The Mute Companion: Ana’s Bronze Encounter

we'll explore the surprising mix-up that turns a serene stroll into a laughter-filled tale of mistaken identity.

Sl: Bilo je toplo poletno popoldne, ko se je Ana odpravila na sprehod po Ljubljani.
En: It was a warm summer afternoon when Ana went for a walk in Ljubljana.

Sl: Sonce se je lesketalo na gladini reke Ljubljanice in ljudje so se smejali, ko so hodili mimo.
En: The sun glistened on the surface of the Ljubljanica river, and people laughed as they walked by.

Sl: Ana se je odločila, da bo danes obiskala znani Tromostovje, kjer se je dogovorila srečati s svojim prijateljem Jožefom.
En: Ana decided to visit the famous Tromostovje, where she had arranged to meet her friend Jožef.

Sl: Ana je prišla na Trg francoske revolucije in se sprehodila po cesti do Tromostovja.
En: Ana arrived at the French Revolution Square and strolled down the street to Tromostovje.

Sl: Ko pa je prispela, Jožefa ni bilo nikjer.
En: However, when she arrived, Jožef was nowhere to be found.

Sl: Zavzela je klop v senci in počakala.
En: She took a seat on a bench in the shade and waited.

Sl: Nato je na koncu mostu zagledala postavo, ki je bila zelo podobna Jožefu.
En: Then, at the end of the bridge, she saw a figure that looked very much like Jožef.

Sl: Bil je oblečen v temna oblačila in stal popolnoma pri miru, obrnjen proti reki.
En: He was dressed in dark clothing and stood completely still, facing the river.

Sl: Ana je pomislila, kako čudno da Jožef tako mirno stoji, a ni oklevala.
En: Ana thought it was strange that Jožef was standing so quietly, but she didn't hesitate.

Sl: Odločila se je, da mu bo prišla naproti.
En: She decided to approach him.

Sl: "Pozdravljen Jožef," je rekla Ana, ko se je približala. "Lep dan je za sprehod, kaj ne?"
En: "Hello, Jožef," Ana said as she approached. "It's a beautiful day for a walk, isn't it?"

Sl: Statua ni odgovorila.
En: The statue didn't respond.

Sl: Ana se je naslonila na ograjo ob statui in nadaljevala: "Jaz sem včeraj dobila novo službo, komaj čakam, da začnem. Hej, ti si pa res tiho danes. Vse v redu?"
En: Ana leaned against the railing near the statue and continued, "I got a new job yesterday, and I can't wait to start. Hey, you're really quiet today. Is everything okay?"

Sl: Vendar statua še vedno ni dala od sebe nobenega zvoka.
En: However, the statue still didn't make a sound.

Sl: Ana je začela razlagati o svojih načrtih, prepričana, da jo Jožef posluša.
En: Ana started telling Jožef about her plans, confident that he was listening.

Sl: Govorila je o filmu, ki ga želi videti, o parku, ki ga želita obiskati, in o knjigi, ki jo trenutno bere.
En: She talked about a movie she wanted to see, a park they planned to visit, and a book she was currently reading.

Sl: Ko je Ana končno naredila premor in pričakovala odgovor, je statua ostala tiho.
En: When Ana finally paused and expected a response, the statue remained silent.

Sl: Zmedena je pogledala Jožefa in šele takrat je opazila, da to sploh ni Jožef.
En: Confused, she looked at Jožef and only then did she notice that it wasn't Jožef at all.

Sl: Pred njo je stala bronasta statua pesnika, ki je strumno strmel preko reke.
En: In front of her stood a bronze statue of a poet, gazing steadfastly across the river.

Sl: "O moj bog, kako nerodno," je zašepetala Ana sama sebi.
En: "Oh my goodness, how embarrassing," Ana whispered to herself.

Sl: V tistem trenutku je zaslišala znani smeh za sabo.
En: At that moment, she heard familiar laughter behind her.

Sl: "Ana, tu sem!" je rekel pravi Jožef, ki je prišel izza stojnice s sladoledom.
En: "Ana, here I am!" said the real Jožef, who had come from behind the ice cream stand.

Sl: "Vidim, da si že našla družbo."
En: "I see you've already found company."

Sl: Ana se je obrnila in se zasmejala ob pogledu na prijatelja:
En: Ana turned around and laughed at the sight of her friend.

Sl: "Oh, Jožef, kar ne morem verjeti. Govorila sem s to statuo, misleč, da si ti!"
En: "Oh, Jožef, I can't believe it. I was talking to that statue, thinking it was you!"

Sl: Oba sta se smejala in Ana je povedala Jožefu vse o svoji zabavni napaki.
En: They both laughed, and Ana told Jožef about her funny mistake.

Sl: Preživela sta ostal del popoldneva skupaj, se sprehajala ob reki in se pogovarjala o vseh možnih stvareh.
En: They spent the rest of the afternoon together, walking along the river and talking about all sorts of things.

Sl: Ana ni pozabila na svoje srečanje s "kamnitim Jožefom".
En: Ana didn't forget her encounter with the "stone Jožef."

Sl: Spomin na tisto smešno napako je ostal sicer malo neroden, ampak tudi dragocen zaradi smeha, ki ga je prinesel.
En: The memory of that funny mistake remained a little awkward, but also precious because of the laughter it brought.

Sl: Ana in Jožef sta obljubila, da si bosta o dogodku pripovedovala še vrsto let.
En: Ana and Jožef promised to tell each other about the incident for years to come.

Sl: In vsakič, ko sta se sprehajala čez Tromostovje, nista mogla mimo brez šaljivega komentarja na račun Ane in njene prijateljske statuarnega soseda.
En: And every time they walked across Tromostovje, they couldn't help but make a playful comment about Ana and her "statuesque neighbor."