The Magic of Coziness: A Heartwarming Tale from Bergen

In this episode, we'll uncover the transformative power of coziness as Ingrid, Lars, and Sofie show a friend from a warm land the true meaning of warmth and joy in the midst of rain and mountains.

Nb: Historien starter i Bergen.
En: The story starts in Bergen.

Nb: Ingrid, Lars og Sofie bor her.
En: Ingrid, Lars, and Sofie live here.

Nb: Bergen har mange fjell og mye regn.
En: Bergen has many mountains and a lot of rain.

Nb: Men bortsett fra fjellene og regnet, har Bergen en sterk tradisjon for noe spesielt: koselig.
En: But apart from the mountains and the rain, Bergen has a strong tradition for something special: coziness.

Nb: Ingrid er lærer.
En: Ingrid is a teacher.

Nb: Hun elsker jobben sin.
En: She loves her job.

Nb: Lars er sjef i en bank.
En: Lars is a bank manager.

Nb: Han er alltid travel.
En: He is always busy.

Nb: Sofie er Ingrids og Lars' datter.
En: Sofie is Ingrid and Lars' daughter.

Nb: Hun er 10 år og går i femte klasse.
En: She is 10 years old and in the fifth grade.

Nb: En dag får Ingrid besøk av en venn.
En: One day, Ingrid receives a visit from a friend.

Nb: Han kommer fra et varmt land.
En: He comes from a warm country.

Nb: Han skjønner ikke hva koselig er.
En: He doesn't understand what coziness is.

Nb: Ingrid liker utfordringer.
En: Ingrid likes challenges.

Nb: Hun tenker: "Dette er en fin utfordring!
En: She thinks, "This is a nice challenge!"

Nb: "Ingrid tar vennen sin med hjem.
En: Ingrid takes her friend home.

Nb: Hun vil vise han hva koselig er.
En: She wants to show him what coziness is.

Nb: Sofie og Lars er også hjemme.
En: Sofie and Lars are also at home.

Nb: De hjelper Ingrid.
En: They help Ingrid.

Nb: Sofie tenner lys.
En: Sofie lights candles.

Nb: Lys gjør det koselig.
En: Candles make it cozy.

Nb: Lars lager kakao.
En: Lars makes cocoa.

Nb: Kakao er en koselig drikke.
En: Cocoa is a cozy drink.

Nb: Men vennen ser ikke ut til å forstå.
En: But the friend doesn't seem to understand.

Nb: Han sier: "I mitt land er det alltid varmt.
En: He says, "In my country, it's always warm.

Nb: Vi sitter ute, vi ikke tenner lys.
En: We sit outside, we don't light candles."

Nb: "Ingrid tenker hardt.
En: Ingrid thinks hard.

Nb: Hun vil at vennen skal forstå.
En: She wants her friend to understand.

Nb: Hun tenker: "Koselig kan ikke alltid oversettes.
En: She thinks, "Coziness can't always be translated.

Nb: Men det kan føles.
En: But it can be felt."

Nb: "Så Ingrid har en ide.
En: So Ingrid has an idea.

Nb: Hun forteller en historie.
En: She tells a story.

Nb: Hun forteller om da hun og Lars var unge.
En: She talks about when she and Lars were young.

Nb: De gikk ofte på fjellet.
En: They often went to the mountains.

Nb: Etter en lang dag ute, fant de en liten hytte.
En: After a long day outside, they found a small cabin.

Nb: Hytta var varm og koselig.
En: The cabin was warm and cozy.

Nb: De drakk kakao og lo mye.
En: They drank cocoa and laughed a lot.

Nb: Vennen til Ingrid lytter til historien.
En: Ingrid's friend listens to the story.

Nb: Han smiler.
En: He smiles.

Nb: Han sier: "Jeg tror jeg begynner å forstå.
En: He says, "I think I'm starting to understand.

Nb: Koselig er en følelse.
En: Coziness is a feeling.

Nb: Det er en følelse av glede og varme, selv om det er kaldt ute.
En: It's a feeling of joy and warmth, even when it's cold outside."

Nb: " Ingrid, Lars og Sofie er glade.
En: Ingrid, Lars, and Sofie are happy.

Nb: De har klart å forklare hva koselig er.
En: They have managed to explain what coziness is.

Nb: Nå skjønner vennen hva Bergen er kjent for.
En: Now the friend understands what Bergen is known for.

Nb: Han skjønner at Bergen kanskje er mer enn fjell og regn.
En: He realizes that Bergen might be more than just mountains and rain.

Nb: Bergen er også koselig.
En: Bergen is also cozy.

Nb: Han smiler og sier: "Takk for at jeg fikk oppleve koselig.
En: He smiles and says, "Thank you for letting me experience coziness.

Nb: Nå vil jeg vise dette til folk hjemme.
En: Now I want to show this to people back home."

Nb: "Historien slutter med at alle er glade.
En: The story ends with everyone being happy.

Nb: Ingrid, Lars og Sofie har lært bort noe viktig.
En: Ingrid, Lars, and Sofie have taught something important.

Nb: Vennen reiser hjem og tar med seg en bit av Bergen - en følelse av koselig.
En: The friend goes back home taking with him a piece of Bergen - a feeling of coziness.