The Bergensbanen Mystery: A Polar Bear Adventure

In this episode, we'll embark on a thrilling journey as Lars, Ingrid, and Ida unravel the mystery of the polar bear in Bergen, showcasing bravery and friendship in the face of unexpected challenges.

Nb: En kald, vinterlig dag i Bergen, våknet Lars, Ingrid og Ida til et mysterium.
En: On a cold, wintry day in Bergen, Lars, Ingrid, and Ida woke up to a mystery.

Nb: De fant isbjørnens spor på veien i nabolaget deres.
En: They found polar bear tracks on the road in their neighborhood.

Nb: "Å nei, det kan ikke være en isbjørn i Bergen!
En: "Oh no, there can't be a polar bear in Bergen!"

Nb: " utbrøt Lars.
En: exclaimed Lars.

Nb: Men sporene var store og tydelige.
En: But the tracks were large and clear.

Nb: De fulgte sporene og kom til jernbanestasjonen.
En: They followed the tracks and arrived at the railway station.

Nb: Her oppdaget de isbjørnen.
En: Here they discovered the polar bear.

Nb: Han så ut som han ville ta Bergensbanen.
En: He looked like he wanted to board the Bergensbanen.

Nb: Dette ble virkelig en del av deres eventyrlige liv.
En: This truly became a part of their adventurous life.

Nb: "Vi må få isbjørnen tilbake til polisen," sa Ingrid.
En: "We must get the polar bear back to the police," said Ingrid.

Nb: "Men hvordan?
En: "But how?"

Nb: " spurte Ida nervøst.
En: Ida asked nervously.

Nb: De tenkte og tenkte.
En: They thought and thought.

Nb: Lars kom på en ide.
En: Lars came up with an idea.

Nb: De skulle bruke fisk!
En: They would use fish!

Nb: Isbjørner elsket fisk.
En: Polar bears loved fish.

Nb: Planen var å være forsiktige, slik at isbjørnen ikke skulle bli redd.
En: The plan was to be careful so the polar bear wouldn't get scared.

Nb: De løp hjem, og Ida fikk fisken.
En: They ran home, and Ida got the fish.

Nb: Med fisken, gikk de langsomt mot isbjørnen.
En: With the fish, they slowly approached the polar bear.

Nb: Med stor forsiktighet, la de en sti med fisk mot container.
En: With great care, they laid a trail of fish leading to a container.

Nb: Isbjørnen luktet fisken.
En: The polar bear smelled the fish.

Nb: Han fulgte sporet og gikk inn i containeren.
En: He followed the trail and entered the container.

Nb: Nå var tiden inne, Lars lukket døren.
En: Now was the time, Lars closed the door.

Nb: Isbjørnen var inne.
En: The polar bear was inside.

Nb: Ingrid ringte dyrebeskyttelsen.
En: Ingrid called animal protection.

Nb: De kom raskt og hjalp dem.
En: They arrived quickly and aided them.

Nb: Ida, Lars og Ingrid pustet lettet ut.
En: Ida, Lars, and Ingrid breathed a sigh of relief.

Nb: Den vanskelige jobben var gjort.
En: The difficult task was done.

Nb: Dagen etter, kom en glad nyhet.
En: The next day, a happy news arrived.

Nb: Isbjørnen var fraktet tilbake til polisen.
En: The polar bear had been safely returned to the police.

Nb: Alle var glade.
En: Everyone was happy.

Nb: Bergen var trygg igjen.
En: Bergen was secure once more.

Nb: Isbjørnen var trygt hjemme.
En: The polar bear was home safely.

Nb: Lars, Ingrid og Ida var byens helter.
En: Lars, Ingrid, and Ida were the town's heroes.

Nb: De lærte at selv om de var små, kunne de gjøre store ting.
En: They learned that even though they were small, they could do big things.

Nb: Fra da av, ble de venner for livet.
En: From then on, they became friends for life.

Nb: Dette eventyret vil de fortelle sine barnebarn.
En: They will tell this adventure to their grandchildren.