The Troll’s Unexpected Gift: A Fjord Adventure

Fluent Fiction – Norwegian
www.FluentFiction.org/Norwegian
Story Transcript:
Nb: En solskinnsdag i de vakre fjordene i Norge, begir Lars og Ingrid seg ut på en fjelltur.
En: On a sunny day in the beautiful fjords of Norway, Lars and Ingrid set out on a mountain trip.

Nb: De er klare for eventyr og spenning.
En: They are ready for adventure and excitement.

Nb: Fjellene stiger majestetisk opp rundt dem, og duften av frisk fjelluft fyller deres lunger.
En: The mountains rise majestically around them, and the scent of fresh mountain air fills their lungs.

Nb: Plutselig, idet de klatrer oppover fjellsiden, står det et troll foran dem.
En: Suddenly, as they climb up the mountainside, there is a troll in front of them.

Nb: Trollet er rampete og liker å spille tull på turgåere.
En: The troll is mischievous and likes to play tricks on walkers.

Nb: Med et lurt smil på ansiktet, tar trollet ryggsekkene deres og gjemmer dem i skogen.
En: With a sly smile on his face, the troll takes their backpacks and hides them in the forest.

Nb: Han erstatter dem med poser fulle av poteter.
En: He replaces them with bags full of potatoes.

Nb: Lars og Ingrid blir overrasket da de finner ut hva som har skjedd.
En: Lars and Ingrid are surprised when they find out what has happened.

Nb: Men i stedet for å bli frustrerte, begynner de å le.
En: But instead of getting frustrated, they start laughing.

Nb: De tenker at denne uventede vendingen på tureventyret deres er morsom og spennende.
En: They think this unexpected twist on their travel adventure is fun and exciting.

Nb: Sittende på en stein begynner de å skrelle potetene med lommekniven.
En: Sitting on a rock, they begin to peel the potatoes with their pocket knife.

Nb: De tror at det er en norsk tradisjon å ha en matbit under turer.
En: They believe that it is a Norwegian tradition to have a snack during trips.

Nb: Latteren deres fyller den stille naturen rundt dem, og de koser seg med hverandres selskap og de nye potetene.
En: Their laughter fills the quiet nature around them, and they enjoy each other’s company and the new potatoes.

Nb: Etter en stund innser Lars og Ingrid at trollet har spilt dem et triks.
En: After a while, Lars and Ingrid realize that the troll has played a trick on them.

Nb: Men i stedet for å bli sure, bryter de ut i enda mer latter.
En: But instead of getting upset, they burst into even more laughter.

Nb: De blir enige om at dette er en minneverdig opplevelse og en historie å fortelle til venner og familie.
En: They agree that this is a memorable experience and a story to tell friends and family.

Nb: Mens de nyter resten av turen ned fra fjellet, skjønner de at turen deres har fått en helt annen vri på grunn av trollets rampestreker.
En: As they enjoy the rest of their trip down the mountain, they realize that their trip has taken a completely different turn due to the troll’s antics.

Nb: De oppdager også at det er mer enn alvor i livet, og at det er viktig å kunne le og glede seg over små øyeblikk og uventede opplevelser.
En: They also discover that there is more to life than seriousness, and that it is important to be able to laugh and enjoy small moments and unexpected experiences.

Nb: Til slutt, med solen som begynner å nærme seg horisonten, kommer Lars og Ingrid ned til dalen.
En: Finally, with the sun beginning to approach the horizon, Lars and Ingrid come down to the valley.

Nb: De ser tilbake på fjellene, smiler og tenker på det rampete trollet og potetene som ble deres uventede følgesvenner.
En: They look back at the mountains, smile and think of the mischievous troll and the potatoes who became their unexpected companions.

Nb: Deres eventyr i fjordene har nådd en tilfredsstillende konklusjon, og de bærer med seg minnene om denne spesielle dagen for alltid.
En: Their adventure in the fjords has reached a satisfying conclusion, and they carry the memories of this special day with them forever.

Vocabulary Words:
dag : day
fjell : mountain
eventyr : adventure
spenning : excitement
duft : scent
troll : troll
rampete : mischievous
tulle : play
triks : trick
turgåer : walker
smil : smile
ryggsekk : backpack
gjemme : hide
skog : forest
erstatte : replace
potet : potato
overrasket : surprised
le : laugh
vending : twist
stein : rock
skrelle : peel
lommekniv : pocket knife
tradisjon : tradition
matbit : snack
fyller : fill
stille : quiet
natur : nature
selskap : company
opplevelse : experience
minneverdig : memorable