The Quest for the Elusive ‘Half-Dish with Coal’

Fluent Fiction – Polish
www.FluentFiction.org/Polish
Story Transcript:
Pl: Warszawa, ogromna, pełna zgiełku i życia była fascynująca dla Jakuba.
En: Warsaw, immense, bustling, and full of life, was fascinating to Jakub.

Pl: Pierwszy raz w Polsce, nie mógł się nacieszyć z nowych doświadczeń.
En: It was his first time in Poland, and he couldn’t get enough of the new experiences.

Pl: Kasia, polska przyjaciółka Jakuba, od dawna obiecywała mu podróż pełną niezapomnianych smaków.
En: Kasia, Jakub’s Polish friend, had long promised him a journey full of unforgettable flavors.

Pl: Zaskoczyła go pewnego dnia, pokazując mu listę skomplikowanych składników, których miał poszukać w sklepie spożywczym.
En: One day, she surprised him by showing him a list of complex ingredients he was supposed to find in a grocery store.

Pl: Zwiedzając Warszawę, mijał wiele sklepów spożywczych.
En: As he explored Warsaw, he passed by many grocery stores.

Pl: Większość była mała, ciasna, ale pełna najróżniejszych produktów.
En: Most of them were small, cramped, but full of a variety of products.

Pl: W każdym z nich czuć było codzienny gwar, odgłosy skanowania produktów, krótkie rozmowy.
En: Each one exuded everyday hustle, the sounds of product scanning, and brief conversations.

Pl: W końcu Jakub zdecydował sie na jeden z nich.
En: Finally, Jakub decided on one of them.

Pl: Przy wejściu powitał go kasjer.
En: At the entrance, he was greeted by the cashier.

Pl: Mężczyzna był starszy, ale jego uśmiech był promienny i ciepły.
En: The man was older, but his smile was bright and warm.

Pl: Jakub spojrzał na listę i poczuł lekki dreszcz.
En: Jakub looked at the list and felt a slight shiver.

Pl: Najtrudniejszy z produktów do zdobycia był „półmisek z węglem”.
En: The most difficult item to find was the “half-dish with coal.”

Pl: Zaczęło się poszukiwanie.
En: The search began.

Pl: Jakub przemierzał wąskie alejki sklepu.
En: Jakub traversed the narrow aisles of the store.

Pl: Próbował odczytać napisy na produktach, ale język polski był dla niego jak labirynt.
En: He tried to read the labels on the products, but the Polish language was like a maze to him.

Pl: Nawet najprostsze słowa sprawiały mu trudność.
En: Even the simplest words were challenging.

Pl: Jego głowa zaczęła boleć od skupienia.
En: His head began to ache from concentration.

Pl: Mijał półki pełne konserw, makaronów, warzyw.
En: He passed shelves full of canned goods, pasta, vegetables.

Pl: Tu i ówdzie spotkał klientów sklepu.
En: Here and there, he encountered other customers of the store.

Pl: Staruszka szukająca ulubionego dżemu.
En: An elderly woman looking for her favorite jam.

Pl: Mężczyzna z koszykiem pełnym piwa i chipsów.
En: A man with a basket full of beer and chips.

Pl: Każdy był tak zrozumiale skupiony na swoich sprawach.
En: Everyone was so clearly focused on their own tasks.

Pl: Wreszcie dotarł do miejsca, które wydawało się obiecujące.
En: He eventually reached a promising section.

Pl: Był to dział z grillem.
En: It was the grill department.

Pl: To musiało to być, pomyślał Jakub.
En: This had to be it, Jakub thought.

Pl: Powoli przeglądał kolejne półki, ale nikt nie miał „półmiska z węglem”.
En: He slowly scanned the shelves, but no one had the “half-dish with coal.”

Pl: W końcu zapytał starszego pracownika.
En: Finally, he asked an older employee.

Pl: Mężczyzna spojrzał na niego i roześmiał się.
En: The man looked at him and laughed.

Pl: “Półmisek z węglem?
En: “Half-dish with coal?”

Pl: ” powtórzył.
En: he repeated.

Pl: Potem wziął wielki węglowy brykiet i pokazał Jakubowi.
En: Then he took a large coal briquette and showed it to Jakub.

Pl: “To jest węgiel, młody człowieku.
En: “This is coal, young man.

Pl: Nie jest to tradycyjny przysmak”.
En: It’s not a traditional delicacy.”

Pl: Jakub poczuł, jak jego twarz płonie ze wstydu.
En: Jakub felt his face burning with embarrassment.

Pl: Kasia musiała go nabrać.
En: Kasia must have played a prank on him.

Pl: Mimo wszystko, poszedł do kasy z brykietem węgla i płacił, podczas gdy kasjer próbował stłumić chichot.
En: Nevertheless, he went to the cashier with the briquette of coal and paid, while the cashier tried to suppress his chuckles.

Pl: Kiedy wrócił do Kasi, pokazał jej “półmisek z węglem”.
En: When he returned to Kasia, he showed her the “half-dish with coal.”

Pl: Zaczęli się śmiać.
En: They both burst into laughter.

Pl: Okazało się, że wszystko to była tylko dowcipna lekcja języka polskiego.
En: It turned out to be a humorous Polish language lesson.

Pl: Od tego dnia, “półmisek z węglem” stał się ich prywatnym żartem, a Jakub nigdy nie zapomniał swojego pierwszego polskiego dowcipu.
En: From that day on, the “half-dish with coal” became their private joke, and Jakub never forgot his first Polish joke.

Pl: I tak mimo pomyłki, Jakub znów poczuł w sobie narastającą miłość do tego miejsca – Warszawy, i do ludzi, którzy byli tacy jak Kasia – pełni humoru i ciepła.
En: Despite the mix-up, Jakub once again felt a growing love for this place – Warsaw, and for people like Kasia – full of humor and warmth.

Pl: Pomyślał, że przecież tak to jest, że miejscem jest nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie.
En: He thought to himself that indeed, a place is defined not only by its physical location but primarily by the people.

Pl: Z wdzięcznością pomyślał o swojej polskiej przyjaciółce i z radością patrzył na wieczorną Warszawę.
En: With gratitude, he thought of his Polish friend and joyfully looked at the evening Warsaw.

Vocabulary Words:
Warszawa : Warsaw
ogromna : immense
pełna zgiełku : bustling
pełna życia : full of life
fascynująca : fascinating
przyjaciel : friend
podróż : journey
smaki : flavors
składniki : ingredients
sklep spożywczy : grocery store
alejki : aisles
produkty : products
skupienie : concentration
konserwy : canned goods
warzywa : vegetables
dżem : jam
piwo : beer
chipsy : chips
pracownicy : employees
brykiet : briquette
przysmak : delicacy
wstyd : embarrassment
żart : prank
prywatny : private
dowcip : joke
humor : humor
ciepło : warmth
miłość : love
ludzie : people
miejsce : location