The Troll’s Cave: A Lesson in Preparedness

In this episode, we'll join Olav on an unexpected adventure in Bergen's unpredictable weather, as he learns a valuable lesson in preparedness while seeking shelter in a troll's cave.

Nb: En solskinnsdag i Bergen, men med mørke skyer i horisonten, gikk Olav ut på en tur.
En: On a sunny day in Bergen, with dark clouds on the horizon, Olav went out for a walk.

Nb: Olav, en sterk og tøff mann, var klar for å utforske nye steder.
En: Olav, a strong and tough man, was ready to explore new places.

Nb: Han bar ikke paraply, trodde det ville holde opp hele dagen.
En: He didn't carry an umbrella, believing the rain would hold off for the whole day.

Nb: Skyene var langt unna.
En: The clouds were far away.

Nb: Men Bergen er kjent for sitt uforutsigbare vær.
En: But Bergen is known for its unpredictable weather.

Nb: Plutselig skiftet været.
En: Suddenly, the weather changed.

Nb: Det som en gang var sollys, ble nå til et kraftig regnvær.
En: What was once sunlight turned into a heavy downpour.

Nb: Regndråpene falt så tungt at de strømmet over Olavs hode som en foss.
En: The raindrops fell so heavily that they poured over Olav's head like a waterfall.

Nb: Han var våt til skinnet.
En: He was soaked to the bone.

Nb: I det han lette etter ly mellom trærne, oppdaget Olav en mystisk hule.
En: As he searched for shelter among the trees, Olav discovered a mysterious cave.

Nb: "Dette kan være min redning," tenkte han, og gikk inn.
En: "This could be my salvation," he thought, and went inside.

Nb: Men, det han ikke visste, var at hulen var hjem til et troll.
En: But what he didn't know was that the cave was home to a troll.

Nb: Inne i hulen, var han overrasket å se mange skinnende edelsteiner.
En: Inside the cave, he was surprised to see many sparkling gemstones.

Nb: Hulen var full av skatter som troll hadde samlet fra fjern og nær.
En: The cave was filled with treasures the troll had collected from near and far.

Nb: Men det var ingen spor av trollet.
En: But there was no sign of the troll.

Nb: Kanskje det var ute, tenkte Olav.
En: Perhaps it was out, thought Olav.

Nb: Akkurat da, hørte Olav en dyp buldring.
En: Just then, Olav heard a deep rumbling.

Nb: Det var ikke torden.
En: It wasn't thunder.

Nb: Det kom fra dypet av hulen.
En: It came from the depths of the cave.

Nb: Raskt skjønte Olav at trollet hadde kommet tilbake.
En: Olav quickly realized that the troll had returned.

Nb: Han gjemte seg bak en stor stein og prøvde å puste stille.
En: He hid behind a large rock and tried to breathe quietly.

Nb: Mens trollet sovnet, snek Olav seg ut av hulen.
En: As the troll fell asleep, Olav sneaked out of the cave.

Nb: Han hadde sluppet unna trollet og regnet hadde stoppet.
En: He had escaped the troll and the rain had stopped.

Nb: Solen skinte igjen.
En: The sun was shining again.

Nb: Han var lettet.
En: He felt relieved.

Nb: Han smilte, lykkelig for å ha overlevd både regnet og trollet.
En: He smiled, happy to have survived both the rain and the troll.

Nb: Han takket for hulen som hadde reddet ham fra regnet, selv om det var hjemmet til et troll.
En: He thanked the cave that had protected him from the rain, even though it was the home of a troll.

Nb: Det ble en minnerik dag for Olav.
En: It was a memorable day for Olav.

Nb: Han lærte en verdifull leksjon den dagen - å alltid være forberedt og aldri å underskatt Bergen sitt uforutsigbare vær.
En: He learned a valuable lesson that day - to always be prepared and never underestimate Bergen's unpredictable weather.

Nb: Han bestemte seg for alltid å ha med seg en paraply når han gikk ut på tur.
En: He decided to always carry an umbrella when he went out for a walk.

Nb: Fra den dagen av, var Olav aldri fanget i et regnvær igjen.
En: From that day on, Olav was never caught in the rain again.

Nb: Og han gjorde også sitt beste for å unngå trollenes huler.
En: And he also did his best to avoid troll caves.

Nb: Dette var historien om Olav, treghetens mann som ble fanget i et plutselig regnvær i Bergen og søkte ly i en trollhule.
En: This was the story of Olav, the man of resilience, who was caught in a sudden rainstorm in Bergen and sought shelter in a troll cave.

Nb: Han hadde overlevd en farlig situasjon, men lærte også noe i prosessen.
En: He had survived a dangerous situation but also learned something in the process.

Nb: Og han levde lykkelig videre med sin paraply og erfaring, alltid forberedt på Bergens lunefulle vær.
En: And he lived happily thereafter with his umbrella and experience, always prepared for Bergen's whimsical weather.

Nb: Eventyrslutt.
En: The end of the adventure.