The Melodic Chaos: A Serbian Wedding Tale

In this episode, we'll dive into the whirlwind of a Serbian wedding, where a spilled glass of rakija leads to unexpected laughter, passionate music, and unforgettable moments on the dance floor.

Sr: Београд бесно плесао под окупацијом музике.
En: Belgrade danced furiously under the occupation of music.

Sr: Ноћи и дан объединили су своје снаге да би родили славље у домаћинству Петровића.
En: Night and day united their forces to give birth to celebration in the Petrović household.

Sr: Оатац Марка, управо богато испуни тактове мандолином и гусларским ансамблом с којим је заиграо на свадби своје ћерке Ане.
En: Father Marko, having filled the air richly with the sounds of his mandolin and a gusle ensemble, played at his daughter Ana's wedding.

Sr: У једном рингишпилу кичених српских ношњи, Марко и Ана насмејали су јато веселих родбинских лица.
En: In a whirlwind of adorned Serbian folk costumes, Marko and Ana amused a flock of merry relatives.

Sr: Међу њима била је Анина лучка млада сестра, Милица, која је са изузетном жељом за игру осветљавала собу својим разужданим осмехом.
En: Among them was Ana's younger sister, Milica, who, with an extraordinary desire to play, illuminated the room with her exuberant smile.

Sr: Страсни плес Марка ваљао је неку необичну љубавничку страдалничку песму уз ритмове сопства.
En: Marko's passionate dance rolled out some unusual lovesick suffering songs to the rhythms of his own creation.

Sr: Својом спретношћу исфиловао је из свог рукава пробадајући тужно корито свадбеног шатора.
En: With his dexterity, he pulled out a mournful tune from his sleeve, piercing the sorrowful marriage tent.

Sr: Недостајала му је пракса, али ту је била снага.
En: Although he lacked practice, he had strength.

Sr: До поткуцавања, Марко је достигао до стола са линијом чаши пуним ракије.
En: Almost stumbling, Marko reached the table with glasses full of rakija.

Sr: Несигурна му рука замахнула је случајно просипајући стаклени поток јаке, храбре домаће ракије на Анину специјално украшену српску ношњу.
En: His unsure hand swung accidentally, spilling the glass of strong, brave homemade rakija onto Ana's specially adorned Serbian costume.

Sr: Време је замукло, људи су замукли и диска шарено осветљена погасила се са његовим делом.
En: The time fell silent, people fell silent, and the disco's colorful lights went out with his misfortune.

Sr: Са осрамоћеном Аном, Марко је наставио свој плес на поду, док је цела родбина пао у смех.
En: With a disgraced Ana, Marko continued his dance on the floor, while the entire family burst into laughter.

Sr: Милица прва поскочила и почела аплаудирати.
En: Milica was the first to jump up and start applauding.

Sr: "Традиција је будала", крикнула је, док је девојка у односу на све владала музиком.
En: "Tradition is a fool," she shouted, as she ruled over everything with her music.

Sr: Она је свирала мандолину, чинећи свирку болјом и све бриже некако лепим, чак и оне најлошије.
En: She played the mandolin, making the melody sound better and everything somehow more beautiful, even the worst things.

Sr: Ана и Марко били су повуци од глазуре ракије и чујући Милицин глас, они подигоше своје главе.
En: Ana and Marko were pulled away from the glaze of the rakija and, hearing Milica's voice, they lifted their heads.

Sr: На лицима им осмех, у срцима им страхови и брину су заборавили и стали на ноге.
En: A smile on their faces, they forgot their fears and worries, and stood up.

Sr: Они кренули зборно певати, покаушавајући ударити ноту за нотом уместо идеја у сопственим главама.
En: They started singing together, trying to hit each note instead of having their own ideas in their heads.

Sr: Вечер је била врло врућа, с жаром бескрајне српске храбрости у поду.
En: The evening was very hot, with the fire of endless Serbian courage on the ground.

Sr: С једне стране, Марко и Ана, скршени, али није им било важно.
En: On one side, Marko and Ana, broken, but it didn't matter.

Sr: Били су скоро једнаки у својим неспособностима.
En: They were almost equal in their incompetence.

Sr: С њима се не могло борити, па су одлучили да их прихвате и усмере на нешто племенитије.
En: They couldn't fight them, so they decided to accept and direct them towards something more noble.

Sr: На дргу страну, Милица, направивши вристање у соби свадбеног хира, показала камо су њена знамења могла хитати.
En: On the other side, Milica, screaming in the chaos of the wedding tent, showed where her talents could lead.

Sr: На дрвеном полу сватовског шатора чесали су се смех и радост.
En: Laughter and joy mingled on the wooden floor of the wedding tent.