chvíľu mala vrátiť z občerstvenia.
En: It was actually a very peaceful and motionless dog named Oliver, belonging to Jane, who was about to return from grabbing a snack.

Sk: Marek obdivoval "sochu" psa, ktorý mal hladkú srsť a vyzeral tak živo, ako skutočný.
En: Marek admired the "statue" of the dog, which had smooth fur and looked as lively as a real one.

Sk: "Ako dokázali urobiť niečo také realistické?
En: "How did they manage to make something so realistic?"

Sk: " zamyslel sa.
En: he wondered.

Sk: Chcel mať so svojím objavom nezabudnuteľné selfie a tak si sadol vedľa psa a urobil sa na fotku.
En: He wanted to have an unforgettable selfie with his discovery, so he sat next to the dog and took a photo.

Sk: V tom momente sa Oliver pohol.
En: At that moment, Oliver moved.

Sk: Marek takmer spadol zo steny, na ktorej sedel.
En: Marek almost fell off the wall he was sitting on.

Sk: "Ty si živý!
En: "You're alive!"

Sk: " zvolal prekvapene.
En: he exclaimed in surprise.

Sk: Pes ho len pokojne pozeral veľkými, priateľskými očami.
En: The dog just looked at him calmly with big, friendly eyes.

Sk: V tom pribehla Jana a s úsmevom povedala: "Vidím, že sa vám môj Oliver páči.
En: Just then, Jane ran over and said with a smile, "I can see you like my Oliver.

Sk: Obávam sa, že nie je na predaj, ale môžeme si spraviť spoločnú fotku, ak chcete.
En: I'm afraid he's not for sale, but we can take a photo together if you want."

Sk: "Marek sa ospravedlnil a povedal, že ho opravu pomýlil so sochou.
En: Marek apologized, explaining that he had mistaken him for a statue.

Sk: Jana sa len smiala a povedala, že sa to už stalo aj iným ľuďom.
En: Jane just laughed and said it had happened to other people as well.

Sk: Predsa len, Oliver mal dar ostať nápadne nehybný.
En: After all, Oliver had a knack for remaining remarkably still.

Sk: Tak sa Marek, Oliver a Jana spoločne usmievali na kameru a aj keď deň začal trochu zvláštne, skončil veľkou zábavou a novým priateľstvom.
En: So Marek, Oliver, and Jane smiled together for the camera, and even though the day started a bit oddly, it ended with great fun and a new friendship.

Sk: Marek zistil, že niekedy i omyl môže viesť k nádherným okamihom a medzi jeho fotografie sa okrem nádherných záberov Bratislavského hradu zaradila aj jedna veľmi živá "socha".
En: Marek realized that sometimes a mistake can lead to beautiful moments, and among his photographs, alongside the beautiful shots of Bratislava Castle, there was also a very lively "statue."