The Turtle Stone: An Unusual Encounter

In this episode, we'll explore the whimsical story of a turtle mistaken for a garden stone and the blossoming friendship that follows.

Sl: Nekega sončnega dne je po ozkih ulicah Ljubljane zavijala viža veselja.
En: On a sunny day, a joyful tune meandered through the narrow streets of Ljubljana.

Sl: Maja se je vrnila domov s šopekom pisanih rož v roki.
En: Maja had returned home with a bouquet of colorful flowers in her hand.

Sl: Sveže cvetje je zbirala za okrasitev svojega vrta in nič ni bilo lepšega kot sobotno jutro preživeti v naravi.
En: She had gathered fresh flowers to decorate her garden, and there was nothing lovelier than spending a Saturday morning in nature.

Sl: V bližnjem parku Tivoli je medtem Luka preživljal popoldne s svojo ljubljeno želvo, ki jo je imenoval Črt.
En: Meanwhile, in the nearby Tivoli Park, Luka was spending the afternoon with his beloved turtle, whom he named Črt.

Sl: Luka je Črta imel za posebnega prijatelja, rad ga je vzel s seboj na izlete na prostem, da se želva naužije sonca.
En: Luka considered Črt a special friend and often took him on outdoor outings to bask in the sun.

Sl: Ko je Maja prispela v svoj vrt, je počasi razporejala rože po gredicah, tu in tam je vstavila kakšen dekorativni kamen.
En: Upon arriving in her garden, Maja slowly arranged the flowers in the flowerbeds, occasionally adding some decorative stones.

Sl: Med cvetjem je zagledala velik, temno zelen kamen.
En: Among the flowers, she spotted a large, dark green stone.

Sl: "Kako nenavadno zanimiv kamen," je pomislila, ko ga je pobrala in ga odnesla na drug konec vrta, kjer je imela prostor za takšne naravne okraske.
En: "What an unusually interesting stone," she thought as she picked it up and carried it to the other end of the garden, where she had space for such natural ornaments.

Sl: Medtem je Luka opazil, da izpušča pogled na Črta.
En: Meanwhile, Luka noticed that he was missing Črt.

Sl: Srce mu je začelo razbijati in stekel je po poti, kjer sta prej sprehajala.
En: His heart started racing, and he ran along the path where they had previously walked.

Sl: Iskal je povsod, peljal pa ga je instinkt tudi do Maje in njenega vrta.
En: He searched everywhere, and instinct led him to Maja and her garden.

Sl: Nenadoma je zagledal svojega Črta, ki je nepremično ležal med okrasnimi kamni v Majinem vrtu.
En: Suddenly, he spotted his Črt, motionless among the decorative stones in Maja's garden.

Sl: "Maja!
En: "Maja!"

Sl: " je zaklical.
En: he called out.

Sl: "Moj Črt!
En: "My Črt!

Sl: Kako je prišel sem?
En: How did he get here?"

Sl: "Maja je prebledela.
En: Maja turned pale.

Sl: "Ojoj, to ni dekorativni kamen?
En: "Oh dear, that's not a decorative stone?"

Sl: " je začudeno rekla in se hitro opravičila.
En: she said, bewildered, and quickly apologized.

Sl: Oba sta se začela smejati, ko je Luka razložil, kako pogosto ljudje zamenjajo Črta za kamen zaradi njegove posebne oblike in barve.
En: They both started laughing when Luka explained how often people mistake Črt for a stone due to his unique shape and color.

Sl: Luka je nežno pobral Črta in ga postavil nazaj na sončen prostor v parku, kjer bi lahko užival in se počutil varnega.
En: Gently, Luka picked up Črt and placed him back in a sunny spot in the park, where he could enjoy himself and feel safe.

Sl: Maja pa je še določila poseben kotiček v svojem vrtu, namenjen pravim kamnom, in obljubila, da bo bolj pozorna na svoje vrtne okraske.
En: Maja then designated a special corner in her garden for real stones and promised to pay more attention to her garden ornaments.

Sl: Od tistega dne sta Maja in Luka postala še boljša prijatelja in o Črtovi pustolovščini sta pripovedovala ob smehu vsem sosedom.
En: From that day on, Maja and Luka became even better friends, and they shared Črt's adventure with laughter to all their neighbors.

Sl: Želvji kamen je postal pravcata lokalna znamenitost Ljubljane, o kateri še danes govorijo z nasmehom na obrazih.
En: The turtle stone became a true local landmark in Ljubljana, still talked about with smiles on their faces.

Sl: Luka je bil vesel, da ima Črta nazaj, in Maja je v svojem vrtu vedno imela pripravljen prostor za morebitno naslednjo žival, ki bi jo lahko zamenjala za kamen.
En: Luka was happy to have Črt back, and Maja always had a space ready in her garden for any future animal that she might mistake for a stone.