The Lost Sinterklaas: An Amsterdam Adventure

In this episode, we'll join two children on a magical adventure in Amsterdam as they help a lost Sinterklaas find his way on a special evening.

Nl: "Ding-dong!
En: "Ding-dong!"

Nl: " De deurbel galmde door het oude grachtenpand.
En: The doorbell echoed through the old canal house.

Nl: Lotte en Daan, twee kinderen in Amsterdam, keken op van hun tekeningen.
En: Lotte and Daan, two children in Amsterdam, looked up from their drawings.

Nl: De bel was feller dan normaal, alsof de persoon buiten iets vergeten was.
En: The bell was louder than usual, as if the person outside had forgotten something.

Nl: Ze renden naar de deur en daar stond hij, groot en statig, met een zucht speelde de wind met de zoom van zijn rode mantel.
En: They ran to the door and there he stood, tall and stately, a sigh playing with the hem of his red cloak in the wind.

Nl: Surprised zeiden ze tegelijk: "Sinterklaas!
En: Surprised, they both said, "Sinterklaas!"

Nl: ""Oh, oef!
En: "Oh, dear!"

Nl: " zei Sinterklaas.
En: said Sinterklaas.

Nl: Sinterklaas zag er bezorgd uit, een frons verscheen op zijn oude gezicht.
En: Sinterklaas looked concerned, a furrow appearing on his old face.

Nl: "Ik ben even de draad kwijt.
En: "I seem to have lost my way."

Nl: " Zijn heilige paarden, Amerigo, stond aan de overkant van de straat, hij keek ook verward.
En: His sacred horse, Amerigo, was across the street, also looking bewildered.

Nl: Lotte en Daan begrepen er niks van.
En: Lotte and Daan didn't understand.

Nl: "Maar Sinterklaas," zei Daan, "Jij weet toch alles?
En: "But Sinterklaas," said Daan, "You know everything, don't you?"

Nl: "Sinterklaas zuchtte.
En: Sinterklaas sighed.

Nl: "Het lijkt erop dat ik ben vergeten welk huis ik nu moet bezoeken.
En: "It seems I have forgotten which house to visit now."

Nl: "Lotte en Daan wisten niet goed wat ze moesten doen.
En: Lotte and Daan didn't know what to do.

Nl: Ze dachten na.
En: They thought.

Nl: Sinterklaas was immers belangrijk, iedereen verwachtte hem op deze avond in Amsterdam.
En: Sinterklaas was important, everyone expected him on this evening in Amsterdam.

Nl: Ze bedachten een plan.
En: They came up with a plan.

Nl: Terwijl Daan bij Sinterklaas bleef en lekker Sinterklaas lekkers gaf, ging Lotte op pad.
En: While Daan stayed with Sinterklaas and offered him some Sinterklaas treats, Lotte set off.

Nl: Ze liep door de smalle straatjes, over de oude grachten.
En: She walked through the narrow streets, over the old canals.

Nl: Het was al avond, de lichtjes in de stad glinsterden mooi.
En: It was already evening, and the lights in the city shimmered beautifully.

Nl: Ze had een kaart bij zich.
En: She had a map with her.

Nl: Op de kaart stonden alle huizen waar Sinterklaas moest zijn.
En: The map showed all the houses Sinterklaas had to visit.

Nl: Sommige huizen waren al afgestreept, maar één nog niet.
En: Some houses were already checked off, but one was not.

Nl: Het moest dat huis zijn!
En: It had to be that house!

Nl: Snel rende Lotte terug naar Daan en Sinterklaas.
En: Lotte quickly ran back to Daan and Sinterklaas.

Nl: "Hier moet je zijn, Sinterklaas!
En: "You have to go here, Sinterklaas!"

Nl: " zei ze en gaf hem de kaart.
En: she said, handing him the map.

Nl: Sinterklaas keek op de kaart en een opluchting overschaduwde zijn gezicht.
En: Sinterklaas looked at the map and relief washed over his face.

Nl: "Oh, natuurlijk!
En: "Oh, of course!"

Nl: " zei hij.
En: he said.

Nl: "Dat is het huis van kleine Joris, ik ken het wel.
En: "That is the house of little Joris, I know it well.

Nl: Dankjewel, Lotte en Daan!
En: Thank you, Lotte and Daan!

Nl: Jullie hebben Sinterklaasavond gered!
En: You've saved Sinterklaas evening!"

Nl: "Lotte en Daan glimlachten en wensten Sinterklaas een leuke avond.
En: Lotte and Daan smiled and wished Sinterklaas a nice evening.

Nl: Ze zwaaiden naar Sinterklaas toen hij door de straten van Amsterdam reed, op weg naar het huis van Joris.
En: They waved to Sinterklaas as he rode through the streets of Amsterdam, heading to Joris' house.

Nl: Ze gingen weer naar binnen en hervatten het tekenen.
En: They went back inside and resumed their drawings.

Nl: Ze waren blij.
En: They were happy.

Nl: Ze hadden Sinterklaas geholpen.
En: They had helped Sinterklaas.

Nl: En zo eindigde een spannende Sinterklaasavond in Amsterdam.
En: And so ended an exciting Sinterklaas evening in Amsterdam.

Nl: Het was een avond die Lotte en Daan nooit zouden vergeten.
En: It was an evening that Lotte and Daan would never forget.

Nl: En ze wisten dat Sinterklaas hun hulp ook nooit zou vergeten.
En: And they knew that Sinterklaas would never forget their help either.